Học thuyết “Tam tòng”, “tứ đức” và ảnh hưởng của nó đối với phụ nữ Việt Nam hiện nay

Học thuyết “Tam tòng”, “tứ đức” và ảnh hưởng của nó đối với phụ nữ Việt Nam hiện nay

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học tự nhiên

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 150

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên baotram và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

 

Chương 1: HỌC THUYẾT "TAM TÒNG", "TỨ ĐỨC" TRONG NHO GIÁO
 
1.1. Vị trí học thuyết "Tam tòng", "Tứ đức" trong Nho giáo
1.2. Nội dung học thuyết "Tam tòng", "Tứ đức"
1.3. Học thuyết "Tam tòng", "Tứ đức" ở Việt Nam
 
Chương 2: THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA HỌC THUYẾT "TAM TÒNG", "TỨ ĐỨC" ĐỐI VỚI NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM NGÀY NAY
 
2.1. Thực trạng ảnh hưởng của "Tam tòng" đối với người phụ nữ Việt Nam ngày nay
2.2. Thực trạng ảnh hưởng của "Tứ đức" đối với người phụ nữ Việt Nam hiện nay
 
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM PHÁT HUY ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC VÀ HẠN CHẾ ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA HỌC THUYẾT "TAM TÒNG", "TỨ ĐỨC" ĐỐI VỚI NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM HIỆN NAY
 
3.1. Phương hướng xây dựng người phụ nữ Việt Nam hiện nay
3.2. Ảnh hưởng của "Tam tòng", "Tứ đức" đối với người phụ nữ Việt Nam ngày nay. Một số giải pháp cơ bản
 
KẾT LUẬN
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Phương Đông là chiếc nôi lớn của văn minh nhân loại, cùng với Ấn Độ, Trung Quốc là một trong những trung tâm văn hóa rực rỡ, phong phú và cổ xưa nhất của nền văn minh ấy, nhiều phát kiến, nhiều triết gia, học thuyết kinh điển đã từ trung tâm văn hóa này mà sinh ra. Trong số các học thuyết lớn đó phải kể đến trường phái triết học Nho giáo, lúc đầu nó chỉ là những tư tưởng hay tri thức bàn về văn chương, lục nghệ góp phần trị nước. Đến thời Khổng Tử, ông đã hệ thống những tư tưởng và tri thức rời rạc trước đây thành một học thuyết hoàn chỉnh gọi là Nho học hay “Khổng học”. Nho học là một bộ phận cấu thành triết học Trung Quốc cổ trung đại, đóng vai trò quan trọng trong việc trở thành hệ tư tưởng độc tôn của chế độ phong kiến, nó chuyên đi sâu giải quyết những vấn đề thực tiễn chính trị - đạo đức của xã hội với nội dung bao trùm là vấn đề con người. Đây cũng có thể xem là một nét đặc trưng cơ bản của triết học Trung Quốc, vì vậy, khi du nhập vào Việt Nam Nho giáo đã dần thích nghi và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nó ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống văn hóa tinh thần người Việt, trong đó phải kể đến học thuyết “Tam tòng”, “Tứ đức”.
Trong hệ thống tư tưởng triết học Nho giáo, người phụ nữ không được coi trọng, họ không hề có quyền lợi đối với bản thân, cũng như xã hội. Nhưng những tư tưởng tiến bộ của thời đại đã giải phóng người phụ nữ và đem cho họ quyền tự do và bình đẳng đối với nam giới. Vì vậy, trong Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986, Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định vai trò của người phụ nữ trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước: Con người là yếu tố quan trọng hàng đầu, trong đó người phụ nữ là lực lượng đông đảo, nắm vai trò to lớn trong gia đình và ngoài xã hội. Khi Việt Nam bước sang thời kỳ đổi mới với nhiều thay đổi lớn lao trên mọi lĩnh vực: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa... đã dẫn đến những thay đổi về yêu cầu, những đòi hỏi, những tiêu chí đánh giá của xã hội về người phụ nữ. Người phụ nữ trong thời hiện đại phải là người phụ nữ nổi trội hơn, tài giỏi hơn, tích cực tham gia các công tác xã hội, đảm đang việc gia đình… Bên cạnh những nét đẹp hiện đại, người phụ nữ vẫn cần phải giữ gìn những nét đẹp truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Học thuyết “Tam tòng”, “Tứ đức” được xem là một trong số những nét đẹp đó, loại trừ những ảnh hưởng tiêu cực, nó góp phần làm nên nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Trong giai đoạn quốc tế hóa, toàn cầu hội nhập kinh tế, thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, người phụ nữ Việt Nam cần khắc phục quan niệm “Tam tòng” và tiếp thu vận dụng “Tứ đức” (công – dung – ngôn – hạnh) như thế nào là một vấn đề có ý nghĩa thiết thực. Vì vậy tôi chọn học thuyết “Tam tòng”, “Tứ đức” trong Nho giáo và ảnh hường của nó đối với người phụ nữ Việt Nam hiện nay – thực trạng và giải pháp là đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài:
Vấn đề ảnh hưởng của học thuyết “Tam tòng”, “Tứ đức” trong Nho giáo đối với người phụ nữ Việt Nam hiện nay đã thu hút được sự quan tâm và chú ý của nhiều tác giả Nho học, triết học, các nhà bình luận… Và cho đến nay đã có rất nhiều công trình nghiên cứu với nhiều góc độ khác nhau về vấn đề này. Điển hình là “Nho giáo” của Trần Trọng Kim với hai tập: Quyển Thượng và Quyển Hạ; “Khổng học đăng” của Phan Bội Châu; “Chuyên khảo về Nho giáo” của Đặng Thai Mai; “Nho giáo xưa và nay” của Vũ Khiêu…
Ngoài ra, trong nhiều sách báo tạp chí như: báo phụ nữ, tạp chí gia đình, báo tiền phong… phạm trù công dung ngôn hạnh và đạo tam tòng cũng được bàn đến dưới nhiều góc độ và phạm vi khác nhau. Tựu chung lại, những công trình nghiên cứu về đề tài này đã nêu lên những nội dung cơ bản của “Tứ đức” và học thuyết “Tam tòng” nhưng xung quanh nó vẫn còn nhiều vấn đề phải bàn, tìm hiểu và nghiên cứu nhất là sự ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của nó đối với người phụ nữ Việt Nam hiện nay.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
Đề tài chỉ giới hạn ở học thuyết “Tam tòng”, “Tứ đức” trong Nho giáo chứ không phải toàn bộ Nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với người phụ nữ Việt Nam hiện nay.
4. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài
Mục đích nghiên cứu:
- Góp phần nhận thức đầy đủ hơn những tư tưởng của Nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với người phụ nữ Việt Nam hiện nay
- Đánh giá ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của học thuyết này đối với người phụ nữ Việt Nam hiện nay
- Trên cơ sở đó nhằm đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế; tiếp thu vận dụng sáng tạo giá trị tích cực của học thuyết góp phần vào việc xây dựng và phát huy vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong thời kì đổi mới
Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Đi sâu phân tích làm rõ các phạm trù: Tam tòng, công – dung – ngôn – hạnh ở Trung Quốc cũng như ở Việt Nam

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên baotram đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
cảm ơn ban, tôi cung đang tim kiếm các tài liệu liên quan.
hoangtrung_td
Thank you^^
tamngahoanguyen
Sẽ chia sẻ cho mọi người biết về thuvien24.com
Em cám ơn bác đã chia sẻ
khanhhuyen
Cảm ơn bạn, cho mình xem tham khảo nhé
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 16

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh