Thư viện tài liệu, luận văn, báo cáo ngành công nghệ thông tin

Kết quả 4446 of 297 Lọc
Quy trình thi công công trình từ móng đến hoàn thiện

Quy trình thi công công trình từ móng đến hoàn thiện

HỒ SƠ HOÀN CÔNG HỒ SƠ PHÁP LÝ Quyết định phê duyệt của các cấp có thẩm quyền. Giấy chứng nhận quyền sử dụng data. Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Quy hoạch, kiến trúc. Thiết kế, kỹ thuật, tổng dự toán. Thiết kế và thiết bị phòng cháy chửa cháy. Bảo vệ công trường. Đầu nối với c...

Lượt tải: 5
 ns2 và demo

ns2 và demo

Lượt tải: 7
Xem tiếp: <<   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9