Sách nâng cao tiểu học, sách nâng cao trung học

Kết quả 617 of 42 Lọc
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vận dụng một số trò chơi gây hứng thu cho trẻ 5--6 tuổi học môn làm quen với chữ cái đạt kết quả cao

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Vận dụng một số trò chơi gây hứng thu cho trẻ 5--6 tuổi học môn làm quen với chữ cái đạt kết quả cao

Trong những năm gần đây bậc học mầm non đang tiến hành đổi mới chương trình giáo dục trẻ mầm non, trong đó đặc biệt coi trong việc tổ chức các hoạt động phù hợp với sự phát triển của từng cá nhân trẻ kích thích trẻ hoạt động một các chủ động, tích cực, hồn nhiên, vui tươi đồng thời tạo cơ hộ...

Lượt tải: 5
Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An, Quận Bình Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An, Quận Bình Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Luận văn tốt nghiệp: Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An, quận Bình Thạch, thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giáo dục là sự nghiệp quan trọng của đất nước và được coi là nền ...

Lượt tải: 6
Một số biện pháp về công tác xã hội hóa giáo dục

Một số biện pháp về công tác xã hội hóa giáo dục

Thông tin chung về sáng kiến                    1. Tên sáng kiến : Một số biện pháp về công tác xã hội hóa giáo dục    2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến : Địa phương xã Nghĩa Lạc    ...

Lượt tải: 5
Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An, Quận Bình Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An, Quận Bình Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giáo dục là sự nghiệp quan trọng của đất nước và được coi là nền tảng của sự phát triển khoa học kỹ thuật. Điều 2 Luật Giáo dục 2005 (sửa đổi năm 2009) đã ghi: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức...

Lượt tải: 5
Các dạng bài tập Hóa THCS

Các dạng bài tập Hóa THCS

A. BÀI T P L Ậ Ế Ý THUY T       I.  Gi i th ả ệ ượ ế ích hi n t ng và vi t PTHH  D ng b ạ ầ ườ ọ ả ắ ấ ủ ạ ài này yêu c u ng i h c sinh ph i n m rõ tính ch t c a c&aac...

Lượt tải: 5
BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN  TIẾNG ANH CẤP THCS HUYỆN NGHĨA HƯNG - SKKN năm 2014

BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG ANH CẤP THCS HUYỆN NGHĨA HƯNG - SKKN năm 2014

Định hướng đổi mới phương pháp dạy và học đã được xác định trong Nghị Quyết Trung ương 4 khóa VII (1 - 1993), Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII (12 - 1996), được thể chế hóa trong Luật Giáo dục (12 - 1998), được cụ thể hóa trong các chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là chỉ thị số 15 (...

Lượt tải: 5
Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2011

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2011

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2011

Lượt tải: 5
HƯỚNG DẪN HỌC SINH KĨ NĂNG LÀM BÀI ĐỌC HIỂU TRONG KÌ THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN

HƯỚNG DẪN HỌC SINH KĨ NĂNG LÀM BÀI ĐỌC HIỂU TRONG KÌ THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN

Lí do chọn đề tài.           Xây dựng chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015 theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh là một chủ trương lớn của ViệtNam. Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ Tám, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn b...

Lượt tải: 5
Xem tiếp: <<   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9