Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo lĩnh vực khoa học - xã hội

Kết quả 10621 of 709 Lọc
Luận án tiến sĩ khoa học giáo dục: Dạy học dựa vào dự án ở lớp 4 - 5 cấp tiểu học

Luận án tiến sĩ khoa học giáo dục: Dạy học dựa vào dự án ở lớp 4 - 5 cấp tiểu học

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Xuất phát từ yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học Đổi mới là một yêu cầu tất yếu đang đặt ra với tất cả các ngành học, cấp học của hệ thống giáo dục (GD). Nghị quyết 29 ban chấp hành TƯ chỉ rõ: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp (PP) dạy và họ...

Lượt tải: 5
Luận Văn Đặc điểm truyện ngắn Vũ Trọng Phụng

Luận Văn Đặc điểm truyện ngắn Vũ Trọng Phụng

 mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Vũ Trọng Phụng là một hiện tượng độc đáo trong nền văn học Việt Nam. Với 27 năm của cuộc đời và 10 năm cầm bút, Vũ Trọng Phụng đ• để lại trong kho tàng văn học Việt Nam một khối lượng tác phẩm đồ sộ, với nội dung tư tưởng mang giá trị tố cáo x• hội trước Cách mạng mạnh...

Lượt tải: 7
hành vi tỏ tình trong ca dao của người việt

hành vi tỏ tình trong ca dao của người việt

Là một chuyên ngành còn tương đối mới của ngôn ngữ học miêu tả, song ngữ dụng học đã có những đóng góp quan trọng trong việc giúp con người nhận biết các đơn vị sản phẩm của ngôn ngữ hình thành trong quá trình giao tiếp bằng ngôn ngữ.đồng thời Ngữ dụng học còn ...

Lượt tải: 5
Hình ảnh động vật trong tục ngữ Việt Nam

Hình ảnh động vật trong tục ngữ Việt Nam

MỞ ĐẦU 1.       Lí do chọn đề tài “Sự khôn ngoan của các dân tộc nằm trong những tục ngữ của họ, chúng bao giờ cũng ngắn gọn và súc tích.” (WILLIAMPENN) Đúng như thế. Từ bao đời nay, văn hóa dân gian luôn là niềm tự hào của các ...

Lượt tải: 5
GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

giáo trình triết học

Lượt tải: 5
KĨ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI STRESS TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THEO TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KĨ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI STRESS TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THEO TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

MỤC LỤC   Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Bảng các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục biểu đồ, sơ đồ   MỞ ĐẦU 1 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 3 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 4 4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 4 5. NHIỆM V...

Lượt tải: 5
Thi pháp truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng

Thi pháp truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng

Lý do chọn đề tài Nguyễn Quang Sáng đến với văn chương từ những năm 60 của thế kỉ trước trong mối “cơ duyên” được xe trên chiến trường ác liệt. Suốt 50 năm hành trình đi tìm kiếm chân lý nghệ thuật, Nguyễn Quang Sáng đã từng thử sức trên nhiều lĩnh vực: tiểu thuyết, truyện vừa, k&iac...

Lượt tải: 6
Tiểu luận Kinh tế Chính trị

Tiểu luận Kinh tế Chính trị

Sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân là nhân tố quyết định sự thắng lợi của con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Chính vì thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân được coi là...

Lượt tải: 5
Nhân vật bi kịch trong bi kịch của W.Shakespeare

Nhân vật bi kịch trong bi kịch của W.Shakespeare

PHỤ LỤC Trang Lời cảm ơn     Mở đầu    5 1. Lý do chọn đề tài    5 2. Lịch sử vấn đề    7 3. Phạm vi – Đối tượng nghiên cứu    9 4. Phương pháp nghiên cứu    9 5. Bố cục khóa luận    10 Chương 1: Nhân vật bi kịch &ndash...

Lượt tải: 10
Xu hướng tiểu thuyết hóa trong phóng sự Vũ Trọng Phụng

Xu hướng tiểu thuyết hóa trong phóng sự Vũ Trọng Phụng

MỤC LỤC Trang Mở đầu 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Lịch sử vấn đề 2 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 6 4. Nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu 6 5. Cấu trúc luận văn 7 Chương 1. Phóng sự Vũ Trọng Phụng trong bức tranh chung của phóng sự văn học Việt Nam giai đoạn 1930-1945 8 1.1. Một số vấn đề...

Lượt tải: 5
Luận văn Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học Lịch sử ở trường THPT (Vận dụng qua dạy học lịch sử thế giới từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XVI lớp 10, chương trình chuẩn)

Luận văn Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học Lịch sử ở trường THPT (Vận dụng qua dạy học lịch sử thế giới từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XVI lớp 10, chương trình chuẩn)

Tên đề tài: Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học Lịch sử ở trường THPT (Vận dụng qua dạy học lịch sử thế giới từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XVI lớp 10, chương trình chuẩn) - Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn lịch sử. - Mã số: 62.14.01.11 - Nghiên cứu sinh: Hà Thị Lịch - Ng...

Lượt tải: 7
Xem tiếp: <<   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9