Đánh giá hiệu quả một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở vùng ven thành phố Sơn Tây - Hà Nội

Đánh giá hiệu quả một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở vùng ven thành phố Sơn Tây - Hà Nội

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Nông, lâm, ngư nghiệp

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 300

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

 

Mục lục

 

Lời cam đoan                                                                                    i

Lời cảm ơn                                                                                      ii

Mục lục                                                                                          iii

Danh mục các chữ viết tắt                                                               v

Danh mục bảng                                                                              vi

Danh mục hình ảnh                                                                       vii

Danh mục biểu đồ                                                                        viii

1.        MỞ ĐẦU   i

1.1.       Tính cấp thiết của đề tài1

1.2.       Mục đích nghiên cứu  2

1.3.       Ý nghĩa khoa học của đề tài2

2.        TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU   3

2.1.       Sản xuất nông nghiệp và những phương hướng phát triển sản xuất trên thế giới và ở Việt Nam   3

2.2.       Hệ thống nông nghiệp và hệ thống sử dụng đất thích hợp  9

2.3.       Sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá  16

2.4.       Sử dụng đất nông nghiệp theo quan điểm phát triển bền vững  23

2.5.     Thực trạng và định hướng phát triển nông nghiệp thành phố Sơn Tây  28

3.        ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG  PHÁP  NGHIÊN CỨU   30

3.1.       Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  30

3.2.       Nội dung nghiên cứu  30

3.3.       Phương pháp nghiên cứu  31

4.        KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN   34

4.1.       Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội34

4.1.1    Vị trí địa lý  34

4.1.2    Đặc điểm tự nhiên  35

4.1.3    Nguồn tài nguyên  36

4.1.4.   Điều kiện kinh tế - xã hội có tác động tới sản xuất nông nghiệp  44

4.1.5.   Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp  48

4.2.       Thực trạng sản xuất nông nghiệp và kết quả chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi54

4.2.1.   Hiện trạng và chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp  55

4.2.2. Giá trị sản xuất nông được thể hiện qua bảng 4.8 sau:58

4.2.3.   Kết quả điều tra đánh giá các loại hình sử dụng đất chính theo hướng sản xuất hàng hóa ở thành phố Sơn Tây  59

4.2.4.   Biến động GTSX chăn nuôi, thuỷ sản  62

4.3.       Những sản phẩm cây trồng có giá trị hàng hoá tại vùng ven thành phố Sơn Tây  62

4.3.1.   Nhóm cây rau xanh, thực phẩm và đậu đỗ  63

4.3.2.   Sản xuất hoa, cây cảnh  63

4.3.3.   Nhóm cây công nghiệp ngắn ngày  65

4.3.4.   Nhóm cây lương thực  66

4.3.5.   Tình hình phát triển trang trại và ngành chăn nuôi70

4.4.       Đánh giá hiệu quả kinh tế của một số loại hình sử dụng đất76

4.4.1.   Đánh giá hiệu quả của LUT trồng trọt76

4.4.2.   Đánh giá hiệu quả của LUT thuộc trang trại chăn nuôi và kết hợp VAC     79

4.5.       Đánh giá hiệu quả xã hội đối với các loại hình sử dụng đất chính trong vùng nghiên cứu  80

4.6.       Đánh giá hiệu quả môi trường  82

4.7.       Tiêu thụ nông sản và dịch vụ sản xuất nông nghiệp  86

4.8.       Tiềm năng phát triển nông nghiệp theo hướng  sản xuất hàng hóa ở địa bàn thành phố Sơn Tây  87

4.8.1. Những lợi thế cho phát triển mô hình sản xuất hàng hóa tập trung 87

4.8.2. Những khó khăn, hạn chế và thách thức                                         89

4.8.3. Định hướng chiến lược phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa cho thành phố Sơn Tây  90

4.8.4.   Đề xuất sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa  92

4.9.       Các giải pháp thực hiện cho xây dựng các đề xuất93

5.        KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ97

5.1.       Kết luận  97

5.2.       Đề nghị98

TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                      99

PHỤ LỤC   103

 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
lamthikimxuyen
ok. cam on ban nha.
Cám ơn đã chia sẽ tài liệu rất hay và có nhiều cập nhập mới.
hoangtrung_td
Thank you^^
Em cám ơn bác đã chia sẻ
Em vô tình biết được trang web này. Em vui lắm khi tìm được một trang web hay như vậy . Em xin cảm ơn :)
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Tiểu Luận quy trình sản xuất bia

Tiểu Luận quy trình sản xuất bia

Lượt down: 0

Người đăng: vandanh9494

Thi pháp truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng

Thi pháp truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng

Lượt down: 0

Người đăng: phuchien

Bài giảng Hướng dẫn sử dụng Eviews 5

Bài giảng Hướng dẫn sử dụng Eviews 5

Lượt down: 0

Người đăng: saobangkhoc

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-318

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-318

Lượt down: 21

Người đăng: kiemthienvuong

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-316

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-316

Lượt down: 2

Người đăng: kiemthienvuong

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-314

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-314

Lượt down: 1

Người đăng: kiemthienvuong

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-312

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-312

Lượt down: 9

Người đăng: kiemthienvuong

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-309

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-309

Lượt down: 1

Người đăng: kiemthienvuong

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN MARKETING NGÂN HÀNG

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN MARKETING NGÂN HÀNG

Lượt down: 0

Người đăng: hoabauhoabau1234

Tôpô yếu, tập song compact và nguyên lý đối ngẫu

Tôpô yếu, tập song compact và nguyên lý đối ngẫu

Lượt down: 0

Người đăng: Sanghee

LT ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

LT ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

Lượt down: 0

Người đăng: vothimyhung

LT GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ1

LT GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ1

Lượt down: 1

Người đăng: vothimyhung

hiển ngôn và hàm ẩn trong ca dao người Việt

hiển ngôn và hàm ẩn trong ca dao người Việt

Lượt down: 0

Người đăng: thu tram

BÀI TẬP PHẢN ỨNG THẾ VÀ CRACKING

BÀI TẬP PHẢN ỨNG THẾ VÀ CRACKING

Lượt down: 0

Người đăng: dothinga91nb

Nâng cao toán hình lớp 3

Nâng cao toán hình lớp 3

Lượt down: 4

Người đăng: quangdct

 Đặc trưng thi pháp truyện cổ tích

Đặc trưng thi pháp truyện cổ tích

Lượt down: 0

Người đăng: vuongtrpro