Chính sách và pháp luật về bồi thường khi giải phóng mặt bằng

Chính sách và pháp luật về bồi thường khi giải phóng mặt bằng

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khác

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 7

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên information và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHÍNH SÁCH BỒI 
THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
1.1. Khái quát chung về giải phóng mặt bằng
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Ý nghĩa
1.1.3. Vai trò của công tác giải phóng mặt bằng trong việc 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
1.2. Tổng quan về chính sách bồi thường
1.2.1. Cơ sở lý luận về bồi thường
1.2.2. Bản chất của việc bồi thường
1.2.3. Chính sách bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi 
đất ở Việt nam qua các thời kỳ
CHƯƠNG 2: CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT VỀ BỒI 
THƯỜNG
KHI GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
2.1. Cơ sở pháp lý về bồi thường giải phóng mặt bằng
2.2. Đối tượng được bồi thường
2.3. Nguyên tắc bồi thường
2.4. Điều kiện để được bồi thường
2.4.1. Điều kiện bồi thường của Hộ gia đình, cá nhân.
2.4.2. Điều kiện bồi thường của tổ chức, cộng đồng dân cư.
2.5. Chủ thể tham gia bồi thường
2.6. Diện tích và giá đất tính bồi thường
2.6.1. Diện tích đất bồi thường
2.6.2. Giá đất tính bồi thuờng
2.6.2.1. Xác định giá đất
2.6.2.2. Giá đất trong trường hợp thực hiện bồi thường chậm2.7. Quy định chi tiết về bồi thường thiệt hại đối với các loại 
đất khi giải phóng mặt bằng
2.7.2.Bồi thường với nhóm đất phi nông nghiệp
2.7.3. Bồi thường thiệt hại về đất trong trường hợp đặc thù
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHÍNH SÁCH 
BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
1.1. Khái quát chung về giải phóng mặt bằng
1.1.1. Khái niệm
Giải phóng mặt bằng là quá trình thực hiện các công việc 
liên quan đến việc di dời nhà cửa, cây cối, các công trình xây 
dựng và một bộ phận dân cư trên một phần đất nhất định được 
quy hoạch cho việc cải tạo, mở rộng hoặc xây dựng một công 
trình mới.
Quá trình giải phóng mặt bằng được tính từ khi bắt đầu 
hình thành Hội đồng giải phóng mặt bằng đến khi giải phóng 
xong và giao cho chủ đầu tư mới. Đây là một quá trình đa 
dạng và phức tạp thể hiện sự khác nhau giữa các dự án và liên 
quan trực tiếp đến các bên tham gia và của toàn xã hội.
1.1.2. Ý nghĩa
Trong điều kiện nước ta hiện nay, “Giải phóng mặt bằng” 
là một trong những công việc quan trọng phải làm trên con 
đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Sự cần thiết 
triển khai xây dựng nhiều công trình cơ sở hạ tầng, nhiều khu 
kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, theo đó các cơ 
sở văn hoá giáo dục, thể dục thể thao cũng đuợc phát triển, 
tốc độ đô thị hoá cũng diễn ra nhanh chóng.
Công tác giải phóng mặt bằng mang tính quyết định tiến độ 
của các dự án, là khâu đầu tiên thực hiện dự án. Có thể nói: 
“Giải phóng mặt bằng nhanh là một nửa dự án”. Việc làm này 
không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của Nhà nước, của chủ đầu tư, mà còn ảnh hưởng đến đời sống vật chất cũng như 
tinh thần của người bị thu hồi đất.
1.1.3. Vai trò của công tác giải phóng mặt bằng trong việc 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
 Đối với sự phát triển cơ sở hạ tầng
Ở mỗi một giai đoạn phát triển kinh tế xã hội có một sự 
phát triển thích ứng của hạ tầng kinh tế xã hội. Với tư cách là 
phương tiện vật chất kỹ thuật, hạ tầng kinh tế xã hội lại trở 
thành lực lượng sản xuất quyết định đến sự phát triển của nền 
kinh tế xã hội mà trong đó giải phóng mặt bằng là điều kiện 
tiên quyết để dự án có được triển khai hay không.
- Về mặt tiến độ hoàn thành của dự án 
+ Tiến độ thực hiện các dự án phụ thuộc vào nhiều điều 
kiện khác nhau như: Tài chính, lao động, công nghệ, điều kiện 
tự nhiên, tập quán của người dân trong diện bị giải toả… 
Nhưng nhìn chung, nó phụ thuộc nhiều vào thời gian tiến 
hành giải phóng mặt bằng.
+ Giải phóng mặt bằng thực hiện đúng tiến độ đề ra sẽ tiết 
kiệm được thời gian và việc thực hiên dự án có hiệu quả. 
Ngược lại giải phóng mặt bằng kéo dài gây ảnh hưởng đến 
tiến độ thi công các công trình cũng như chi phí cho dự án, có 
khi gây ra thiệt hại không nhỏ trong đầu tư xây dựng. Chẳng 
hạn một dự án dự kiến hoàn thành đến hết mùa khô nhưng do 
giải phóng mặt bằng chậm, kéo dài nên việc xây dựng phải 
tiến hành vào mùa mưa gây khó khăn cho việc thi công cũng 
như tập trung vốn, lao động, công nghệ cho dự án này và ảnh 
hưởng đến việc thực hiện dự án khác.
- Về mặt kinh tế của dự án: Giải phóng mặt bằng thực hiện 
tốt giảm tối đa chi phí cho việc giải toả đền bù, có điều kiện 
tập trung vốn đầu tư cho các công trình khác. giải phóng mặt 
bằng kéo dài dẫn đến chi phí bồi thường lớn, không kịp hoàn 
thành tiến độ dự án dẫn đến sự quay vòng vốn chậm gây khó 
khăn cho các nhà đầu tư. Đặc biệt, các nhà đầu tư trong nướccó nguồn vốn hạn hẹp thì việc quay vòng vốn là rất cần thiết 
để đảm bảo tận dụng cơ hội đấu thầu của các công trình khác.
 Đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
Nếu công tác giải phóng mặt bằng không được thực hiện 
tốt sẽ xảy ra hiện tượng “treo” công trình làm cho chất lượng 
công trình bị giảm, các mục tiêu ban đầu không thực hiện 
được, từ đó gây lãng phí rất lớn cho ngân sách Nhà nước. Mặt 
khác, khi giải quyết không thoả đáng quyền, lợi ích hợp pháp 
của người có đất bị thu hồi sẽ dễ dàng nỗ ra những khiếu kiện, 
đặc biệt là những khiếu kiện tập thể, làm cho tình hình chính 
trị - xã hội mất ổn định.
1.2. Tổng quan về chính sách bồi thường 
1.2.1. Cơ sở lý luận về bồi thường
Khi các công trình được xây dựng nhằm phục vụ cho mục 
đích quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia
được triển khai thì Nhà nước cần phải có mặt bằng để thực 
hiện dự án. Thế nhưng đất đai thuộc sở hữu toàn dân, với tư 
cách là người quản lý, nhằm đảm bảo được lợi ích của Nhà 
nước, lợi ích của nhân dân, khi đó Nhà nước sẽ ra quyết định 
thu hồi quyền sử dụng đất của người dân hoặc đất được Nhà 
nước giao quản lý.
Theo điều 4, Luật đất đai năm 2003 “Thu hồi đất là việc 
Nhà nước ra quyết định hành chính để thu hồi quyền sử dụng 
đất hoặc thu lại đất đã giao cho tổ chức, Uỷ ban nhân dân xã,
phường, thị trấn quản lý”.
Việc xây dựng những khu công nghiệp cho mục tiêu phát 
triển kinh tế, những con đường quốc gia để phục vụ lợi ích 
chung là rất cần thiết nhưng không vì thế mà phải hy sinh 
quyền lợi của những cá nhân, những nhóm người. Do đó, khi 
quyền sử dụng đất của người dân bị thu hồi thì Nhà nước sẽ 
bồi thường thiệt hại.

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên information đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
thanhdiem1307
Thanks
danganhtuyet
Tài liệu nóng hổi, vừa thổi vừa down
muasaobang
BQT co gang up them nhieu nhieu tai lieu hay nua nhe! Cam on
vipcuchuoi02
được rùi. em cảm ơn nhé. Tại lần đầu tải tài liệu ở trang này.
vantribinhdinh
Toi xin cam on su ho tro nhiet tinh cua thuvien24!
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 16

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh