ảnh hưởng của vi khuẩn cố định đạm và vi khuẩn hòa tan lân lên năng suất giống lúa mtl 560 trồng trong chậu

ảnh hưởng của vi khuẩn cố định đạm và vi khuẩn hòa tan lân lên năng suất giống lúa mtl 560 trồng trong chậu

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Nông, lâm, ngư nghiệp

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên namhoang34 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết
MỤC LỤC
Trang
PHẦN KÝ DUYỆT...................................................................................................iii
CẢM TẠ....................................................................................................................iv
DANH SÁCH BẢNG..............................................................................................viii
DANH SÁCH HÌNH.................................................................................................ix
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU.......................................................................................1
1.1 Đặt vấn đề ............................................................................................................1
1.2 Mục tiêu đề tài .....................................................................................................2
CHƯƠNG 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU...................................................................3
2.1. Tình hình sử dụng phân bón đối với cây trồng hiện nay ..................................3
2.1.1. Vai trò của phân đạm:................................................................................3
2.1.2 Vai trò phân lân ..........................................................................................4
2.2. Sơ lược vi khuẩn cố định đạm, vi khuẩn hòa tan lân........................................4
2.2.2 Vi khuẩn cố định đạm:................................................................................5
2.2.2.1 Vi khuẩn Azospirillum sp. ...............................................................5
2.2.2.2 Vi khuẩn Pseudomonas stutzeri.......................................................7
2.2.2.3 Vi khuẩn Burkholderia....................................................................9
2.2.2.4 Vi khuẩn Klebsiella pneumonia..................................................... 10
2.2.3 Vi khuẩn hòa tan lân (PSMs = P-Solubilizing Microorganisms): ..............11
2.3. Sơ lược về cây lúa.............................................................................................. 12
2.3.1 Phân loại cây lúa theo hệ thống phân loại thực vật:...................................12
2.3.2. Đặc điểm của cây lúa MTL 560...............................................................13
2.3.2.1. Rễ............................................................................................................................ 13
2.3.2.2. Thân........................................................................................................................ 13
2.3.2.3. Lá............................................................................................................................ 14
2.3.2.4. Bông lúa.................................................................................................................. 14
2.3.2.5. Hạt .......................................................................................................................... 15
2.3.3. Chăm sóc.................................................................................................15
2.3.3.1. Thành phần côn trùng, sâu hại ................................................................................. 16
2.3.3.2. Bệnh hại.................................................................................................................. 17
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP...................................................... 18
3.1 Phương tiện........................................................................................................ 18
3.1.1 Dụng cụ, thiết bị thí nghiệm .....................................................................18
3.1.2 Vật liệu thí nghiệm...................................................................................18
3.2 Phương pháp...................................................................................................... 18
3.2.1 Địa điểm, thời gian thực hiện đề tài ..........................................................18
3.2.2 Cách bố trí thí nghiệm trong chậu.............................................................19
3.3. Xử lý kết quả..................................................................................................... 20
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN........................................................... 21
4.1 Các chỉ tiêu nông học của lúa MTL 560 lúc 50NSKG...................................... 21
4.1.1 Chiều cao thân.......................................................................................... 21
4.1.2 Chiều dài rễ .............................................................................................. 22
4.1.3 Số chồi/bụi ............................................................................................... 23
4.1.4 Trọng lượng khô rễ lúa ............................................................................. 24
4.1.5 Trọng lượng khô thân lúa ......................................................................... 25
4.2 Các chỉ tiêu nông học và thành phần năng suất lúa lúc thu hoạch (85NSKG).......... 25
4.2.1 Chiều cao cây lúa ............................................................................................... 25
4.2.2 Chiều dài rễ ..............................................................................................26
4.2.3 Trọng lượng khô rễ lúa....................................................................................... 28
4.2.4 Trọng lượng khô thân lúa..........................................................................29
4.2.5 Chiều dài bông lúa....................................................................................29
4.2.6 Số hạt chắc/bụi .........................................................................................30
4.2.7 Số hạt lép/bụi............................................................................................31
4.2.8 Trọng lượng hạt lúa/bụi...................................................................................... 32
4.2.9 Trọng lượng hạt........................................................................................ 32
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................... 34
5.1 KẾT LUẬN ........................................................................................................ 34
5.2 ĐỀ NGHỊ............................................................................................................ 34
TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................... 35
PHỤ LỤC................................................................................................................. 38

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên namhoang34 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
thomlun753453
xin đa tạ bạn một lần nữa
LeThuyNgaFTU
Bạn ơi làm sao để download được tài liệu vậy?
tamngahoanguyen
Sẽ chia sẻ cho mọi người biết về thuvien24.com
thanhthcstranphu
Cám ơn nhiều nha./.
anhdainhan
thank you very much. rat huu ich
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 16

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh