Bài giảng môn kinh tế môi trường

Bài giảng môn kinh tế môi trường

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Templates Powerpoint

Cập nhật:

Kiểu file: rar

Người đăng:

Điểm download: 150

Lượt tải: 6

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên information và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

 

Một số phương pháp thường được sử dụng trong kinh tế môi trường để định giá giá trị môi trường

 

Để định giá các giá trị môi trường, các nhà kinh tế sử dụng phương pháp sơ cấp và thứ cấp. Phương pháp sơ cấp cần phải có sự thu thập và xử lý số liệu dựa trên các mô hình. Phương pháp này bao gồm: Phương pháp chi phí y tế, phương pháp đánh giá hưởng thụ, phương pháp đánh giá ngẫu nhiên, phương pháp chi phí du lịch,… Phương pháp thứ cấp dựa vào kết quả nghiên cứu từ phương pháp sơ cấp, xác định hoặc hiệu chỉnh hoặc thay đổi các thông số từ kết quả nghiên cứu. Phương pháp này có Phương pháp chuyển giao giá trị

1. Phương pháp định giá sơ cấp

Cơ sở để định giá chính là giá trị sẵn lòng chi trả (WTP- Willing to pay) của cá nhân cho những thiệt hại môi trường, để ngăn chặn thiệt hại môi trường hoặc những lợi ích môi trường nhận được

Có nhiều phương pháp khác nhau có thể được sử dụng trong đánh giá kinh tế các tác động môi trường. Các phương pháp có thể được phân nhóm thành hai phạm trù khái quát như sau: (theo Turner, Pearce, and Bateman, 1994)

* Các phương pháp không dùng đường cầu

Phương pháp này không thể cung cấp nhưng thông tin đánh giá và các đo lường phúc lợi “thực”. Tuy nhiên, phương pháp này là công cụ hữu ích để thẩm định chi phí, lợi ích của các dựa án, chính sách.

- Phương pháp thay đổi năng suất (Changes in Productivity): được sử dụng khi có những thay đổi sản lượng do tác động của môi trường để xác định giá trị kinh tế của sự thay đổi (ví dụ: giảm sản lượng mùa vụ hay năng suất đánh bắt cá) Nếu tác động môi trường có ảnh hưởng bất lợi tới sản lượng, giá trị sản lượng giảm là chi phí đối với xã hội. Ngược lại, nếu tác động môi trường có ảnh hưởng tích cực tới sản lượng (ví dụ, hạn chế xói mòn đất hay cải thiện chất lượng nước) thì giá trị sản lượng tăng là lợi ích cho xã hội. Phương pháp này được tiến hành như sau: thiết lập mối tương quan giữa các tác động môi trường và mức thay đổi về sản lượng. Mối tương quan này này được gọi là hàm phản ứng theo liều lượng (dose-response function). Hàm phản ứng theo liều lượng thiết lập mối quan hệ giữa thay đổi về chất lượng môi trường và ảnh hưởng của nó tới sản lượng. Ví dụ, hàm phản ứng theo liều lượng có thể cho thấy với 1% lớp đất trên cùng bị mất đi, sản lượng sẽ giảm 5%/ha; hay hàm phản ứng theo liều lượng có thể thiết lập mối tương quan giữa ô nhiễm nước với sản lượng cá, giữa mức lắng đọng trầm tích trong hồ chứa nước với sản lượng điện. Khi mức thay đổi về sản lượng đã được xác định, sử dụng giá thị trường đã có sự hiệu chỉnh (giá bóng/giá mờ - shadow price) (giá có sự điều chỉnh với thuế, trợ cấp,…nếu có) được sử dụng để ước tính giá trị kinh tế của sự thay đổi về sản lượng đó.

Phương pháp thay đổi năng suất có thể áp dụng trong trường  hợp tương quan giữa các tác động môi trường và năng suất có thể xác định được. Phương pháp này có ưu điểm là có thể xác định được trực tiếp giá trị kinh tế của sự thay đổi, dựa trên giá và các mức sản lượng có thể quan sát được ở trên thị trường.

Một khó khăn lớn nhất của phương pháp này là việc xác định mối tương quan này. Lý do ở chỗ: Năng suất không chỉ phụ thuộc vào chất lượng môi trường hay khối lượng tài nguyên, mà còn phụ thuộc vào nhiều biến số khác. Ví dụ, lượng mưa, kỹ thuật canh tác, phân bón, giống,… Do đó, có thể sẽ không dễ dàng khi thiết lập mối quan hệ giữa môi trường và năng suất trong mọi tình huống.

Tuy nhiên, nếu đã xác định được hàm phản ứng theo liều lượng (ví dụ, xác định hàm này bằng cách kế thừa kết quả từ các nghiên cứu có trước) thì phương pháp thay đổi năng suất có thể cho ta các kết quả đánh giá kinh tế hợp lý với chi phí và thời gian tối thiểu.

- Phương pháp chi phí thay thế (Substitue Cost Method): khi con người chịu tác động bất lợi trực tiếp từ việc chất lượng môi trường bị suy giảm, con người sử dụng một số biện pháp nhằm loại bỏ những tác động bất lợi đó.

Ví dụ, trong trường hợp ô nhiễm tiếng ồn, dân cư hai bên đường cao tốc có thể lắp kính cách âm để làm giảm tiếng ồn. Từ đó, người ta tìm ra một phương pháp để đánh giá kinh tế đối với tác động môi trường phát sinh do ô nhiễm tiếng ồn. Phương pháp này có thể thực hiện đơn giản bằng cách đánh giá xem cần phải bao nhiêu chi phí để duy trì sự yên tĩnh. Phương pháp này được thực hiện như sau: Ban đầu, ước tính số lượng các yếu tố đầu vào cần thiết được sử dụng để bù đắp ảnh hưởng của các tác động môi trường. Sau đó, xác định giá thị trường đã được hiệu chỉnh của các yếu tố đầu vào đó (tức là giá sau khi đã loại trừ các khoản trợ cấp và thuế,… nếu có). Tiếp theo, xác định tỷ lệ thay thế kỹ thuật giữa chất lượng môi trường với hàng hoá thay thế. Và cuối cùng là ước tính giá trị của hàng hoá môi trường

Phương pháp này có thể áp dụng trong một một số tình huống như: tác động của ô nhiễm không khí có ảnh hưởng tới cơ sở hạ tầng như cầu đường và nhà cửa. Trong trường hợp ô nhiễm môi trường không khí nghiêm trọng, nhà cửa và cầu đường cần phải được bảo trì và sửa chữa thường xuyên hơn. Chi phí cho việc bảo trì và sửa chữa là một phần trong đánh giá kinh tế đối với ô nhiễm không khí.

- Phương pháp chi phí phòng ngừa (Preventive Cost Method): trong nhiều trường hợp, người ta phải bỏ nhiều tiền để tránh các thiệt hại có thể nhìn thấy được. Ví dụ, uống nước đóng chai, mua bình lọc nước để tránh mắc bệnh kiết lị; người nông dân ở vùng đất thấp chịu phí tổn để tránh xói mòn làm thiệt hại mùa màng. Khi con người sẵn lòng trả tiền nhằm chống lại những ảnh hưởng có thể xảy ra khi môi trường suy thoái, những chi phí này có thể được sử dụng làm cơ sở tính toán các phí tổn do ảnh hưởng môi trường gây ra. Các chi phí phòng ngừa thường là chỉ số chi phí nhỏ hơn chi phí thực (nếu xảy ra), vì các chi phòng ngừa bao giờ cũng bị hạn chế bởi mức thu nhập

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên information đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
nana07
Down về được rồi. Thanks website nhé
thuynguyenhlu8118
Oh my god, tìm mãi mới thấy. Thanks
NhanPhan
Xin cảm ơn ban quản trị đã giúp đỡ
zdoantuanhungz
Lại down được thêm một tài liệu hay và bổ ích mơi của Thuvien24 rồi :x
thanhdiem1307
Thanks
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh