Chuyên đề quản lý chất lượng ở công ty dệt-May Hà Nội

Chuyên đề quản lý chất lượng ở công ty dệt-May Hà Nội

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Thương mại

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
 
Phần I1
 
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM... 1
 
I- SẢN PHẨM VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM... 1
 
1. Sản phẩm.. 1
 
1.1 Khái niệm sản phẩm.. 1
 
1.2 Các thuộc tính  của sản phẩm.. 1
 
2. Chất  lượng sản phẩm.. 3
 
2.1 Khái niệm chất  lượng sản phẩm.. 3
 
2.2. Vai trò của chất lượng sản phẩm trong nền kinh tế hiện nay. 5
 
2.3. Những tính chất, đặc trưng của chất  lượng sản phẩm.. 6
 
2.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất  lượng sản phẩm.. 7
 
2.4.1 Một số yếu tố tầm vi mô. 7
 
2.4.2. Một số yếu tố tầm vĩ mô. 9
 
2.5. Một số yêu cầu tổng quát đối với chất  lượng sản phẩm.. 11
 
2.6. Một số chỉ tiêu chất  lượng  của sản phẩm.. 12
 
2.6.1 Hệ thống chỉ tiêu xác  nghiên cứu, xác định chất  lượng trong chiến lược phát triển kinh tế.12
 
2.6.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất  lượng sản phẩm trong sản xuất - kinh doanh  13
 
2.7. Sự hình thành nên chất  lượng sản phẩm.. 15
 
2.8. Các mức chất  lượng của sản phẩm hàng hoá. 16
 
II - NỘI DUNG, CÔNG CỤ PHÂN TÍCH CHẤT  LƯỢNG SẢN PHẨM    18
 
1. Nội dung phân tích chất  lượng sản phẩm.. 18
 
2. Các công cụ  dùng để phân tích  chất  lượng sản phẩm.. 19
 
2.1 Mẫu thu thập dữ liệu. 19
 
2.2. So sánh theo chuẩn mực. 19
 
2.3 Tấn công não. 19
 
2.4 Biểu đồ quan Hử. 20
 
2.5 Biểu đồ cây. 20
 
Hình 3: Biểu đồ nhân quả. 20
 
2.7 Biểu đồ tiến trình. 21
 
2.8  Biểu đồ kiểm soát21
 
2.9 Biểu đồ cột21
 
2.10 Biểu đồ Pareto. 22
 
2.11  Biểu đồ tán xạ. 22
 
III- VAI  TRÒ CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT  LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ HƯỚNG  NÂNG CAO CHẤT  LƯỢNG SẢN PHẨM... 22
 
1. Vai trò của việc nâng cao chất  lượng sản phẩm.. 22
 
2. Hướng nâng cao chất  lượng sản phẩm.. 23
 
PHẦN II24
 
ĐẶC ĐIỂM - TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY DỆT- MAY HÀ NỘI24
 
I-ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY DỆT- MAY HÀ NỘI24
 
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 24
 
Tên doanh nghiệp: Công ty Dệt- May Hà Nội24
 
Tên giao dịch quốc tế: HANOSIMEX.. 24
 
2. Lĩnh vực hoạt động, chức năng nhiệm vụ của  Công ty. 27
 
2.1 Lĩnh vực hoạt động và mặt hàng chủ yếu. 28
 
2.2 Chức năng của Công ty. 28
 
2.3 Nhiệm vụ của Công ty Dệt- May Hà Nội29
 
3. Quy trình công nghệ một số sản phẩm chủ yếu. 29
 
3.1 Quy trình công nghệ sản xuất sợi đơn. 29
 
3.2 Quy trình sản xuất sợi xe. 32
 
4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Dệt- May Hà Nội33
 
Chức năng và nhiệm vụ. 33
 
SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TY.. 35
 
DỆT- MAY HÀ NỘI35
 
Cụ thể:36
 
II- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY   38
 
2 .Tình hình lao động của Công ty. 38
 
3 Tình hình máy móc, thiết bị39
 
4. Tình hình nguyên vật liệu của Công ty. 40
 
III- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT  KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2001  41
 
1. Những kết quả đạt được. 41
 
2. Những tồn tại của Công ty. 43
 
PHẦN III44
 
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHẤT  LƯỢNG SẢN PHẨM SỢI Ở CÔNG TY DỆT- MAY HÀ NỘI44
 
A- KHÁI QUÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Ở CÔNG TY DỆT- MAY HÀ NỘI44
 
1. Công tác triển khai áp dụng hệ thống  quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn  ISO 9002 và nâng cao nhận thức về chất  lượng sản phẩm .45
 
Danh mục các quy trình của Công ty Dệt- May Hà Nội46
 
3. Công tác nghiên cứu, thiết kế  chất  lượng. 47
 
4. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất48
 
5. Công tác kiểm tra chất  lượng sản phẩm.. 50
 
Kiểm tra trong khi sản xuất51
 
Bảng : Chu kỳ kiểm tra và thí ngiệm sợi52
 
Kiểm tra sản phẩm cuối cùng. 52
 
Bảng:Nội dung kiểm tra trong quá trình kéo sợi53
 
II-NHẬN XÉT ƯU ĐIỂM VÀ TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM  Ở CÔNG TY DỆT- MAY HÀ NỘI54
 
1. Ưu điểm.. 54
 
2. Những tồn tại trong công tác quản lý chất lượng. 55
 
B- PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHẤT  LƯỢNG SẢN PHẨM SỢI CỦA CÔNG TY DỆT- MAY HÀ NỘI56
 
I- GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CHẤT  LƯỢNG SẢN PHẨM SỢI57
 
1. Hệ thống chỉ tiêu chất  lượng sản phẩm sợi57
 
1.1 Chỉ tiêu chất  lượng sợi đơn. 57
 
1.2 Tiêu chuẩn chất  lượng sợi xe. 61
 
1.2. Phương pháp đánh giá chỉ tiêu. 62
 
II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHẤT  LƯỢNG SẢN PHẨM SỢI CỦA CÔNG TY DỆT- MAY HÀ NỘI63
 
1. Tình hình chất  lượng sản phẩm  của Công ty. 63
 
3. Đánh giá chất  lượng sản phẩm sợi của Công ty. 67
 
3.1  Hệ số phẩm cấp bình quân. 67

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên tailieuonthi đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
tranthao019
xin chân thành cảm ơn
cảm ơn ban, tôi cung đang tim kiếm các tài liệu liên quan.
blackantx11
cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành đề tài
cuongsaohb
Cám ơn bạn bài viết hay và có chất lượng. Phát huy bạn nhé. Cám ơn
Cám ơn anh, đã tổng hợp và chia sẽ
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh