GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC  VỤ BUỒNG CỦA BỘ PHẬN HOUSEKEEPING  TẠI KHÁCH SẠN NEW WORLD SÀI GÒN

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BUỒNG CỦA BỘ PHẬN HOUSEKEEPING TẠI KHÁCH SẠN NEW WORLD SÀI GÒN

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Quản trị Marketing

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 100

Lượt tải: 9

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên ebook24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

Chương 1: Tổng quan về buồng phòng và sự cần thiết của việc nângcao chất
lượng phục vụ buồng phòng của bộ phận Housekeeping trong khách sạn.....
1.1 Tổng quan vềbuồng phòng và bộphận Housekeeping trong khách sạn .. 3
1.1.1  Khái niệm “buồng phòng” trong khách sạn ................................................. 3
a)  Khái niệm ..................................................................................................... 3
b)  Các loại và hạng buồng phòng trong khách sạn .......................................... 3
1.1.2  Bộ phận Housekeeping trong khách sạn ..................................................... 5
a)  Khái niệm House-keeping ............................................................................ 5
b)  Cơ cấu tổ chức và các chức danh chính trong các tổ chuyên trách của bộ
phận Housekeeping ............................................................................................ 5
c)  Vai trò của bộ phận Housekeeping trong khách sạn .................................... 6
1.2 Quytrình phục vụ buồng phòng trong khách sạn....................................... 7
1.2.1  Khái niệm...................................................................................................... 7
1.2.2  Quy trình phục vụbuồng ............................................................................. 8
1.3 Sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng phục vụ buồng phòng của bộ
phận Housekeeping trong khách sạn................................................................... 10
1.3.1  Khái niệm về chất lượng phục vụ ................................................................ 10
1.3.2  Những ñặc ñiểm của chất lượng phục vụ...................................................... 11
1.3.3  Các nhân tố ảnh hưởng ñến chất lượng phục vụ.......................................... 14
1.3.3.1Nhóm nhân tố chủ quan............................................................................... 14
- Sốlượng và chủng loại các loại hình dịch vụcủa bộphận Housekeeping. .......... 14
- Yếu tốhệthống cơsởvật chất kỹthuật. ................................................................ 15
- Yếu tốcon người ...................................................................................................  16
1.3.3.2 Nhóm nhân tố khách quan .......................................................................... 16
vi
-Càm nhận của khách hàng về chất lượng phục vụ...............................................  16
1.3.4  Sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng phục vụ buồng phòng ............... 17
Chương 2: Thực trạng chất lượng phục vụ buồng của bộ phận Housekeeping
tại khách sạn New World Sài Gòn .......................................................................
2.1 Giới thiệu chung về khách sạn New World Sài Gòn .................................... 20
2.1.1 Tổng quan về New World Saigon Hotel ....................................................... 20
2.1.2 Triết lý và mục tiêu của khách sạn New World ............................................ 21
2.1.3 Hình ảnh và logo thương hiệu ....................................................................... 21
2.1.4 Giải thưởng của New World Sài Gòn ........................................................... 22
2.1.5 Cơ sở vật chất và tiện nghi dịch vụ trong khách sạn .................................... 22
2.1.5.1 Phòng ........................................................................................................... 22
2.1.5.2 Hệ thống phòng hội nghị , phòng họp, sảnh tiệc ........................................ 24
2.1.5.3 Hệ thống nhà hàng, quầy bar ...................................................................... 24
2.2 Giới thiệu về bộ phận Housekeeping của khách sạn New World Sài Gòn.  25
2.2.1 Cơ cấu tổ chức nhân sự của bộ phận Housekeeping ...................................... 25
2.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận Housekeeping...................................... 25
2.2.3 Mối quan hệ giữa bộ phận Housekeeping với các bộ phận khác ................... 26
2.3 Quy trình phục vụ buồng của Bộ phận Housekeeping trong khách sạn
New World Sài Gòn.............................................................................................. 26
2.3.1 Chuẩn bị phòng ñón khách ............................................................................. 27
2.3.2 Phục vụ khách trong thời gian lưu trú ............................................................ 27
a.Quy trình phục vụ khách vào buổi sáng của nhân viên buồng ............................ 27
b. Sự phục vụ khách vào buổi chiều ( Turn-Down Service ) .................................. 36
c.Quy trinh xử lý phòng DND ( Do not disturb ) ................................................... 37
2.3.3 Chuẩn bị cho khách trả phòng và rời khách sạn ............................................ 38
2.3.4 Quy trình xử lý Lost and Found ..................................................................... 38
vii
2.4 Thực trạng chất lượng phục vụ buồng ở khách sạnNew World Sài Gòn..   39
2.4.1 Trình ñộ của ñội ngũ nhân viên ..................................................................... 39
2.4.2 Cơ sở vật chất ................................................................................................. 40
2.4.3 Quy trình phục vụ ........................................................................................... 41
2.4.4Công tác quản lý chất lượng phục vụ phòng ..................................................  41
2.4.5 ðánh giá chất lượng phục vụ phòng .............................................................. 43
2.4.6Quản lý chất lượng buồng phòng theo tiêu chuẩn ISO .................................. 44
Chương 3 : Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phậnHousekeeping
tại khách sạn New World Sài Gòn.......................................................................
3.1 Mục tiêu và phương hướng của bộ phận Housekeeping .............................    48
3.1.1 Mục tiêu ......................................................................................................... 48
3.1.2 Phương hướng ................................................................................................ 48
3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận Housekeeping
tại khách sạn New World Sài Gòn trong thời gian tới...................................... 49
3.2.1 Về cơ sở vật chất, sản phẩm phục vụ ............................................................. 49
3.2.2 Về ñội ngũ nguồn nhân lực ............................................................................ 50
3.2.3 Về công tác quản lý, ñào tạo huấn luyện nhân viên ....................................... 52
3.2.4 Về kỹ năng xử lý than phiền cho nhân viên và nhà quản trị .......................... 53
3.2.5 Về công tác quản lý chất lượng phục vụ ........................................................ 54
3.2.6 Về xây dựng tiêu chuẩn chất lượng phục vụ chobộ phận Housekeeping ..... 56
3.3 Các kiến nghị ...................................................................................................  59
Kết luận ................................................................................................................... 60
Tài liệu tham khảo ...................................................................................................  61
Phụ lục ..................................................................................................................... 62

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên ebook24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
lamthikimxuyen
ok. cam on ban nha.
NhanPhan
Xin cảm ơn ban quản trị đã giúp đỡ
hoangha1983
Cảm ơn web đã gửi cho tài liệu.
tamngahoanguyen
Sẽ chia sẻ cho mọi người biết về thuvien24.com
thuytrang89
Rất mong được sự hỗ trợ của website trong tương lai
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Thiết kế mạch khuếch đại tạp âm thấp 4 GHz

Thiết kế mạch khuếch đại tạp âm thấp 4 GHz

Lượt down: 0

Người đăng: ebook24

Dây chuyền sản xuất săm xe máy

Dây chuyền sản xuất săm xe máy

Lượt down: 0

Người đăng: ebook24

Tạo DEM

Tạo DEM

Lượt down: 0

Người đăng: ebook24

Hệ thống báo hiệu ccitt No7

Hệ thống báo hiệu ccitt No7

Lượt down: 0

Người đăng: ebook24

Xây dựng hệ thống Voip trên hệ điều hành Android

Xây dựng hệ thống Voip trên hệ điều hành Android

Lượt down: 1

Người đăng: ebook24

Thiết kế hệ thống cơ điện tử

Thiết kế hệ thống cơ điện tử

Lượt down: 0

Người đăng: ebook24