bảo hiểm thất nghiệp

bảo hiểm thất nghiệp

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Luật

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 7

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên justdoit1412 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

 

MỤC LỤC

 

Câu 1: Khái niệm và ý nghĩa của bảo hiểm thất nghiệp. 1

I. Khái quát chung về bảo hiểm thất nghiệp:1

1. Khái niệm về thất nghiệp.1

2. Khái niệm chế độ bảo hiểm thất nghiệp. 2

II. Ý nghĩa của bảo hiểm thất nghiệp. 3

Câu 2: Giải quyết tình huống. 6

I. Phân tích đề bài6

II. Phân tích các quyền lợi an sinh xã hội mà anh H được hưởng theo pháp luật hiện hành  9

1. Chế độ bệnh nghề nghiệp. 9

2. Chế độ hưu trí12

 

 

 

 

 

 

Hiện nay tình trạng không có việc làm, hay còn gọi là thất nghiệp là một vấn đề hết sức bức xúc và nan giải của nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt nam. Việt nam là một nước đang phát triển, nền kinh tế có cơ cấu nhiều thành phần và có sự chuyển dịch tương đối lớn, từ đó kéo theo sự chuyển dịch của lưc lượng lao động và đã hình thành một mảng khá đông không còn phù hợp với cơ cấu hoặc nghành nghề , do đó bị mất việc làm và trở thành những người thất nghiệp. Trên thế giới hiện nay tỉ lệ thất nghiệp khá cao kể cả ở những nước công nghiệp phát triển. Để giải quyết được vấn đề này đòi hỏi có những hướng đi,chính sách đúng đắn của chính phủ ở mỗi nước . Đặc biệt là đối với việc tạo dựng việc làm, sắp xếp lao động với những công việc phù hợp để giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp.Nhưng thực tế cho chúng ta thấy dù ở bất kỳ nước nào , phát triển hay kém phát triển, chính phủ dù có những chính sách tối ưu thì thất nghiệp luôn luôn tồn tại song song với nền kinh tế thị trường.Thất nghiệp kéo theo nhiều vấn đề xã hội khác cần giải quyết. Vì vậy chính phủ phải có những chính sách, giải pháp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của thất nghiệp tới xã hội. Một trong những giải pháp mang lại hiệu quả nhất là thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp. Để khắc phục hay hạn chế những hậu quả của thất nghiệp nhiều nước trên thế giới đã thực hiện BHTN.

I. Khái quát chung về bảo hiểm thất nghiệp:

1. Khái niệm về thất nghiệp.

Theo tổ chức lao động quốc tế (ILO) thì: Thất nghiệp là tình trạng tồn tại khi một số người trong độ tuổi lao động, muốn làm việc nhưng không thể tìm được việc làm ở mức lương thịnh hành. Trên cơ sở quan điểm nêu trên về thất nghiệp, văn phòng lao động quốc tế (BIT) đã đưa ra khái niệm về người thất nghiệp là người trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động nhưng không có việc làm. Họ có thể là người chưa có việc làm hoặc có việc làm nhưng đã thôi việc và đang tìm việc làm có thu nhập.

Tại Việt Nam thì người thất nghiệp được hiểu là người trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động, trong khoảng thời gian xác định không có việc làm, đang tìm việc làm, đã đăng ký thất nghiệp theo quy đinh. Như vậy, một cá nhân được coi là người thất nghiệp khi đảm báo các điều kiện sau đây:

- Là người trong độ tuổi lao động, tối thiểu 15 tuổi và tối đa là đủ 60 tuổi (đối với nam), 55 tuổi (đối với nữ)

- có khả năng lao động: khả năng của người lao động bằng hành vi của mình, có thể thực hiện các công việc phù hợp với thể lực và trí lực.

- Trong khoảng thời gian được xác định hưởng bảo hiểm thất nghiệp là người không có việc làm ( là người không có các nguồn thu nhập dưới dạng tiền lương do không tham gia các quan hệ lao động)

- Đang tích cực tìm việc làm, và sẵn sàng đi làm khi được giới thiệu

- Đã đăng ký thất nghiệp

Việc xác định khái niệm người thất nghiệp là vấn đề rất quan trọng vì liên quan đến nhiều vấn đề. Trong đó quan trọng nhất là vấn đề xác định phạm vi, đối tượng điều chỉnh của bảo hiểm thất nghiệp.

2. Khái niệm chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Để giải quyết tình trạng thất nghiệp, nhiều biện pháp đã được thực hiện nhằm trợ giúp kịp thời cho những người thất nghiệp trong thời gian chưa tìm được việc làm và tạo cơ hội cho họ học nghề, tìm kiếm công việc mới. Một trong số các biện pháp đó là xây dựng và thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Dưới góc độ kinh tế xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được hiểu là giải pháp nhằm khắc phục hậu quả của tình trạng thất nghiệp, giúp người thất nghiệp tạm thời đảm bảo cuộc sống và tìm kiếm việc làm thông qua việc tạo lập và sử dụng một quỹ tiền tệ tập trung. Quỹ này được hình thành do sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động, có sự hỗ trợ của Nhà nước, được sử dụng để trả trợ cấp cho người thất nghiệp, cũng như tiến hành các biện pháp nhằm nhanh chóng giúp người thất nghiệp có được việc làm mới. Khoản tiền trợ giúp trích từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp nhằm đảm bảo cuộc sống cho người thất nghiệp trong thời gian mắt việc làm được gọi là trợ cấp thất nghiệp.

Dưới góc độ pháp lý, chế độ bảo hiểm thất nghiệp là tổng thể các quy phạm pháp luật quy định về việc đóng góp và sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp, chi trả trợ cấp thất nghiệp để bù đắp thu nhập cho người lao động bị mất việc làm và thực hiện các biện pháp đưa người thất nghiệp trở lại làm việc. Bảo hiểm thất nghiệp vì thế thường được hiểu là một chế độ trong hệ thống các chế độ bảo hiểm xã hội, có mục đích hỗ trợ thu nhập cho người lao động bị mất thu nhập do thất nghiệp.

Theo công ước số 102 của ILO, bảo hiểm thất nghiệp là 1 trong 9 nhánh của bảo hiểm xã hội. Việc chi trả trợ cấp thất nghiệp nhằm hỗ trợ một phần thu nhập cho người lao động bị mất việc làm và giúp họ có điều kiện học nghề, tạo cơ hội tiếp tục tham gia thị trường lao động. Cùng với các chế độ bảo hiểm xã hội khác, chế độ bảo hiểm thất nghiệp đã góp phần hoàn thiện và nâng cao khả năng bảo vệ người lao động của hệ thống pháp luật về bảo hiểm xã hội.

II. Ý nghĩa của bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp là một loại hình bảo hiểm tiến bộ không chỉ có ý nghĩa hỗ trợ người lao động khi mất việc làm mà còn có giá trị ổn định kinh tế - xã hội đối với xã hội, đất nước. Trên thế giới, bảo hiểm thất nghiệp phát triển khi kinh tế thị trường phát triển. Khi đó, thị trường lao động phát triển mạnh thì khả năng rủi ro thất nghiệp lớn. Bảo hiểm thất nghiệp chỉ có ý nghĩa trợ cấp cho người lao động mang tính ngắn hạn, trong thời điểm người lao động mất việc và tìm kiếm việc làm mới.

Khi người lao động bị mất việc làm thì họ bị mất nguồn thu nhập từ lao động. Trong kinh tế thị trường, thu nhập của người lao động thường gắn với việc làm; khi không còn việc làm, thu nhập đương nhiên cũng không còn. Khi đó người lao động và gia đình họ rất có nguy cơ rơi vào cảnh túng quẫn, bị bần cùng hóa. Để khắc phục tình cảnh này, bản thân người lao động phải tích cực tìm chỗ làm việc mới. Tuy nhiên, không phải ai và lúc nào cũng có thể tìm được việc làm ngay, vì thất nghiệp thường song hành với thời kỳ nền kinh tế bị suy thoái, doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên khó tạo ra chỗ làm việc mới cho người lao động. Một biện pháp khác, như nêu, có tính xã hội cao, là Nhà nước tổ chức bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Bảo hiểm thất nghiệp xét về mặt xã hội là biện pháp có tính thụ động, nhưng lại có ý nghĩa tích cực đối với từng cá nhân người lao động khi bị thất nghiệp, giúp được họ có một khoản thu nhập bù đắp lại  mắc thu nhập đã bị mất do bị mất việc làm; tạo điều kiện cho họ sớm quay trở lại thị trường lao động, tránh không bị rơi vào tình cảnh túng quẫn. Như vậy, Đối với người lao động, bảo hiểm thất nghiệp vừa giúp đỡ họ ổn định khi bị mất việc làm thông qua việc trả trợ cấp thất nghiệp vừa tạo cơ hội để họ có thể tiếp tục tham gia thị trường lao động. Bảo hiểm thất nghiệp có ý nghĩa như một chỗ dựa về vật chất và tinh thần cho người lao động khi lâm vào tình trạng mất việc làm.

Đối với người sử dụng lao động, do có chế độ bảo hiểm thất nghiệp nên khi những người lao động tại doanh nghiệp bị mất việc làm, họ không phải bỏ ra một khoản chi phí lớn để giải quyết chế độ cho người lao động. Nhờ vậy, gánh nặng tài chính của doanh nghiệp được san sẻ, đặc biệt trong những thời kỳ khó khăn, buộc phải thu hẹp sản xuất, nhiều người lao động thất nghiệp. Hơn nữa, khi người lao động biết rõ nếu thất nghiệp mình sẽ được trợ cấp thất nghiệp, họ sẽ yên tâm làm việc cho doanh nghiệp hơn. Điều này sẽ khuyến khích doanh nghiệp sử dụng lao động có hiệu quả hơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất.

Đối với nhà nước thì ở bất kỳ quốc gia nào cũng tồn tại tỷ lệ thất nghiệp nhất định, do đó giải quyết thất nghiệp luôn là vấn đề quan trọng trong chính sách xã hội của nhà nước.  Nhờ có bảo hiểm thất nghiệp nên gánh nặng ngân sách sẽ giảm hơn khi thất nghiệp xảy ra (thường vào thời kỳ kinh tế suy thoái, ngân sách nhà nước eo hẹp lại phải chi nhiều cho các vấn đề xã hội khác). Mặt khác khi có trợ cấp thất nghiệp, vấn đề căng thẳng xã hội sẽ không xảy ra, nhà nước không còn phải lo đối phó với các cuộc biểu tình, không phải chi nhiều ngân sách để giải quyết các tệ nạn xã hội, tội phạm do nguyên nhân thất nghiệp 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên justdoit1412 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
phanhaicuong
Cái này được nè, thanks
Cảm ơn website đã chia sẻ rất nhiều tài liệu đến mọi người
thoa0905
Thật ý nghĩa, cám ơn website
Xin cảm ơn các thành viên đã đóng góp tài liệu để làm phong phú cho website này
lamthikimxuyen
ok. cam on ban nha.
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 16

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh