Hoàn thiện pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam

Hoàn thiện pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Luật

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 1000

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên Hoang_Sa_Truong_Sa và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước là tổng thể các quy phạm pháp luật có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động giám sát của các cá nhân hay cộng đồng trực tiếp hoặc thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các tập thể lao động đối với Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ban ngành địa phương, được thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo những trình tự, thủ tục và hình thức nhất định.

2. Một số bất cập, hạn chế của pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện hành: 1) Về nội dung điều chỉnh: các quy định pháp luật về chủ thể, phạm vi, hình thức và phương pháp giám sát, trình tự, thủ tục giám sát cũng như hậu quả pháp lý của hoạt động giám sát chưa đầy đủ và toàn diện, chưa bảo đảm tính thống nhất, khả thi; đồng thời chưa xây dựng được cơ chế phối hợp hiệu quả giữa hai loại hình giám sát là giám sát của nhân dân với giám sát của nhà nước; 2) Về hình thức của pháp luật: có nhiều quy định dưới dạng quy chế nên giá trị pháp lý thấp, nhiều quy định chồng chéo, mâu thuẫn hoặc đã lỗi thời và thiếu ổn định; 3) Hoạt động tổ chức thực hiện pháp luật chưa đáp ứng các yêu cầu của công tác tuyên truyền, giáo dục pháp, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ giám sát và công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước.

3. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay là: 1) Bổ sung mới chế định về hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; 2) Sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Luật Thanh tra và Quy chế Giám sát đầu tư của cộng đồng hiện hành; 3) Hoàn thiện quy định pháp luật về giám sát trực tiếp của cá nhân đối với cơ quan hành chính nhà nước; 4) Sửa đổi, bổ sung một số quy định mới bảo đảm sự phối hợp giữa giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân đối với hoạt động giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước; 5) Sửa đổi, bổ sung các quy định về quyền giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính trong Luật Tổ chức Chính phủ hiện hành và một số văn bản pháp luật có liên quan.

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên Hoang_Sa_Truong_Sa đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
Em cám ơn bác đã chia sẻ
trucquynhlevin
tôi đã nhận được, rất cảm ơn Thư viện cộng đồng
Rất mong được sự hỗ trợ của quý vị trong tương lai
vipcuchuoi02
được rùi. em cảm ơn nhé. Tại lần đầu tải tài liệu ở trang này.
vuvanbach
Tôi đã nhận được file, Rất cảm ơn dịch vụ thuvien24.com
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh