Khảo sát hiện trạng sử dụng nguồn lợi đầm Ô Loan và đề xuất một số giải pháp quản lý bền vững

Khảo sát hiện trạng sử dụng nguồn lợi đầm Ô Loan và đề xuất một số giải pháp quản lý bền vững

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Môi trường, sinh học

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 300

Lượt tải: 6

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên ebook24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2
1.1. Khái niệm và vai trò của đầm phá. 2
1.1.1. Khái niệm của đầm phá. 2
1.1.2. Vai trò của đầm phá. 2
1.2. Tình hình khai thác và sử dụng đầm phá trên Thế giới và Việt Nam 4
1.2.1. Tình hình khai thác và sử dụng đầm phá trên thế giới 4
1.2.2. Tình hình khai thác và sử dụng đầm phá tại khu vực Nam duyên hải miền Trung. 5
1.2.3. Tình hình khai thác và sử dụng đầm phá tại huyện Tuy An. 9
1.3. Tổng quan về huyện Tuy An. 10
1.3.1. Điều kiện tự nhiên. 10
1.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 12
1.4. Tổng quan về đầm Ô Loan. 14
1.4.1. Vị trí địa lí đầm Ô Loan. 14
1.4.2. Điều kiện khí hậu, thời tiết, khí tượng, thuỷ văn. 14
1.4.3. Hệ thống điện. 15
1.4.4. Hệ thống giao thông quanh đầm 15
1.5. Giá trị về môi trường của đầm Ô Loan. 15
1.5.1. Môi trường sinh thái 15
1.5.2. Điều kiện thổ nhưỡng. 16
1.5.3. Độ mặn (S ‰). 16
1.5.4. Độ ôxy hòa tan. 16
1.5.5. Độ pH 16
1.5.6. Muối dinh dưỡng. 16
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17
2.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. 17
2.2. Mục tiêu nghiên cứu. 17
2.3. Phương pháp nghiên cứu. 17
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BIỆN LUẬN 18
3.1. Tiềm năng đa dạng sinh học và các loài động vật thủy sản có giá trị kinh tế tại đầm Ô Loan 18
3.1.1. Nguồn lợi sinh vật vùng triều. 18
3.1.2. Thực vật nổi - thực vật phù du. 18
3.1.3. Động vật nổi - động vật phù du. 18
3.1.4. Động vật đáy. 18
3.1.5. Các loài cá. 18
3.1.6. Các loài tôm 19
3.1.7. Các loài giáp xác. 19
3.1.8. Các loài nhuyễn thể. 19
3.1.9. Sứa ăn. 19
3.1.10. Thủy sản thực vật 19
3.2. Đầm phá Ô Loan với hoạt động du lịch. 19
3.3. Tình hình khai thác thủy sản. 21
3.3.1. Đối tượng, phương tiện khai thác. 21
3.3.2. Sản lượng khai thác. 23
3.4. Thu nhập của cư dân quanh đầm 23
3.5. Tình hình nuôi trồng và khai thác thủy sản. 26
3.5.1. Tình hình nuôi trồng thủy sản. 26
3.5.2. Tình hình khai thác. 28
3.6. Hình thức tổ chức, quản lý của các cấp chính quyền địa phương. 28
3.7. Những vấn đề môi trường tại khu vực đầm Ô Loan. 29
3.7.1. Vấn đề rác thải 29
3.7.2. Vấn đề nhà vệ sinh. 31
3.7.3. Vấn đề nước sinh hoạt 32
3.8. Các hình thức gây suy thoái đầm Ô Loan. 33
3.8.1. Đánh bắt thủy sản. 33
3.8.2. Nuôi trồng thủy sản. 33
3.8.3. Sử dụng kích thước mắt lưới, ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản khai thác. 34
3.8.4. Ô nhiễm môi trường ngày càng nhiều. 35
3.8.5. Quy hoạch các công trình chưa thích hợp. 35
3.8.6. Năng lực quản lý môi trường bị hạn chế. 36
3.9. Các giải pháp sử dụng, bảo vệ nguồn lợi đầm và đảm bảo kinh tế cho dân cư quanh đầm 37
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 39
TÀI LIỆU THAM KHẢO 40
DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Cơ cấu nền kinh tế huyện Tuy An (năm 2010). 13
Bảng 3.1. Số hộ và nghề khai thác trong đầm năm 2010. 21
Bảng 3.2. Sản lượng khai thác thủy sản đầm Ô Loan qua các năm 2006-2010. 23
Bảng 3.3. Thu nhập các nghề chính của dân cư năm 2010. 24
Bảng 3.4. Thu nhập bình quân của dân cư năm 2007, 2008. 24
Bảng 3.5. Thu nhập bình quân của dân cư năm 2009, 2010. 25
Bảng 3.6. Diện tích nuôi tôm 26
Bảng 3.7. Các tổ chức có liên quan đến quản lý đầm 29
Bảng 3.8. Kích thước mắt lưới các nghề khai thác chính trong đầm Ô Loan. 34

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Vị trí huyện Tuy An chụp trên vệ tinh. 11
Hình 1.2. Đầm Ô Loan chụp trên vệ tinh. 14
Hình 3.1. Di tích thắng cảnh cấp quốc gia đầm Ô Loan. 20
Hình 3.2. Lễ hội đua thuyền trên đầm Ô Loan. 20
Hình 3.3. Nghề chài . 22
Hình 3.4. Nghề lưới 22
Hình 3.5. Ngư dân đánh 22
Hình 3.6. Dụng cụ khai thác thủy sản. 22
Hình 3.7. Ao nuôi tôm công nghiệp. 27
Hình 3.8. Rác thải dọc bờ đầm xã An Hải 30
Hình 3.9. Nhà vệ sinh tự phát trên bờ đầm 31
Hình 3.10. Rong đóng trên nền đáy 32
Hình 3.11. Rác thải tích tụ ven bờ khu dân cư. 32
Hình 3.12. Khai thác nhuyễn thể trên đầm 33
Hình 3.13. Vùng nuôi trồng trên đầm (hồ hở). 34
Hình 3.14. Xây dựng cầu An Hải 36

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên ebook24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
tamngahoanguyen
Sẽ chia sẻ cho mọi người biết về thuvien24.com
khanhhuyen
Cảm ơn bạn, cho mình xem tham khảo nhé
vipcuchuoi02
được rùi. em cảm ơn nhé. Tại lần đầu tải tài liệu ở trang này.
hieu1111
cám ơn những tài liệu website đã cung cấp ^.^
Cám ơn anh, đã tổng hợp và chia sẽ
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh