Báo cáo thực tập kế toán tại công ty Cổ Phần Công Nghiệp Lạnh - Hưng Trí

Báo cáo thực tập kế toán tại công ty Cổ Phần Công Nghiệp Lạnh - Hưng Trí

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Kế toán - Kiểm toán

Cập nhật:

Kiểu file: docx

Người đăng:

Điểm download: 150

Lượt tải: 6

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên ebook24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

 

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY.. 1

1.1. Thành lập:. 7

1.1.1. Lịch sử hình thành: 7

1.1.2. Vốn điều lệ: 7

1.1.3. Lĩnh vực hoạt động: 7

1.2 Tình hình tổ chức:. 8

1.2.1. Cơ cấu chung: 8

1.2.2 Cơ cấu phòng Kế toán. 8

1.3. Chính sách kế toán áp dụng tại Tổng Công ty:. 10

1.3.1. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty:. 10

1.3.2 Quy trình luân chuyển chứng từ. 10

1.3.3. Các chính sách khác: 11

CHƯƠNG 2 THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY   12

2.1. KẾ TOÁN TIỀN MẶT.. 12

2.1.1 Chứng từ sử dụng. 12

2.1.2 Tài khoản sử dụng. 12

2.1.3 Sổ kế toán sử dụng. 12

2.1.4 Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt 12

2.1.5 Trích dẫn một số nghiệp vụ. 13

2.2KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG... 15

2.2.1 Chứng từ sử dụng: 15

2.2.2. Tài khoản sử dụng:          15

2.2.3 Sổ kế toán :. 15

2.2.4 Tóm tắt quy trình kế toán tiền gửi ngân hàng: 15

2.2.5Trích dẫn một số nghiệp vụ: 17

2.3      KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ ỨNG TRƯỚC.. 18

2.3.1  Kế toán các khoản nợ phải thu: 18

2.3.2 Kế toán các khoản ứng trước: 20

2.4      KẾ TOÁN CÔNG CỤ, DỤNG CỤ:. 22

2.4.1  Chứng từ sử dụng:. 22

2.4.2  Tài khoản sử dụng:  22

2.4.3   Sổ kế toán:. 22

2.4.4. Quy trình kế toán công cụ, dụng cụ: 22

2.4.5  Trích dẫn một số nghiệp vụ: 23

2.5      KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU (HÀNG HÓA). 24

2.5.1 Chứng từ sử dụng: 24

2.5.2  Tài khoản sử dụng: 24

2.5.3  Sổ kế toán:. 24

2.5.4  Tóm tắt quy trình kế toán nguyên vật liệu. 24

2.5.5  Trích dẫn nghiệp vụ: 25

2.6 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH.. 26

2.6.1 Chứng từ sử dụng:. 26

2.6.2  Tài khoản sử dụng: 26

2.6.3  Sổ kế toán. 26

2.6.4 Tóm tắt quy trình kế toán mua Tài sản cố định: 26

2.6.5 Khấu hao tài sản cố định: 27

2.6.6 Kế toán thanh lý tài sản cố định: 27

2.6.7  Trích dẫn nghiệp vụ: 28

2.7      KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ VAY NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN.. 29

2.7.1 Chứng từ sử dụng: 29

2.7.2 Tài khoản sử dụng. 29

2.7.3 Sổ kế toán:. 29

2.7.4 Quy trình vay ngân hàng: 29

2.7.5 Trích dẫn nghiệp vụ: 30

2.8      KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN.. 31

2.8.1 Chứng từ sử dụng. 31

2.8.2 Tài khoản sử dụng:  ......................................................................................................... 31

2.8.3 Sổ kế toán: 31

2.8.4 Quy trình các khoản nợ phải trả: 31

2.8.5 Trích dẫn nghiệp vụ: 32

2.9 KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG... 33

2.9.1 Nguyên tắc phân phối: 33

2.9.2.Hình thức trả lương: 33

2.9.3 Cơ sở tính toán: 33

2.9.4 Cách tính: 33

2.9.5. Các khoản trích theo lương: 35

2.9.6  Chứng từ sử dụng: 35

2.9.7  Tài khoản sử dụng: 36

2.9.8  Sổ kế toán: 36

2.9.9Trích dẫn tính lương. 36

2.10 KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU.. 36

2.10.1 Kế toán Nguồn vốn kinh doanh. 36

2.10.2    Chênh lệch tỷ giá hối đoái 37

2.11   KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ.. 37

2.11.1. Chứng từ sử dụng: 38

2.11.2. Tài khoản sử dụng:        38

2.11.3    Sổ kế toán: 38

2.11.4. Quy trình bán hàng. 38

2.11.5 Ví dụ minh họa: 39

2.12. KẾ TOÁN QUY TRÌNH BÁN HÀNG GIA CÔNG THÊM:. 39

2.12.2 Chi phí sản xuất chung: 41

2.12.3    Kế toán tập hợp chi phí: 41

2.13   KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:. 42

2.13.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính: 42

2.13.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính: 43

2.14   KẾ TOÁN THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC:. 44

2.14.1 Kế toán thu nhập khác: 44

2.14.2 Kế toán chi phí khác: 45

2.15   KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH.. 46

2.15.1 Chứng từ sử dụng. 46

2.15.2 Tài khoản sử dụng                46

2.15.3 Xác định kết quả kinh doanh: 46

2.16 LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH:. 47

2.16.1  Nguyên tắc lập báo cáo tài chính: 47

2.16.2 Cơ sở lập báo cáo tài chính: 47

2.16.3 Quy trình lập báo cáo tài chính. 48

2.16.4 Phương pháp lập báo cáo tài chính. 48

2.17   LẬP CÁC BÁO CÁO THUẾ:. 56

2.17.1    Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng: 56

2.17.2    Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp: 58

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 61

3.1 NHẬN XÉT.. 61

3.1.1 Ưu điểm. 61

3.1.2 Nhược điểm: 64

3.2      KIẾN NGHỊ. 65

3.2.1  Công tác lưu trữ chứng từ. 65

3.2.2  Công tác kế toán tiền mặt: 67

3.2.3  Công tác kế toán tiền gửi ngân hàng: 68

3.2.4  Công tác kế toán các khoản tạm ứng: 68

3.2.5  Công tác kế toán TSCĐ hữu hình & vô hình. 68

3.2.6  Công tác kế toán  mua bán hàng. 68

3.2.7  Kiến nghị về kế toán lương. 71

3.2.8  Lập báo cáo tài chính  71

 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên ebook24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
thoa0905
Thật ý nghĩa, cám ơn website
kiyomizu
​B​ài của mình mà điểm cao sẽ hậu tạ cho bạn thật lớn
vietnham2013
Mong rằng website càng ngày tài liệu sẽ càng nhiều.
thanhdiem1307
Thanks
Cảm ơn website đã chia sẻ rất nhiều tài liệu đến mọi người
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh