Đánh giá khả năng sinh trưởng của hai giống lợn Yorkshire và Landrace giai đoạn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Nông Nghiệp Hải Phòng

Đánh giá khả năng sinh trưởng của hai giống lợn Yorkshire và Landrace giai đoạn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Nông Nghiệp Hải Phòng

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Tài chính ngân hàng

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

 

  MỞ ĐẦU 
 
1.1. Đặt vấn đề 
 
    Cùng  với  ngành trồng trọt, ngành chăn  nuôi chiếm  một vị trí quan trọng  
 
trong sản xuất nông nghiệp nƣớc ta, chiếm tỉ lệ cao 85% (theo tổng cục thống 
 
kê năm 2009), cung cấp những chất dinh dƣỡng cần thiết để duy trì sự sống 
 
cho con ngƣời còn là nguồn nguyên liệu cho các ngành khác. 
 
       Phƣơng hƣớng phát triển chăn nuôi từ nay đến năm 2020 phấn đấu đạt 
 
5.500 ngàn tấn thịt xẻ trong đó thịt lợn chiếm 63%. 
 
    Chính  vì  thế,  Đảng  và  nhà  Nƣớc  ta  đã  cho  nhập  các  giống  lợn  ngoại. 
 
Trong các giống lợn nhập từ nƣớc ngoài thì giống lợn Landrace và YorkShire  
 
đƣợc coi là hai giống tốt nhất và đƣợc nuôi nhiều, rộng rãi hơn, nhƣ trại chăn  
 
nuôi Tràng Duệ thuộc Công ty Đầu Tƣ và Phát Triển Nông Nghiệp Hải Phòng  
 
    Chúng  tôi  tiến  hành  thực  hiện  đề  tài  “Đánh  giá  khả  năng  sinh  trưởng  
 
của hai giống lợn Yorkshire và Landrace giai đoạn từ sơ sinh đến 60 ngày 
 
tuổi tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Nông Nghiệp Hải Phòng”. 
 
2.1. Mục đích của đề tài 
 
    Đánh  giá  khả  năng  sinh  trƣởng  của  lợn  con  Yorkshire   và   Landrace  giai 
 
đoạn từ lúc sơ sinh đến 60 ngày tuổi. 
 
    Giúp ngƣời chăn nuôi định hƣớng, lựa chọn con giống thích hợp trong việc 
 
nâng cao chất lƣợng đàn lợn giống. 
 
    Giúp ngƣời chăn nuôi theo dõi sát khả năng sinh trƣởng của lợn qua từng  
 
thời  kỳ,  từ  đó  có  biện  pháp  cung  cấp  đầy  đủ  lƣợng  thức  ăn  cho  lợn  sinh  
 
trƣởng nhanh nhất, để nhanh chóng kết thúc lứa lợn làm tăng hiệu quả kinh tế. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 
 
2.1. Khái niệm về sinh trưởng và phát tri 
 
    -  Sinh trƣởng là: Quá trình tăng lên về khối lƣợng, kích thƣớc , thể tích  
 
       của cơ thể theo từng giai đoạn khác nhau ở mỗi giai đoạn khác nhau thì  
 
       con vật có thể sinh trƣởng nhanh hay chậm khác nhau phù hợp với quy  
 
       luật phát triển của mỗi giống. 
 
    -  Phát  triển  là:  Quá  trình  tăng  lên  về  khối  lƣợng,  kích  thƣớc,  thể  tích 
 
       trong từng giai đoạn khác nhau và các tế bào mới sinh hình thành nên  
 
       các cơ quan tổ chức với một chức năng mới. 
 
2.2. Một số đặc điểm của lợn con liên quan đến sự sinh trưởng 
 
       Lợn con có tốc độ sinh trƣởng nhanh và không đồng đều qua các giai  
 
đoạn. Nhanh nhất là ở 21 ngày tuổi đầu, sau đó tốc độ có phần giảm xuống do  
 
lƣợng sữa của lợn mẹ bắt đầu giảm và hàm lƣợng hemogobin trong máu lợn  
 
con giảm.(giáo trình chăn nuôi cơ bản-Thạc sĩ. Phạm Quang Hùng). 
 
       Trong quá trình sinh trƣởng của con vật xƣơng phát triển đầu tiên rồi  
 
đến cơ  và cuối cùng  là  mỡ. Từ sơ sinh đến trƣởng thành  thì  lợn tăng trọng  
 
nhanh, sau đó trƣởng thành thì tăng khối lƣợng rất chậm rồi ngừng hẳn. Khi  
 
con  vật  lớn  lên khối  lƣợng kích thƣớc các cơ quan, các bộ  phận của chúng  
 
không tăng lên một cách đều đặn, trái lại tăng với các mức độ khác nhau (theo  
 
Gs. Vũ Duy Giảng). 
 
       Và quy luật sinh trƣởng phát triển của gia súc nói chung cũng nhƣ của  
 
lợn  nói  riêng  đều  tuân  theo  quy  luật  tự  nhiên  của  sinh  vật:  Quy  luật  sinh  
 
trƣởng không đồng đều, quy luật phát triển theo giai đoạn và chu kỳ. Cƣờng  độ sinh  trƣởng thay đổi theo tuổi, tốc độ  tăng khối  lƣợng cũng  vậy, các cơ  
 
quan bộ phận khác nhau trong cơ thể cũng sinh trƣởng phát triển khác nhau.  
 
Ví dụ: Cơ thể lợn còn non tốc độ sinh trƣởng của các cơ bắp phát triển mạnh  
 
hơn do đó cần tác động thức ăn sao cho lợn phát triển đạt khối lƣợng nhanh,  
 
tăng tỉ lệ nạc ở giai đoạn đầu.  Dƣới đây là một số đặc điểm của  lợn con có 
 
liên quan đến sự sinh trƣởng. 
 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
nguyenthuyan
​​Em xin cảm ơn cộng đồng này và những người đã nghĩ ra ý tưởng này :)
cuongsaohb
Cám ơn bạn bài viết hay và có chất lượng. Phát huy bạn nhé. Cám ơn
Em vô tình biết được trang web này. Em vui lắm khi tìm được một trang web hay như vậy . Em xin cảm ơn :)
thanhthaosk
vượt qua bao gian khổ cày cuốc anh Gút gồ, cuối cùng anh cũng tìm được em :xxxxx
LeThuyNgaFTU
Bạn ơi làm sao để download được tài liệu vậy?
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh