ACADEMIC QUESTIONS FOR IELTS SPEAKING TEST

ACADEMIC QUESTIONS FOR IELTS SPEAKING TEST

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: TOEFL - IELTS - TOEIC

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 7

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên kurobakaito và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết
DETAILS OF THE IELTS SPEAKING TEST
Structure of the test
The  speaking  test  is  the  last  test  you  do  on  the  test  day.  You  will  be  given  a  time  slot 
between about 2pm and 6.30pm.
There  are  three  tasks  or  parts  to  the  test  which  takes  the  form  of  an  interview  lasting 
between 11 and 14 minutes:
 Part 1: Introduction and Interview (4-5 minutes)
 Part 2: Individual long turn (3-4 minutes)
 Part 3: Two-way discussion (4-5 minutes)
The tasks test your ability to perform the following functions in English:
 provide personal and non-personal information
 express and justify opinions
 make suggestions
 speculate
 express a preference
 make comparisons and discuss contrasts
 summarise
 relate personal experiences
 analyse
 repair conversation and paraphrase
Procedure of the test
The test is conducted by one examiner. He or she asks all the  questions and assesses you.
The test  is recorded on audio cassette.  You will be taken to the  examiner’s room where 
you will be asked to sit  either opposite or at right angles to the examiner. The examiner 
will then switch on the cassette recorder and start the test.
IMPROVE YOUR SCORE ON IELTS SPEAKING TEST  
2
IELTS Speaking
Marking
Your performance will be assessed on the criteria below:
  Fluency  and  Coherence:  Being able to keep going, to talk at a normal rate without 
unnatural pauses and hesitations; and being able to link ideas and  language together 
clearly so the examiner understands you.
 Lexical Resource: Having the vocabulary which enables you to express yourself while 
talking  about  both  familiar  and  unfamiliar  topics  or  being  able  to  get  around  any 
vocabulary gaps without hesitation.
  Grammatical  Range  and  Accuracy:  Being  able  to  use  a  variety  of  grammatical 
structures  appropriately;  making  as  few grammatical  mistakes  as  possible;  and  being 
understood despite making grammatical mistakes.
  Pronunciation:  Being  able  to  use  English  pronunciation  features  like  stress  and 
intonation  naturally;  and  not  causing  the  examiner  any  problems  in  understanding 
what you are saying.
The  examiner  will  give  you  a  score  from  1  to  9  for  each  of  these  factors.  They  will  be 
converted into one final score between 1 and 9

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên kurobakaito đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
trinhkimtrang
Tìm mãi cuối cùng cũng tìm ra :)))))))))))))))))) cám ơn, cám ơn!!!!!!!
anhdainhan
thank you very much. rat huu ich
Cám ơn anh, đã tổng hợp và chia sẽ
nguyen xuan ngoc
Thuvien24.com chưa làm mình thất vọng lần nào
Cám ơn bác đã chia sẻ tài liệu này! Chúc bác luôn vui vẻ và đam mê trong công việc nghiên cứu và có thêm nhiều tài liệu hay nữa để chia sẻ .
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh