Vai trò của học thuyết lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở VN

Vai trò của học thuyết lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở VN

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Triết học Mac Lenin

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên mupoanh và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

 Vai trò của học thuyết lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở VN . Học thuyết lợi nhuận của Mác không những vẫn giữ nguyên ý nghĩa thời đại của nó và là điểm xuất phát để phân tích tính chất thời đại hiện này, phân tích và nhận dạng chúng CNTB hiện đại, học thuyết lợi nhuận còn có ý nghĩa thực tiễn cực kỳ quan trọng đối với nước ta ở thời kỳ quá độ trong việc “sáng tạo ra những điều kiên vật chát cho chủ nghĩa cộng sản”.

III: GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA HỌC THUYẾT LỢI
NHUẬN
1. Ý nghĩa của học thuyết lợi nhuận- lịch sử và hiện tại.
Việc Mác kế thừa và phát triển triệt để lý luận tạo ra giá trị và lý luận sản
xuất hàng hoá cá tác dụng quyết định đối với việc phát hiện giá trị thặng
dư, tạo ra bước ngoặt cách mạng trong nhiều phát hiện quan trọng trong
lịch sử khoa học có mang tên Mac, phải kể đến hai điểm: nhận thức duy vật
về lịch sử và sự phát hiện giá trị thặng dư, sự phát hiện này làm nổ ra cuộc
cách mạng thực sự trong toàn bộ khoa học kinh tế”
Phát hiện ra giá trị thặng dư được LêNin coi là” hòn đá tảng của lý luận
kinh tế của Mác”, mà học thuyết kinh tế - cũng theo LêNin là nội dung chủ
yếu của chủ nghĩa Mác, nó là bằng chứng sâu sắc nhất và tỉ mỉ nhất của lý
luận Mac- Xit nói chung.
Trong bộ “ tư bản”, Mác đã luận chứng toàn diện quy luật vận động của
CNTB là quy luật giá trị thặng dư; sản xuất giá trị thặng dư là phương thức
sản xuất TBCN. Công lao vĩ đại nhất của Mac là từ phát hiện giá trị mà đi
sâu nghiên cứu bản chất tác dụng của nó trong sự phát triển CNTB và cũng
từ đó Mac có một cống hiến mới theo LêNin - cựu lỳ quan trọng là sự phân
tích về việc tích luỹ tư bản tức là quá trình biến giá trị thặng dư thành tư30
bản , quá trình làm cho giá trị tăgn thên giá trị thặng dư với khối lượng
ngày càng tăng. Từ các vòng tuần hoàn và chu chuyển của giá trị thặng dư
mà vang dội kết luận cách mạng của Mac trong bộ “tư bản rằgn: các quy
luật kinh tế của CNTB tất yếu dẫn đến, một mặt, sự giảm bớt thường xuyên
số trùm tư bản chiếm đoạt và lũng loạn hết cả mọi nguồn lợi của nền sản
xuất xã hội, mặt khác, làm tăng thêm số quần chúng bị bán cùng, bị áp bức,
bị nô dịch, đồng thời làm tăng sự phẫn nộ của giai cấp này được cơ cấu của
chính quá trình sản xuất TBCN ren luyện, liên kết và tổ chức lại; sự độc
quyền của tư bản trở thành xiềng xích của phương thức sản xuất lớn lên
cùng với nó. Sự tập trung tư liệu sản xuất và sự xã hội hoá lao động đã đạt
tới mức không còn phù hợp cái vỏ TBCN của cách mạng xã hội do chính
giai cấp mà CNTB đã rèn luyện, đã liên kết và tổ chức lại thực hiện- giai
cấp công nhân.
Lịch sử đã chứng minh cho học thu yết giá trị thặng dư của Mac. Đó là
thắng lợi của cuộc cách mạng XHCN tháng 10 Nga vĩ đại. CNXH thành
tựu và hệ quả của nó chính là sản phẩm của sự vận dụng, phát triển sáng
tạo học thuyết giá trị thặng dự của Mac.
Một trong những nhân tố cơ bản để nhận thức rõ đánh giá một cách khách
quan ý nghĩa thời đại của học thuyết giá trị thặgn dư của Mac là phân tích
CNTN hiện đại. Đã có nhiều luận văn về CNTB hiện đại, về những biến
đổi về chính sách xã hội… đã chứng tỏ rằng : học thuyết giá trị thặng dư
của Mác vẫn mang đầy đủ ý nghĩa thời đại của nó. Các quy luật tuyệt đối
của CNTB. Duy có điều giai cấp tư bản ngày nay.

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên mupoanh đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
Hy vọng các bạn sẽ đóng góp thêm để website của chúng ta ngày càng phong phú đầy đủ
thanhdiem1307
Thanks
Cảm ơn website đã chia sẻ rất nhiều tài liệu đến mọi người
tamngahoanguyen
Sẽ chia sẻ cho mọi người biết về thuvien24.com
Rất mong được sự hỗ trợ của quý vị trong tương lai
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh