GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ ĐƯỜNG PHỐ TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ ĐƯỜNG PHỐ TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Trung học, tiểu học

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên 09K4061003 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

 

1. LÝ DO NGHIÊN CỨU
1.1. Về mặt lý luận
 Vì ý thức hiện hữu và nhu cầu sống còn, TĐP cần được chăm sóc giáo dục (CSGD)
 CSGD.TĐP hiệu quả khi CSGD cá biệt qua con đường tư vấn cá nhân
 CSGD.TĐP hiệu quả sẽ giúp hạn chế mức gia tăng TĐP.
1.2. Về mặt thực tiển
 Ý nghĩa nhân văn, nhân đạo của nghiên cứu nâng cao chất lượng CSGD.TĐP
 Ý nghĩa an ninh, kinh tế chính trị khi TĐP được CSGD tốt
 Xuất phát từ cơ sở pháp lý,chủ trương và mong đợi của chính quyền và xã hội
2. MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI
2.1 Mục đích nghiên cứu
Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ đường phố
trong tình hình hiện nay .
2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
2.2.1. Xác định cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu bao gồm:
• Xác định nội hàm một số khái niệm công cụ để nghiên cứu.
• Xác định những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện các biện pháp tổ
chức CSGD.TĐP trong điều kiện hiện nay ở đô thị. Cụ thể ở TP.HCM.
2.2.2. Đánh giá thực trạng việc CSGD.TĐP ở một số địa bàn nghiên cứu.
2.2.3. Xây dựng một giải pháp mới gồm một hệ thống biện pháp xác định phương
pháp, quy trình thực hiện một số nội dung đặc thù trong việc CSGD.TĐP..
2.2.4. Tiến hành thực nghiệm, trong giới hạn phạm vi soạn thảo chương trình tư
vấn giáo dục, sử dụng phương pháp tư vấn đạt hiệu quả CSGD.TĐP.
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU
3.1 Khách thể nghiên cứu
Quá trình tổ chức hoạt động sư phạm trong các loại hình chăm sóc giáo dục
TĐP: dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục nuôi dưỡng ở nhà mở mái ấm, tổ chức sinh
hoạt và tư vấn trẻ trên đường phố. Đề tài chủ yếu dựa trên khảo sát ở TP.HCM.
3.2 Đối tượng nghiên cứu
Giải pháp tác động vào các yếu tố nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục
trẻ đường phố phù hợp với tình hình hiện nay.
4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
Chăm sóc, giáo dục TĐP là vấn đề xã hội, được nhiều đoàn thể, cơ quan
thực hiện, nhưng hầu hết còn nặng về mặt chăm sóc hoặc quản lý hành chánh hơn
là nghĩ đến các khía cạnh giáo dục nhân cách và trang bị cho trẻ ứng xử trước
nhiều tình huống có nguy cơ, hạn chế về mặt lý luận và tổ chức sư phạm. Nếu hiểu
rõ tâm lý của TĐP, hoàn cảnh và môi trường các em sống, hoạt động, trên cơ sở đó
đề xuất những nội dung chương trình đổi mới, sử dụng phương pháp giáo dục cá
biệt, giáo dục qua con đường tư vấn cá nhân, thì sẽ đạt được hiệu quả cao hơn về
chất lượng CSGD.TĐP.
5. CÁC LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN
Quá trình giáo dục TĐP không thể theo một mô hình duy nhất cho mọi đối
tượng TĐP mà phải quán triệt các đặc thù sư phạm từ các đối tượng cá biệt.
Giáo dục TĐP cần đảm bảo tính chỉnh thể đồng bộ của quá trình tác động của xã hội.
Tổ chức giáo dục TĐP chỉ có thể đạt hiệu quả khi phát huy được ý thức tự
giác, tự tổ chức tham gia tích cực của chính bản thân TĐP, và các quyền trẻ em
được tôn trọng ở mức độ cao nhất.
6. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
6.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận
6.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
Điều tra xã hội học: Điều tra 150 TĐP, với 10 câu hỏi đơn giản
Phỏng vấn: Phỏng vấn 20 giáo dục viên,CBQL.
Quan sát thực tế hoạt động CSGD.TĐP của các giáo dục viên.
Tổng kết kinh nghiệm
Hội thảo, trưng cầu ý kiến: Họp 20 chuyên gia góp ý về đề xuất giải pháp
6.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
. Nhóm thực nghiệm gồm 63 TĐP sống trong khu nhà trọ hẽm 285CMT8, ăn
thông qua khu công viên Kỳ Hòa quận 10,TpHồ Chí Minh. Nhóm đối chứng là 54
TĐP sống trong mái ấm Mai Liên quận Bình Thạnh (25 em) và nhà mở Ánh Sáng
quận 3 (29 em )
6.4. Phương pháp phân tích thống kê
7. ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
Về lý luận, luận án làm sáng tỏ thêm các đặc thù về mục đích, nội dung,
phương pháp của quá trình giáo dục đối với đối tượng TĐP. Xây dựng chương
trình đổi mới, phương pháp giáo dục cá biệt TĐP qua con đường tư vấn tâm lý cá
nhân, được tổ chức liên tục, có thể làm tài liệu tham khảo cho các GDV và các cơ
sở chăm sóc giáo dục TĐP.
8. CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN
Ngoài phần mở đầu, bố cục văn bản luận án gồm 3 chương sau:
• Chương I: Cơ sở lý luận của hoạt động chăm sóc giáo dục TĐP.
• Chương II: Thực trạng hoạt động chăm sóc giáo dục TĐP.
• Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng CSGD.TĐP và kết quả thực nghiệm.
Kết luận và kiến nghị
Danh mục công trình đã công bố
Danh mục tài liệu tham khảo
Phụ lục

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên 09K4061003 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
blackantx11
cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành đề tài
thanhhuong251088
Nhờ hỗ trợ của Thuvien24 mà mình tìm được tài liệu này. Cảm ơn các bạn.
doanthanhtuyen
Hi Add Mih đã nhận được tài liệu của web. rất hữu ích cho mih.
thehung060290
Ngày càng phát triển và nội dung phong phú hơn nhé Thuvien24!
Xin cảm ơn các thành viên đã đóng góp tài liệu để làm phong phú cho website này
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
CHIẾN LƯỢC SCTV TRONG GIAI ĐOẠN 2010- 2020

CHIẾN LƯỢC SCTV TRONG GIAI ĐOẠN 2010- 2020

Lượt down: 0

Người đăng: namhoang34

Giáo trình Chu-ky-dien-tu

Giáo trình Chu-ky-dien-tu

Lượt down: 3

Người đăng: lovebridge

Bai-giang-cong-nghe-anh-so

Bai-giang-cong-nghe-anh-so

Lượt down: 2

Người đăng: lovebridge

Sách Revit Structure 2014 - Thầy Thiệp

Sách Revit Structure 2014 - Thầy Thiệp

Lượt down: 0

Người đăng: namhoang34

Rủi ro kiểm toán

Rủi ro kiểm toán

Lượt down: 0

Người đăng: daehoney

CÔNG THỨC LÀM SON MÔI HANDMADE

CÔNG THỨC LÀM SON MÔI HANDMADE

Lượt down: 0

Người đăng: leechanhyuk

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ở Hà Nội

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ở Hà Nội

Lượt down: 0

Người đăng: namhoang34

quản lý hanh chính về đất đai 2

quản lý hanh chính về đất đai 2

Lượt down: 0

Người đăng: nguyenthanh2694

5 bài học từ văn hóa công sở của người Nhật

5 bài học từ văn hóa công sở của người Nhật

Lượt down: 2

Người đăng: dangviethaktkt