Bài tập hóa phân tích có lời giải chi tiết full

Bài tập hóa phân tích có lời giải chi tiết full

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Môi trường, sinh học

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 1000

Lượt tải: 9

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên quangmen93 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

TẢI VỀ ĐỂ XEMI LỜI giải 5 CHƯƠNG NHÉ

Câu 1.Tính pH của dung dịch CH3COOH  0,1 M, biết rằng hằng số phân ly của axít này là Ka = 10-4,75.

Câu 2. Tính pH của dung dịch NH4OH 1 M biết Kb= 1,76.10-5.

Câu 3. Tính giá trị pH của dung dịch đệm gồm NH4OH 0,05 M và NH4Cl 0,05 M. Cho biết KNH4OH = Kb = 1,76.10-5.

Câu 4. Cho 500ml dung dịch CH3COOH 0,1 M. Người ta thêm từ từ dung dịch NaOH 0,1 N vào 500ml dung dịch trên. Tính pH ở các thời điểm sau:

a. 100ml NaOH 0,1N                                   b. 300ml NaOH 0,1N

c. 500ml NaOH 0,1N                                  d. 600ml NaOH 0,1N

Câu 5. Tính pH của dung dịch NaCN 0,010 M. Cho pKa,HCN = 9,35.

Câu 6. Tính pH của dung dịch NH4Cl 0,10 M. Cho

Câu 7. Tính pH của dung dịch thu được khi thêm 0,102g CH3COONa vào 100ml dung dịch 0,0375M CH3COOH. Biết pKCH3COOH = 4,75.

Câu 8. Tính pH của dung dịch thu được khi trộn lẫn:

a. 50ml 0,1M KH2PO4 và 25ml 0,2M K2HPO4. Biết H3PO4 có pK1 = 2,16; pK2 = 7,13; pK3 = 12,3.

b. 30ml 0,1M Na2CO3 và 15ml 0,1M NaHCO3. Biết H2CO3 có pK1 = 6,35; pK2 = 10,33.

Câu9. Phải thêm vào 100ml dung dịch HCOOH 0,2M bao nhiêu gam natri foocmat rắn HCOONa để có dung dịch đệm với pH = 4,3. Biết pKHCOOH = 3,77.

 

Câu10. Cần bao nhiêu gam CH3COONa hòa tan trong 50ml dung dịch CH3COOH 0,04M để được pH = 5,43.

Câu 11. Tính pH dung dịch HNO2 0,120 M, Ka = 7,1.10-4

Câu12. Tính pH dung dịch HF 2,0.10–4 M. Ka = 6,7.10–4.

Câu 13. Tính [H+], [OH-], pH của dung dịch Na2S 0,100M.

Câu 14. Tính pH của dung dịch NaHCO3 1,00M. (H2CO3 có pKa1 = 6,35, pKa2 = 10,33).

Câu 15. Tính pH của dung dịch NaHSO3 1,00.10-3M (H2SO3 có pKa1 = 1,76, pKa2 = 7,21).

Câu 16. Xác định nồng độ của dung dịch CH3COOH phải có trong dung dịch sao cho pH = 3.

 

 

 

 

 

 

Hoàng Nhân Khôi

DH11H1

Câu 1:

CH3COOH  CH3COO- + H+

H2O  OH- + H+

Vì [OH-] << [H+] ta bỏ [OH-] bên cạnh [H+]

Câu 2:

Vì [H+] << [OH-] ta bỏ [H+] bên cạnh [OH-]

Và vì [OH-] << Cb ta bỏ [OH-] bên cạnh Cb

Câu 3:

Ta có

Vì [H+] << [OH-] ta bỏ [H+] bên cạnh [OH-]

Và vì [OH-] << Ca, Cb tả bỏ [OH-] bên cạnh Ca, Cb

Câu 4:

Ta có Vtd =0.5 (lít)

a) VNaOH = 0.1 (lít) < Vtd = 0.5 (lít)

Trước điểm đương lượng ; dd gồm có CH3COONa và CH3COOH dư

Vì [OH-] << [H+] ta bỏ [OH-] bên cạnh [H+]

Và vì [H+] << Ca, Cb ta bỏ [H+] bên cạnh Ca, Cb

b) VNaOH = 0.3 (lít) < Vtd = 0.5 (lít)

Trước điểm đương lượng ; dd gồm có CH3COONa và CH3COOH dư

Vì [OH-] << [H+] ta bỏ [OH-] bên cạnh [H+]

Và vì [H+] << Ca, Cb ta bỏ [H+] bên cạnh Ca, Cb

c)VNaOH = 0.5 (lít) = Vtd = 0.5 (lít)

Tại điểm đương lượng ; dd có CH3COONa

TÀI LIỆU MIỄN PHÍ

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên quangmen93 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
Rất mong được sự hỗ trợ của quý vị trong tương lai
zdoantuanhungz
Lại down được thêm một tài liệu hay và bổ ích mơi của Thuvien24 rồi :x
vuvanbach
Tôi đã nhận được file, Rất cảm ơn dịch vụ thuvien24.com
nnthieu20
mong rằng bạn sẽ có nhiều bài hay như thế này nữa
thanhthaosk
vượt qua bao gian khổ cày cuốc anh Gút gồ, cuối cùng anh cũng tìm được em :xxxxx
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 16

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh

Bất đối xứng trong thị trường chứng khoán

Bất đối xứng trong thị trường chứng khoán

Lượt down: 1

Người đăng: nhanlhq

Quy trình sản xuất mắm tôm

Quy trình sản xuất mắm tôm

Lượt down: 0

Người đăng: lovelinh9495

Hình ảnh động vật trong tục ngữ Việt Nam

Hình ảnh động vật trong tục ngữ Việt Nam

Lượt down: 0

Người đăng: kyou_pu

Tiểu luận Nấm độc

Tiểu luận Nấm độc

Lượt down: 0

Người đăng: quangtrungkbt

Tiểu luận Năng suất hệ sinh thái rừng ngập mặn

Tiểu luận Năng suất hệ sinh thái rừng ngập mặn

Lượt down: 0

Người đăng: quangtrungkbt