Tiểu luận môn học: Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước

Tiểu luận môn học: Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học, xã hội

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 8

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên baotram và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

Qua nghiên cứu hai nội dung: “Cơ cấu tổ chức của chính quyền Trung ương” và “Cơ cấu tổ chức của chính quyền cấp dưới và chính quyền địa phương”, đã rút ra một số vấn đề sau:

Bộ máy hành chính nhà nước (BMHCNN) của mỗi quốc gia là yếu tố trung tâm nhất của nền hành chính nhà nước. BMHCNN được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc nhất định, hình thức tổ chức bộ máy phải tuân theo các chức năng của nó, lệ thuộc vào hiến pháp và hệ thống chính trị của quốc gia đó.

Vấn đề tổ chức BMHCNN tự bản thân nó không phải là mục đích mà là phương tiện, biện pháp nhằm đạt được các mục tiêu của một quốc gia. Mục đích của việc tổ chức là nhằm phân bổ các nhiệm vụ để chúng có thể thực hiện một cách có hiệu quả, giảm thiểu sự chống chéo. Do vậy, điều quan trọng nhất xác định lĩnh vực thẩm quyền và trách nhiệm của các tổ chức trong cơ cấu đó. Hơn nữa, trong cơ cấu tổ chức bộ máy, vấn đề phần chia công việc được phân công theo 4 nguyên tắc: lĩnh vực quản lý, đối tượng liên quan, quy trình áp dụng và chức năng (mục đích) được thực hiện.

    Bộ máy của Nhà nước ta được tổ chức và hoạt động tuân theo những nguyên tắc nhất định để đảm bảo tuân thủ pháp luật và giữ vững thiết chế dân chủ. Qua thực tế cho thấy, bộ máy Nhà nước ta có nhiều thay đổi từ ngày thành lập cho đến nay, theo đó về kỹ thuật, thẩm quyền, quan hệ giữa các cơ quan ở Trung ương hay giữa các cấp đều có những biến chuyển, những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước vẫn đảm bảo theo những nguyên tắc cơ bản đó là: quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, tập trung dân chủ, Đảng lãnh đạo (được cụ thể hóa qua Hiến pháp), pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, trong quá trình vận động và thực hiện chức năng của mình còn sử dụng một số nguyên tắc khác nhằm phù hợp với xu thế, tình hình thực tiễn của đất nước, cũng như phải luôn bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng trong việc xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước ta. Trong BMHCNN ta, các cơ quan hành chính nhà nước được tổ chức để quản lý đất nước vừa theo ngành, vừa theo đơn vị hành chính lãnh thổ. Như đã trình bày ở trên, trong phân công công việc phải theo 4 nguyên tắc để từ đó hình thành các nhóm chức năng tạo lập các nhóm cơ quan, tổ chức nhằm đảm bảo tính thông suốt trong quản lý đất nước từ Trung ương đến địa phương.

Thực tiễn cho thấy, cơ cấu tổ chức bộ máy của Nhà nước luôn có sự thay đổi qua từng thời kỳ, đến nay gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ và phân chia công việc cũng đã dựa vào 4 nguyên tắc: lĩnh vực, đối tượng, quy trình và chức năng song vẫn còn tồn tại sự chồng chéo, nhẫm đạp lên nhau trong điều hành quản lý, trong xử lý mối quan hệ với chính quyền địa phương hoặc gây ách tách trong mối quan hệ với các cơ quan ngành dọc (các sở) trong hệ thống ở các địa phương.

Do vậy, trong phân công công việc ở các cơ quan Trung ương cần bám sát vào nguyên tắc chức năng (mục đích) để làm cơ sở hình thành tổ chức bộ máy, tức là nhóm theo chức năng hoặc mục đích và theo mức độ để có thể quan sát, kiểm soát đầu ra hoặc kết quả đạt được, lúc đó hình bốn nhóm cơ quan Trung ương như sau: các tổ chức sản xuất, các tổ chức mang tính thủ tục, các tổ chức nghề nghiệp và các tổ chức mô phỏng. Song khi phân chia như vậy phải đảm bảo 4 tiêu chuẩn là: không phân mảng, không chồng lấn, tầm kiểm soát và tính thuần nhất. Từ vấn đề này, cho thấy cơ cấu tổ chức bộ máy của Nhà nước vẫn phần nào chưa đảm bảo triệt để theo 4 tiêu chuẩn này. Ví dụ về tiêu chuẩn không chồng lấn: Vấn đề ma túy, người nghèo, … trong quản lý và điều hành cũng còn có sự chồng lấn giữa Bộ Y tế và Lao động Thương binh&Xã hội.

Cho nên với tình hình thực tiễn đất nước hiện nay và với xu thế hội nhập, chúng ta nên lập ra một cơ quan độc lập hoặc một bộ phận hoặc một trung tâm đánh giá lại đầu ra hoặc kết quả hoạt động của các cơ quan trung ương (các bộ) nhằm qua đó phân bổ lại chức năng của các cơ quan đó phù hợp, hiệu quả hơn để từ đó hình thành cơ cấu số lượng bộ, qua đó giải quyết các mối quan hệ với địa phương nhanh hơn, thiết thực hơn.

Mặt khác, trong quá trình phân bổ các chức năng cho các bộ, chứng ta cần quan tâm đến các vấn đề: Chức năng đó quan trọng như thế nào? Làm thế nào để nhóm các chức năng đó? Và nên có hình thức kiểm soát nào?.

Gần đây, trong Phiên trả lời chất vấn của Quốc hội nước ta, Tổng Thanh tra Chính phủ có kiến nghị thành lập một Vụ mới để thanh tra, kiểm soát việc thực hiện nội dung kết luận của Thanh tra Nhà nước. Thiết nghĩ, việc này là tốt, đúng nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả quyết định Nhà nước. Song nếu làm như vậy, thì khi nào gặp khó khăn cần tháo gỡ chúng ta lại lập ra một đơn vị mới, lúc đó cơ cấu sẽto dần ra, số lượng ngày một tăng lên.

Qua những vấn đề đã phần tích và đề cập ở trên, cho thấy xã hội ngày càng một phát triển, nhu cầu ngày càng tăng, đồng thời những vấn đề nảy sinh ở xã hội ngày càng tăng như các tệ nạn xã hội, ma tuy; sự phân hóa giữa giàu nghèo, thành thị, nông thôn, ... Do vậy, Chính phủ cần phải lập ra các cơ quan điều tiết nhằm giúp chính phủ kiểm soát những vấn đề phát sinh, đầu vào, đầu ra hoặc kết quả của đầu ra. Các cơ quan này đảm bảo hoạt động độc lập, không lệ thuộc vào các bộ nhưng chịu sự kiểm soát của Chính phủ, cũng từ các cơ quan điều tiết này hình thành các quy trình, tiêu chuẩn để điều tiết, kiểm soát quản lý, điều hành của các bộ và có thể trực tiếp giúp Chính phủ điều tiết trực tiếp đến các vấn đề xã hôi nảy sinh ở các chính quyền địa phương nhanh hơn, hiệu quả hơn. Mặt khác, cùng với sự có mặt của các cơ quan điều tiết giúp Chính phủ điều chỉnh, kiểm soát được các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tránh sự độc quyền trong lĩnh vực mà các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đó hoạt động.

Ở tất cả các nước trên thế giới, tiếp ngay bên dưới chính quyền trung ương là chính quyền cấp dưới với những thẩm quyền về pháp lý và hành 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên baotram đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
thoa0905
Thật ý nghĩa, cám ơn website
vietnham2013
Mong rằng website càng ngày tài liệu sẽ càng nhiều.
phuc122133
Rất rất cám ơn
Cảm ơn website đã chia sẻ rất nhiều tài liệu đến mọi người
Hy vọng các bạn sẽ đóng góp thêm để website của chúng ta ngày càng phong phú đầy đủ
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh