Đánh giá hiệu quả một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở vùng ven thành phố Sơn Tây - Hà Nội

Đánh giá hiệu quả một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở vùng ven thành phố Sơn Tây - Hà Nội

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Nông, lâm, ngư nghiệp

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 300

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

 

Mục lục

 

Lời cam đoan                                                                                    i

Lời cảm ơn                                                                                      ii

Mục lục                                                                                          iii

Danh mục các chữ viết tắt                                                               v

Danh mục bảng                                                                              vi

Danh mục hình ảnh                                                                       vii

Danh mục biểu đồ                                                                        viii

1.        MỞ ĐẦU   i

1.1.       Tính cấp thiết của đề tài1

1.2.       Mục đích nghiên cứu  2

1.3.       Ý nghĩa khoa học của đề tài2

2.        TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU   3

2.1.       Sản xuất nông nghiệp và những phương hướng phát triển sản xuất trên thế giới và ở Việt Nam   3

2.2.       Hệ thống nông nghiệp và hệ thống sử dụng đất thích hợp  9

2.3.       Sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá  16

2.4.       Sử dụng đất nông nghiệp theo quan điểm phát triển bền vững  23

2.5.     Thực trạng và định hướng phát triển nông nghiệp thành phố Sơn Tây  28

3.        ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG  PHÁP  NGHIÊN CỨU   30

3.1.       Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  30

3.2.       Nội dung nghiên cứu  30

3.3.       Phương pháp nghiên cứu  31

4.        KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN   34

4.1.       Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội34

4.1.1    Vị trí địa lý  34

4.1.2    Đặc điểm tự nhiên  35

4.1.3    Nguồn tài nguyên  36

4.1.4.   Điều kiện kinh tế - xã hội có tác động tới sản xuất nông nghiệp  44

4.1.5.   Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp  48

4.2.       Thực trạng sản xuất nông nghiệp và kết quả chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi54

4.2.1.   Hiện trạng và chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp  55

4.2.2. Giá trị sản xuất nông được thể hiện qua bảng 4.8 sau:58

4.2.3.   Kết quả điều tra đánh giá các loại hình sử dụng đất chính theo hướng sản xuất hàng hóa ở thành phố Sơn Tây  59

4.2.4.   Biến động GTSX chăn nuôi, thuỷ sản  62

4.3.       Những sản phẩm cây trồng có giá trị hàng hoá tại vùng ven thành phố Sơn Tây  62

4.3.1.   Nhóm cây rau xanh, thực phẩm và đậu đỗ  63

4.3.2.   Sản xuất hoa, cây cảnh  63

4.3.3.   Nhóm cây công nghiệp ngắn ngày  65

4.3.4.   Nhóm cây lương thực  66

4.3.5.   Tình hình phát triển trang trại và ngành chăn nuôi70

4.4.       Đánh giá hiệu quả kinh tế của một số loại hình sử dụng đất76

4.4.1.   Đánh giá hiệu quả của LUT trồng trọt76

4.4.2.   Đánh giá hiệu quả của LUT thuộc trang trại chăn nuôi và kết hợp VAC     79

4.5.       Đánh giá hiệu quả xã hội đối với các loại hình sử dụng đất chính trong vùng nghiên cứu  80

4.6.       Đánh giá hiệu quả môi trường  82

4.7.       Tiêu thụ nông sản và dịch vụ sản xuất nông nghiệp  86

4.8.       Tiềm năng phát triển nông nghiệp theo hướng  sản xuất hàng hóa ở địa bàn thành phố Sơn Tây  87

4.8.1. Những lợi thế cho phát triển mô hình sản xuất hàng hóa tập trung 87

4.8.2. Những khó khăn, hạn chế và thách thức                                         89

4.8.3. Định hướng chiến lược phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa cho thành phố Sơn Tây  90

4.8.4.   Đề xuất sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa  92

4.9.       Các giải pháp thực hiện cho xây dựng các đề xuất93

5.        KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ97

5.1.       Kết luận  97

5.2.       Đề nghị98

TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                      99

PHỤ LỤC   103

 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
vuvanbach
Tôi đã nhận được file, Rất cảm ơn dịch vụ thuvien24.com
thomlun753453
xin đa tạ bạn một lần nữa
Tôi biết đến website qua một người bạn. Đây quả là 1 website tuyệt vời cho những ai muốn nâng hoàn thành tốt bài tập của mình.
kimhoa_08
Xin cảm ơn
trinhkimtrang
Tìm mãi cuối cùng cũng tìm ra :)))))))))))))))))) cám ơn, cám ơn!!!!!!!
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Quyền nhân thân trong pháp luật Việt Nam

Quyền nhân thân trong pháp luật Việt Nam

Lượt down: 0

Người đăng: borntotry

Vấn đề Biển Đông và giải pháp

Vấn đề Biển Đông và giải pháp

Lượt down: 0

Người đăng: Aleksandr

Giáo trình Ngữ pháp tiếng Trung

Giáo trình Ngữ pháp tiếng Trung

Lượt down: 0

Người đăng: hanthienvu27

3000 BÀI TẬP MÔN HÓA - CHỌN LỌC THEO CHUYÊN ĐỀ VÀ DẠNG

3000 BÀI TẬP MÔN HÓA - CHỌN LỌC THEO CHUYÊN ĐỀ VÀ DẠNG

Lượt down: 1

Người đăng: nguyenthuat85

Sản xuất rượu vang

Sản xuất rượu vang

Lượt down: 0

Người đăng: nguyenthiphuc

Cái ngông trong thơ Tản Đà

Cái ngông trong thơ Tản Đà

Lượt down: 0

Người đăng: pe nguyen

Đạo nghĩa vợ chồng trong truyện thơ Nôm bình dân

Đạo nghĩa vợ chồng trong truyện thơ Nôm bình dân

Lượt down: 0

Người đăng: Bich Nu

Các dạng bài tập Hóa THCS

Các dạng bài tập Hóa THCS

Lượt down: 0

Người đăng: mythe85

Giáo trinh đa dạng sinh học

Giáo trinh đa dạng sinh học

Lượt down: 0

Người đăng: bachma45

TÂM LÝ KINH DOANH

TÂM LÝ KINH DOANH

Lượt down: 0

Người đăng: caurin

Quản lý xuất nhập của vật tư y tế

Quản lý xuất nhập của vật tư y tế

Lượt down: 0

Người đăng: Hoahong_95