Giáo trình Hóa phân tích định tính

Giáo trình Hóa phân tích định tính

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Audio Book

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 100

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên mupoanh và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết
MỤC LỤC 
PHẦN 1. LÝ THUYẾT HÓA PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH..............................................
Chương I. ĐẠI CƯƠNG .................................................................................................
1. Mục đích. ..............................................................................................................
2. Các phương pháp phân tích định tính...................................................................
3. Điều kiện tiến hành các phản ứng định tính .........................................................
4. Các nhóm phân tích. .............................................................................................
5. Các kỹ thuật cơ bản trong thực hành hóa phân tích định tính ..............................
Chương II. PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH THEO NHÓM ...................................................
BÀI 1: CATION NHÓM I (Ag
+
, Pb
2+
, Hg2
2+
) .............................................................
1. Thuốc thử nhóm. ..................................................................................................
2. Phản ứng nhóm .........................................................................................................
3. Phản ứng đặc trưng. ..................................................................................................
4. Sơ đồ phân tích cation nhóm 1 .................................................................................
BÀI TẬP BÀI 1 ............................................................................................................
BÀI 2: CATION NHÓM II (Ba
2+
, Ca
2+
) .........................................................................
1.Thuốc thử nhóm ........................................................................................................
2. Phản ứng nhóm. ........................................................................................................
3. Phản ứng của cation với các thuốc thử đặc trưng. ...................................................
4. Sơ đồ phân tích cation nhóm 2 .................................................................................
BÀI TẬP BÀI 2 ............................................................................................................
BÀI 3: CATION NHÓM III ( Zn
2+
, Al
3+
) .......................................................................
1. Thuốc thử nhóm. ..................................................................................................
2. Phản ứng nhóm. ....................................................................................................
3. Các phản ứng đặc trưng. ......................................................................................
 
4. Sơ đồ phân tích cation nhóm 3 .....................................................................................
BÀI TẬP BÀI 3 ................................................................................................................
BÀI 4: CATION NHÓM IV (Fe
2+
, Bi
3+ 
, Fe
3+
, Mg
2+
) ........................................................
1. Thuốc thử nhóm ...........................................................................................................
2. Phản ứng nhóm:............................................................................................................
3. Phản ứng đặc trưng của cation: ....................................................................................
BÀI TẬP BÀI 4 ................................................................................................................
BÀI 5: CATION NHÓM V ( Cu
2+
, Hg
2+
) ...........................................................................
1. Thuốc thử nhóm ...........................................................................................................
2. Phản ứng với thuốc thử đặc trưng ................................................................................
3. Sơ đồ phân tích hỗn hợp cation nhóm 5 .......................................................................
BÀI TẬP BÀI 5 ................................................................................................................
BÀI 6: CATION NHÓM VI (NH4
+
, K
+
, Na
+
) .....................................................................
1.Cation nhóm VI không có thuốc thử nhóm ....................................................................
2. Phản ứng đặc trưng của cation nhóm VI .......................................................................
3. Sơ đồ phân tích ..............................................................................................................
BÀI TẬP BÀI 6 .................................................................................................................
BÀI 7: ANION NHÓM I (Cl
-
, Br
-
, I
-
, S
2-
) ............................................................................
1.Thuốc thử nhóm .............................................................................................................
2. Các phản ứng phân tích đặc trưng của anion nhóm I ....................................................
3.Sơ đồ phân tích anion nhóm 1 ........................................................................................
BÀI TẬP BÀI 7 .................................................................................................................
BÀI 8: ANION NHÓM II (AsO3
3-
, AsO4
3-
, PO4
3-
 , CO3
2 -
) ..................................................
1. Phản ứng nhóm với AgNO3 ..........................................................................................
2.Phản ứng nhóm với Ba(NO3)2 ........................................................................................
3. Phản ứng riêng của AsO3
3-
 và AsO4
3-
 ..........................................................................
4. Phản ứng đặc trưng của AsO4
3-
 ....................................................................................
5. Phản ứng của CO3
2-
 ......................................................................................................
6. Phản ứng của PO4
3-
 ......................................................................................................
BÀI TẬP BÀI 8 ................................................................................................................
BÀI 9: ANION NHÓM III  (SO3
2- 
, SO4
2-
) ..........................................................................
1. Phản ứng nhóm của Anion nhóm III. ...........................................................................
2. Phản ứng đặc trưng của SO3
2-
 ......................................................................................
3. Phản ứng đặc trưng của SO4
2-
 ......................................................................................
BÀI TẬP BÀI 9 ................................................................................................................
Bài 10. XÁC ĐỊNH HỖN HỢP CATION - ANION ..........................................................
1. Nhận xét sơ bộ nhờ giác quan ......................................................................................
2.Thử sơ bộ .......................................................................................................................
PHẦN 2. THỰC HÀNH HÓA PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH ..............................................
TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................
 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên mupoanh đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
danganhtuyet
Tài liệu nóng hổi, vừa thổi vừa down
Cám ơn đã chia sẽ tài liệu rất hay và có nhiều cập nhập mới.
vantribinhdinh
Toi xin cam on su ho tro nhiet tinh cua thuvien24!
Em vô tình biết được trang web này. Em vui lắm khi tìm được một trang web hay như vậy . Em xin cảm ơn :)
Em cám ơn bác đã chia sẻ
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh