Hoàn thiện công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Hoàn thiện công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Nông, lâm, ngư nghiệp

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 350

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên namhoang34 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................i
LỜI CẢM ƠN..................................................................................................ii
MỤC LỤC.......................................................................................................iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ........................................................... vi
DANH MỤC BẢNG......................................................................................vii
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1
2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................. 2
3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn của đề tài nghiên cứu ....................................... 3
4. Những đóng góp mới của đề tài.................................................................... 3
5. Bố cục của luận văn ...................................................................................... 3
Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ SỬ
DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP................................................................ 4
1.1. Một số vấn đề lý luận về quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong
nền kinh tế thị trường ........................................................................................ 4
1.1.1. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.......................................................... 4
1.1.2. Quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ........................................... 17
1.2. Kinh nghiệm thực tiễn về quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và
bài học cho tỉnh Bắc Ninh............................................................................... 37
1.2.1. Kinh nghiệm của tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên ........................... 37
1.2.2. Bài học rút ra cho tỉnh Bắc Ninh........................................................... 38
1.3. Khái quát tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài........................... 39
Chƣơng 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 42
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu ............................................................................ 42
2.2. Các phương pháp nghiên cứu................................................................... 43
2.2.3. Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp .................................................. 43
2.2.4. Phương pháp chuyên gia ....................................................................... 43
2.2.5. Phương pháp so sánh............................................................................. 44
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu............................................................. 44
2.3.1. Quản lý tổ chức, cá nhân nộp thuế........................................................ 44
2.3.2. Quản lý diện tích đất chịu thuế ............................................................. 44
2.3.3. Quản lý thu nộp thuế ............................................................................. 44
2.3.4. Quản lý giảm miễn thuế ........................................................................ 44
2.3.5. Đánh giá công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại tỉnh
Bắc Ninh.......................................................................................................... 45
Chƣơng 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT
PHI NÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH BẮC NINH TỪ NĂM 2011 - 2013............46
3.1. Khái quát đặc điểm của tỉnh Bắc Ninh có ảnh hưởng của đến công tác
quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ...................................................... 46
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên ................................................................................. 46
3.1.2. Đặc điểm Kinh tế - Xã hội .................................................................... 48
3.1.3. Khái quát về Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ................................................... 51
3.2. Thực trạng công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại tỉnh
Bắc Ninh.......................................................................................................... 52
3.2.1. Tuyên truyền chính sách thuế ............................................................... 52
3.2.2. Thành lập ban chỉ đạo các cấp .............................................................. 53
3.2.3. Quản lý đối tượng nộp thuế................................................................... 54
3.2.4. Quản lý diện tích đất chịu thuế ............................................................. 57
3.2.5. Quản lý giảm, miễn thuế .......................................................................... 65
3.2.6. Quản lý thu nộp thuế ................................................................................ 67
3.3. Những nhân tố ảnh hưởng........................................................................ 70
3.3.1. Nhân tố bên ngoài ................................................................................. 70
3.3.2. Nhân tố bên trong.................................................................................. 71
 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên namhoang34 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
kimhoa_08
Xin cảm ơn
Rất mong được sự hỗ trợ của quý vị trong tương lai
vantribinhdinh
Toi xin cam on su ho tro nhiet tinh cua thuvien24!
diepquynhchau
thanks bạn rất nhiều
tamngahoanguyen
Sẽ chia sẻ cho mọi người biết về thuvien24.com
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh