Góp phần nghiên cứu đa dạng côn trùng bộ cánh cứng (Coleoptera) trên hệ sinh thái nông nghiệp tại Nghi Lộc tỉnh Nghệ An, vụ đông 2004

Góp phần nghiên cứu đa dạng côn trùng bộ cánh cứng (Coleoptera) trên hệ sinh thái nông nghiệp tại Nghi Lộc tỉnh Nghệ An, vụ đông 2004

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học tự nhiên

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 1000

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

    Trang
Mở đầu    1
Chương 1. Tổng quan tài liệu    3
1.1. Lược sử nghiên cứu    3
     1.1.1. Lược sử nghiên cứu ếch nhái, Bò sát ở Việt Nam    3
     1.1.2. Lược sử nghiên cứu giống Leiolepis    5
1.2. Tổng quan về điều kiện tự nhiên    8
     1.2.1. Điều kiện tự nhiên Hà Tĩnh, Quảng Bình    8
     1.2.2. Điều kiện tự nhiên các khu vực nghiên cứu    10
1.3. Cơ sở lý luận    12
     1.3.1. Quần thể    12
     1.3.2. Phân loại quần thể    15
     1.3.3. Biến dị quần thể    15
Chương 2. Tư liệu và phương pháp nghiên cứu    17
2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu    17
2.2. Tư liệu nghiên cứu    17
2.3. Phương pháp nghiên cứu    18
     2.3.1. Phương pháp thu mẫu và xử lý mẫu    18
     2.3.2. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm hình thái    19
     2.3.3. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh thái    22
     2.3.4. Phương pháp xử lý số liệu    25
Chương 3. Kết quả nghiên cứu    26
3.1. Đặc điểm hình thái phân loại    26
     3.1.1. Vị trí phân loại    26
     3.1.2. Đặc điểm hình thái phân loại    26
     3.1.3. Một số đặc điểm đặc trưng của Nhông cát Rivơ    26
3.2. Đặc điểm hình thái của các quần thể Nhông cát    28
     3.2.1. Tính trạng màu sắc    28
     3.2.2. Phân tích tính trạng số lượng của các quần thể    29
      3.2.3. So sánh sự sai khác các tính trạng số lượng với các nghiên cứu khác    38
3.3. Đặc điểm sinh thái quần thể Nhông cát    43
     3.3.1. Đặc điểm hang Nhông cát    43
     3.3.2. Phạm vi hoạt động    45
     3.3.3. Phân bố quần thể Nhông cát    47
     3.3.4. Mật độ Nhông cát    47
     3.3.5. Hoạt động ngày đêm và hoạt động mùa của Nhông cát    49
3.4. Đặc điểm dinh dưỡng của Nhông cát    55
     3.4.1. Thực vật làm thức ăn cho Nhông cát    55
     3.4.2. Thành phần thức ăn của Nhông cát    56
     3.4.3. Độ no     61
3.5. Đặc điểm sinh sản của Nhông cát    62
     3.5.1. Đặc điểm sinh học sinh sản    62
      3.5.2. Tỷ lệ sinh sản của Nhông cát    67
Kết luận và kiến nghị    70
Tài liệu tham khảo    72
phụ lục ảnh    
 
Mở đầu

Nhông cát - Leiolepis reevesii (Gray, 1831) là loài phân bố phổ biến ở đồng bằng và vùng cát ven biển nước ta, từ tỉnh Thanh Hoá trở vào Thừa thiên Huế [43]. Đây là loài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cuộc sống.
Đ• có nhiều công trình nghiên cứu về Nhông cát: Bourret (1943) [47], Trần Kiên, Nguyễn văn Sáng, Hồ Thu Cúc (1981) [6], Hoàng Xuân Quang (1993) [27], Darevsky (1993) [43], Bobrov (1995) [42], Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu Cúc, Nguyễn Quảng Trường (2005) [32], các tác giả chủ yếu đề cập đến đặc điểm hình thái phân loại và vùng phân bố của chúng.
Công trình nghiên cứu của Ngô Đắc Chứng (1991) [1] về Nhông cát ở Thừa Thiên Huế bước đầu đ• nêu lên các dẫn liệu về hình thái, sinh thái nhưng chưa đi sâu phân tích hình thái trong nội bộ quần thể và giữa các quần thể với nhau. Các tác giả Hoàng Xuân Quang, Cao Tiến Trung (2000) [36], Lê Văn Dỵ (2002) [3] đ• nêu lên các dẫn liệu về hình thái và sinh thái của loài Nhông cát – Leiolepis reevesii ở Thanh Hoá, Nghệ An nhưng chưa phân tích đặc điểm sinh sản - đặc điểm làm tăng số lượng cá thể trong quần thể và chưa nghiên cứu ở Hà Tĩnh , Quảng Bình.
Rõ ràng việc nghiên cứu hình thái và sinh thái các quần thể Nhông cát chưa được nghiên cứu nhiều ở khu vực phía nam của Bắc Trung Bộ.
Bên cạnh ý nghĩa về mặt khoa học, Nhông cát được sử dụng làm thực phẩm, dược liệu. Gần đây, con người sử dụng sản phẩm Nhông cát ngày càng nhiều, vì vậy số lượng Nhông cát bị suy giảm, cùng với sự hình thành và mở rộng các khu du lịch vùng ven biển làm mất dần các khu phân bố tự  nhiên của loài này trong đó có Hà Tĩnh và Quảng Bình. Do đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Góp phần nghiên cứu đặc điểm hình thái và sinh thái các quần thể Nhông cát Rivơ - Leiolepis reevesii (Gray, 1831) ở Hà Tĩnh, Quảng Bình”.
* Mục đích nghiên cứu:
+ Trên cơ sở nghiên cứu các quần thể Nhông cát ở Hà Tĩnh, Quảng Bình dẫn ra các đặc điểm hình thái, sinh thái bổ sung cho loài. Đồng thời góp phần bổ sung tư liệu cho bộ môn Lưỡng cư, Bò sát học ở nước ta.
*  Nội dung nghiên cứu:
+ Nghiên cứu đặc điểm hình thái các quần thể Nhông cát Rivơ - Leiolepis reevesii ở Hà Tĩnh và Quảng Bình.
+ Nghiên cứu đặc điểm sinh thái: đặc điểm hang, sự phân bố quần thể, hoạt động ngày – mùa, đặc điểm dinh dưỡng và đặc điểm sinh sản.

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
nnthieu20
mong rằng bạn sẽ có nhiều bài hay như thế này nữa
thanks!!!!!!!!!!! happy lucky day!
hathanhhoa
CẢM ƠN ANH/CHỊ, MÌNH ĐÃ NHẬN ĐƯỢC TÀI LIỆU THEO YÊU CẦU.
tranthao019
xin chân thành cảm ơn
tamngahoanguyen
Sẽ chia sẻ cho mọi người biết về thuvien24.com
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Tiểu Luận quy trình sản xuất bia

Tiểu Luận quy trình sản xuất bia

Lượt down: 0

Người đăng: vandanh9494

Thi pháp truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng

Thi pháp truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng

Lượt down: 1

Người đăng: phuchien

Bài giảng Hướng dẫn sử dụng Eviews 5

Bài giảng Hướng dẫn sử dụng Eviews 5

Lượt down: 0

Người đăng: saobangkhoc

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-318

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-318

Lượt down: 21

Người đăng: kiemthienvuong

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-316

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-316

Lượt down: 3

Người đăng: kiemthienvuong

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-314

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-314

Lượt down: 11

Người đăng: kiemthienvuong

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-312

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-312

Lượt down: 9

Người đăng: kiemthienvuong

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-309

Tạp Chí Xưa & Nay 2008-309

Lượt down: 2

Người đăng: kiemthienvuong

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN MARKETING NGÂN HÀNG

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN MARKETING NGÂN HÀNG

Lượt down: 0

Người đăng: hoabauhoabau1234

Tôpô yếu, tập song compact và nguyên lý đối ngẫu

Tôpô yếu, tập song compact và nguyên lý đối ngẫu

Lượt down: 0

Người đăng: Sanghee

LT ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

LT ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

Lượt down: 0

Người đăng: vothimyhung

LT GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ1

LT GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ1

Lượt down: 1

Người đăng: vothimyhung

hiển ngôn và hàm ẩn trong ca dao người Việt

hiển ngôn và hàm ẩn trong ca dao người Việt

Lượt down: 1

Người đăng: thu tram

BÀI TẬP PHẢN ỨNG THẾ VÀ CRACKING

BÀI TẬP PHẢN ỨNG THẾ VÀ CRACKING

Lượt down: 0

Người đăng: dothinga91nb

Nâng cao toán hình lớp 3

Nâng cao toán hình lớp 3

Lượt down: 4

Người đăng: quangdct

 Đặc trưng thi pháp truyện cổ tích

Đặc trưng thi pháp truyện cổ tích

Lượt down: 0

Người đăng: vuongtrpro