Tài liệu luật, giáo trình luật, tiểu luận luật, luận văn luật

Kết quả 1909 of 128 Lọc
LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 01/2002/QH11 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 01/2002/QH11 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 01/2002/QH11 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Để quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý v&agr...

Lượt tải: 5
thực trạng pháp luật cạnh tranh Việt Nam về tập trung kinh tế

thực trạng pháp luật cạnh tranh Việt Nam về tập trung kinh tế

LỜI MỞ ĐẦU.. 2 B. NỘI DUNG.. 2 I. Một số vấn đề lí luận về tập trung kinh tế. 2 1. Khái niệm tập trung kinh tế ( TTKT )2 2. Đặc điểm của tập trung kinh tế. 2 3. Phân loại tập trung kinh tế. 3 4. Vai trò và những ảnh hưởng của TTKT. 3 4.1. Tác động tích cực.3 4.2. Tác động tiêu cực. 4 II. Thực trạ...

Lượt tải: 5
Quyền nhân thân trong pháp luật Việt Nam

Quyền nhân thân trong pháp luật Việt Nam

I.Nội dung cơ bản của các quyền nhân thân được quy định trong BLDS 2005 BLDS 2005 quy định về quyền nhân thân từ Điều 24 đến Điều 51. Ngoài quy định chung về quyền nhân thân( Điều 24), bảo vệ quyền nhân thân( Điều 25), trong các quyền nhân thân được BLDS quy định cụ thể, dựa vào đối tượng của quyền nh...

Lượt tải: 5
tiểu luận phân tích bình đẳng giới trong luật lao động và thực tế còn nhiều thiếu sót

tiểu luận phân tích bình đẳng giới trong luật lao động và thực tế còn nhiều thiếu sót

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài      “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Đàn bà có quyền bình đẳng với đànông về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và gia đình”. Bình đẳng giới là vấn đề rất quan trọng đượ...

Lượt tải: 6
BÀI DỰ THI “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”

BÀI DỰ THI “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”

  Câu 1: Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa (nay là nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay nước ta có mấy bản hiến pháp? Các bản hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào? Trả lời: 1.Từ năm 1945 khi thà...

Lượt tải: 5
Tham gia xử lý tình huống tranh chấp đất đai

Tham gia xử lý tình huống tranh chấp đất đai

Giải quyết tranh chấp đất đai là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm giữ gìn ổn định sản xuất, đời sống, tình đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn an ninh, trật tự và ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng có thể xảy ra. Trong những năm việc thi hành Lu...

Lượt tải: 8
Các quy định về đăng ký thường trú

Các quy định về đăng ký thường trú

Tài liệu rất cần thiết về luật cư trú.

Lượt tải: 5
Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng hình phạt của Viện Kiểm sát ND ở tỉnh Thái Bình

Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng hình phạt của Viện Kiểm sát ND ở tỉnh Thái Bình

Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng hình phạt của Viện Kiểm sát ND ở tỉnh Thái Bình là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu về thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng pháp luật về hình phạt của VK...

Lượt tải: 6
LV: Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

LV: Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

Luận văn luật: Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất những phương hướng và giải pháp nhằm Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố và k...

Lượt tải: 5
Luận văn: Hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp ở VN hiện nay

Luận văn: Hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp ở VN hiện nay

Luận văn: Hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp ở VN hiện nay nhằm hiện thực hoá chủ trương về cải cách tư pháp, trong đó Viện kiểm sát nhân dân, hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền c&...

Lượt tải: 5
Luật - hành chính: Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới tổ chức Viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam

Luật - hành chính: Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới tổ chức Viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam

Luật - hành chính: Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới tổ chức Viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam  nghiên cứu dưới góc độ lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới tổ ...

Lượt tải: 5
LA: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam

LA: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam

Luận văn:  Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam  với mong muốn có những đóng góp không chỉ cho việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên mà còn thực hiện thắng lợi c...

Lượt tải: 6
Luận văn: Quyền được thông tin của công dân ở Việt Nam hiện nay

Luận văn: Quyền được thông tin của công dân ở Việt Nam hiện nay

Đề tài: " Quyền được thông tin của công dân ở Việt Nam hiện nay " làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và thực trạng việc thực hiện Quyền được thông tin của công dân ở Việt Nam từ đó đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và các biện pháp...

Lượt tải: 6
Hoàn thiện pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam

Hoàn thiện pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 1. Pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước là tổng thể các quy phạm pháp luật có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động giám sát của c&aacu...

Lượt tải: 5
Xem tiếp: <<   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9