Cách mạng Tháng Tám không phải là một sự ăn may, hãy chứng minh.

Cách mạng Tháng Tám không phải là một sự ăn may, hãy chứng minh.

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học, xã hội

Cập nhật:

Kiểu file: zip

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 6

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên lekhanh và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

Cách mạng Tháng Tám không phải là một sự ăn may, hãy chứng minh.

Bài làm:

Cách mạng Tháng Tám là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi cách mạng Tháng Tám đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp trong gần một thế kỉ, lật nhào chế độ quân chủ mấy nghìn năm và phát xit Nhật, lập nên nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân của nước độc lập tự do, làm chủ vận mệnh của mình. Dân tộc Việt Nam bước sang một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Không những thế, thắng lơi cách mạng Tháng Tám còn góp phần tích cực vào phong trào giải phóng dân tộc thuộc địa, mở đầu cho kỷ nguyên độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Ý nghĩa lịch sử to lớn của cách mạng Tháng Tám là hoàn toàn không thể phủ nhận. Vậy yếu tố nào, nguyên nhân nào đã làm nên thắng lợi vĩ đại ấy?

Có không ít ý kiến cho rằng, cách mạng Tháng Tám chỉ là một “ sự ăn may”,  do lúc đó ở Đông Dương có "khoảng trống quyền lực" (Pháp chạy, Nhật hàng, quân Đồng Minh chưa tới) nên Việt Minh mới dễ dàng giành thắng lợi. Ý kiến đó có thật sự đúng?

Thắng lợi cách mạng Tháng Tám là sự tổng hợp của các yếu tố khách quan và chủ quan.Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan mới là yếu tố quyết định. Ðó là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lê-nin ở Việt Nam, là thắng lợi của đường lối cách mạng dân tộc dân chủ đúng đắn do Ðảng ta vạch ra và lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện.  Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã đứng trên lập trường giai cấp công nhân, vận dụng một cách sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh Việt Nam, nêu cao ngọn cờ độc lập dân tộc, phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc và dũng khí đấu tranh anh hùng, bất khuất của nhân dân Việt Nam. Nói cách khác, là do Đảng ta đã biết kết hợp hài hòa và nhuần nhuyễn giữa tính giai cấp và tính dân tộc của cuộc cách mạng.

 Vượt qua bao thử thách, gay go, khắc phục những sai lầm, khuyết điểm, Đảng đã dần rút ra những bài học kinh nghiệm để từng bước hoàn thiện đường lối chiến lược và sách lược, từ đó làm nên thắng lợi cách mạng Tháng Tám vĩ đại.Cách mạng Tháng Tám là kết quả của ba thời kỳ vận động cách mạng rộng lớn do Ðảng ta lãnh đạo. Thứ nhất là cuộc vận động cách mạng dân chủ tư sản trong hai năm 1930 - 1931, mà đỉnh cao nhất là phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh; trong cuộc vận động này, Ðảng đã nêu cao những khẩu hiệu đánh đuổi đế quốc, đánh đổ phong kiến, dân tộc độc lập, người cày có ruộng, thành lập chính quyền công nông. Thứ hai là cuộc vận động dân chủ sâu rộng từ năm 1936 đến năm 1939; cuộc vận động chính trị này đã tập hợp được hàng triệu quần chúng đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa và bọn vua quan phản động, đòi tự do dân chủ, đòi cải thiện dân sinh và bảo vệ hòa bình thế giới. Thứ ba là cuộc vận động giải phóng dân tộc của Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế, của Mặt trận Việt Minh từ cuối năm 1939 đến năm 1945; Đảng đã sáng suốt phát triển cả lực lượng chính trị lẫn lực lượng vũ trang, dấy lên cao trào tiền khởi nghĩa, chủ động nắm bắt thời cơ mới để tiến hành Tổng khởi nghĩa.Trong từng thời kì, căn cứ vào từng hoàn cảnh lịch sử cụ thể,  Đảng đã đề ra các đường lối, chính sách khác nhau, dẫu có lúc mắc phai sai lầm, không đạt hiệu quả, nhưng chính nhờ trải qua ba cuộc vận động đó, Đảng từng bước hoàn thiện đường lối chiến lược và sách lược.

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên lekhanh đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
nvodatinh123
Bạn còn tài liệu nào liên quan nữa không?
trinhkimtrang
Tìm mãi cuối cùng cũng tìm ra :)))))))))))))))))) cám ơn, cám ơn!!!!!!!
thanhthcstranphu
Cám ơn nhiều nha./.
dinhthao1703
Mình sẽ giới thiệu cho các bạn của mình về Thuvien24.com
thanhhuong251088
Nhờ hỗ trợ của Thuvien24 mà mình tìm được tài liệu này. Cảm ơn các bạn.
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh