CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI I

CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI I

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Quản trị kinh doanh

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

 

                                                                             NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

DANH MỤC TÓM TẮT.. 2

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BAN QLDA ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THUỶ LỢI 1  3

1.1. Sự  hình thành, phát triển của Ban và chức năng nhiệm vụ. 3

1.1.1. Sự hình thành và phát triển của Ban. 3

1.1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn và chức năng. 4

1.2. Cơ cấu tổ chức. 6

1.2.1. Mô hình hoạt động của Ban. 6

1.2.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các Phòng. 7

1.2.2.1. Lãnh đạo Ban. 7

1.2.2.2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ. 9

1.2.2.3. Ban quản lý dự án thuỷ lợi15

1.3. Quan hệ trách nhiệm giữa Ban với các đơn vị, cơ quan trong và ngoài Ban. 16

1.3.1. Quan hệ trách nhiệm giữa các đơn vị trong Ban. 16

1.3.2. Quan hệ trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị ngoài Ban. 18

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN.. 19

2.1. Giới thiệu về các dự án của Ban. 19

2.2. QLDA theo các giai đoạn. 20

2.2.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư. 20

2.2.1.1.Nhiệm vụ của Ban. 20

2.2.1.2. Công tác lập và thẩm định  dự án đầu tư xây dựng công trình. 23

2.2.1.3. Công tác xin phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. 24

2.2.2. Giai đoạn thực hiện đầu tư. 25

2.2.2.1. Nhiệm vụ trọng tâm của Ban ở giai đoạn này.25

2.2.2.2. Công tác xin giao đất hoặc thuê đất, xin giấy phép xây dựng, thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, kế hoạch tái định cư và phục hồi….27

2.2.2.3. Công tác lập thiết kế- dự toán. 35

2.2.2.4. Công tác lập kế hoạch đấu thầu và tổ chức đấu thầu. 35

2.2.2.5. Công tác giám sát thi công. 41

2.2.3. Giai đoạn vận hành kết quả đầu tư. 43

2.3. QLDA theo lĩnh vực chủ yếu của DA.. 44

2.3.1. Quản lý tiến độ thực hiện dự án. 45

2.3.1.1. Công tác tư vấn lập Báo cáo đầu tư XDCT, TKKT-TDT.. 47

2.3.1.2. Công tác thẩm định và xin phê duyệt dự án. 48

2.3.1.3. Công tác thoả thuận chuyên ngành, xin cấp đất giải phóng mặt bằng. 49

2.3.2. Quản lý chất lượng dự án. 50

2.3.2.1. Quyền và trách nhiệm, nhiệm vụ của Ban. 51

2.3.2.2. Nội dung của Quản lý chất lượng dự án. 52

2.3.2.3. Tình hình Quản lý chất lượng tại Ban. 56

2.3.3. Quản lý chi phí57

2.3.3.1. Nguyên tắc quản lý chi phí57

2.3.3.2. Nội dung của công tác quản lý chi phí57

2.3.3.3. Tình hình quản lý chi phí tại Ban. 61

2.4. Đánh giá về công tác QLDA tại Ban trong thời gian qua. 62

2.4.1. Đánh giá công tác QLDA với dự án “ Hồ chứa nước Suối Mỡ - Bắc Giang”. 62

2.4.2. Đánh giá chung công tác QLDA tại Ban. 67

2.4.2.1. Những mặt đạt được và nguyên nhân của những điểm mạnh. 67

2.4.2.2. Những tồn tại,  thiếu sót cần khắc phục và nguyên nhân của những tồn tại68

CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP hoàn THIỆN CÔNG TÁC QLDA TẠI BAN  QLDA ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THUỶ LỢI 1. 73

3.1. Nhiệm vụ của Ban năm 2009. 73

3.1.1. Về Công tác Tổ chức. 73

3.1.2.  Công tác hành chính. 73

3.1.2.1. Công tác Văn Thư, lưu trữ. 73

3.1.2.2. Công tác Hành chính, quản trị74

3.1.3. Công tác kế hoạch - tài chính. 74

3.1.3.1. Công tác tài chính:74

3.1.3.2. Công tác chuẩn bị đầu tư, kế hoạch, đấu thầu:75

3.1. 4. Công tác Thẩm định Kỹ thuật – dự toán. 75

3.1.5. Công tác Quản lý thi công, giám  sát và quản lý dự án. 76

3.1.5.1. Phòng Quản lý Thi công. 76

3.1.5.2. Các ban QLDA Trực thuộc. 77

3.2.  Một số giải pháp hoàn thiện công tác QLDA tại Ban QLDA.. 77

3.2.1. Kiện toàn bộ máy tổ chức QLDA.. 77

3.2.3.     Áp dụng Khoa học kỹ thuật vào quản lý dự án. 78

3.2.4.     Đa dạng hoá công cụ quản lý. 79

3.2.5. Quản lý các nhà thầu tư vấn, nhà cung cấp và nhà thầu xây dựng/ lắp đặt80

3.3.  Những kiến nghị để hoàn thiện công tác quản lý dự án. 82

3.3.1.  Kiến nghị với cơ quan quản lý - cụ thể là cho Bộ NN&PTNT.. 82

3.3.2. Kiến nghị với các nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây lắp. 83

KẾT LUẬN.. 84

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 85


Nước ta có đủ điều kiện tự nhiên và xã hội để phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy vậy, thực tế đời sống của nhân dân trong vùng còn rất nhiều khó khăn, bình quân thu nhập đầu người thấp, các ngành nghề phụ chưa phát triển, một trong những nguyên nhân là do công trình thuỷ lợi chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra của sản xuất.

Để thực hiện được các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội trong vùng dự án đặt ra thì việc đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi là thực sự cần thiết và hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển của các địa phương.

Chính vì vậy qua thời gian thực tập tại Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng thuỷ lợi 1 em đã chọn đề tài : « Công tác Quản lý  dự án tại Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 : Thực trạng và Giải pháp »

Nội dung của đề tài gồm có 3 chương : 

Chương 1 : Giới thiệu chung về Ban QLDA

Chương 2 : Thực trạng công tác QLDA tại Ban QLDA

Chương 3 : Giải pháp hoàn thiện công tác QLDA tại Ban

Đề tài này hoàn thành là nhờ có sự hướng dẫn tận tình của TS. Đinh Đào Ánh Thủy và tập thể nhân viên phòng Thẩm định- Dự toán, ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên của ban đã tận tình giúp đỡ em thời gian qua. Em xin chân thành cảm ơn cô Đinh Đào Ánh Thủy và tập thể Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1.

Do hạn chế về kiến thức thực tế và thời gian tìm hiểu nên bài chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em còn nhiều thiếu sót. Do vây, em mong nhận được ý kiến đóng góp và chỉ dẫn để em có thể hoàn thiện chuyên đề hơn.

 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
Rất mong được sự hỗ trợ của quý vị trong tương lai
Tran trong cam on nhung nguoi da lam ra website nay de toi va moi nguoi co the tham khao va hoc tap tot hon! Toi hy vong voi no luc cua ban than va nhung tai lieu bo ich trong trang web se giup toi hoan thien von tieng hoc tap cua minh
anhdainhan
thank you very much. rat huu ich
Cám ơn anh, đã tổng hợp và chia sẽ
Hy vọng các bạn sẽ đóng góp thêm để website của chúng ta ngày càng phong phú đầy đủ
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Tiểu Luận quy trình sản xuất bia

Tiểu Luận quy trình sản xuất bia

Lượt down: 0

Người đăng: vandanh9494

Thi pháp truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng

Thi pháp truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng

Lượt down: 0

Người đăng: phuchien

Bài giảng Hướng dẫn sử dụng Eviews 5

Bài giảng Hướng dẫn sử dụng Eviews 5

Lượt down: 0

Người đăng: saobangkhoc

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-318

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-318

Lượt down: 21

Người đăng: kiemthienvuong

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-316

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-316

Lượt down: 3

Người đăng: kiemthienvuong

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-314

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-314

Lượt down: 10

Người đăng: kiemthienvuong

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-312

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-312

Lượt down: 9

Người đăng: kiemthienvuong

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-309

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-309

Lượt down: 2

Người đăng: kiemthienvuong

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN MARKETING NGÂN HÀNG

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN MARKETING NGÂN HÀNG

Lượt down: 0

Người đăng: hoabauhoabau1234

Tôpô yếu, tập song compact và nguyên lý đối ngẫu

Tôpô yếu, tập song compact và nguyên lý đối ngẫu

Lượt down: 0

Người đăng: Sanghee

LT ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

LT ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

Lượt down: 0

Người đăng: vothimyhung

LT GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ1

LT GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ1

Lượt down: 1

Người đăng: vothimyhung

hiển ngôn và hàm ẩn trong ca dao người Việt

hiển ngôn và hàm ẩn trong ca dao người Việt

Lượt down: 0

Người đăng: thu tram

BÀI TẬP PHẢN ỨNG THẾ VÀ CRACKING

BÀI TẬP PHẢN ỨNG THẾ VÀ CRACKING

Lượt down: 0

Người đăng: dothinga91nb

Nâng cao toán hình lớp 3

Nâng cao toán hình lớp 3

Lượt down: 4

Người đăng: quangdct

 Đặc trưng thi pháp truyện cổ tích

Đặc trưng thi pháp truyện cổ tích

Lượt down: 0

Người đăng: vuongtrpro