Huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh BG

Huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh BG

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Xây dựng, kiến trúc

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên mupoanh và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

Huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh BG Phân tích làm rõ mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn đối với lĩnh vực Huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nói chung và KCHT GTĐB nói riêng, làm nền tảng, cơ sở cho việc đề xuất hệ thống các giải pháp Huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy hoạch của tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài luận án
Một trong những yếu tố quan trọng có phần quyết định tới quá trình phát
triển kinh tế, xã hội của một quốc gia, vùng lãnh thổ và mỗi địa phương là hệ
thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải nói chung, hệ thống KCHT giao thông
đường bộ nói riêng. Nhận rõ tầm quan trọng của hệ thống KCHT giao thông
đường bộ đối với quá trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, ngay từ sau khi tái
thành lập tỉnh, nhất là giai đoạn từ 2001-2013, Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân tỉnh Bắc Giang đã có nhiều quyết sách quan trọng, tập trung mọi nguồn lực
cho đầu tư phát triển KCHT giao thông đường bộ. Trong số các nguồn lực đó,
nguồn lực tài chính là nguồn lực khởi nguồn cho việc khai thác các nguồn lực
khác đang có nhiều hạn chế, mức độ huy động chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra
trong quá trình phát triển KCHT giao thông đường bộ theo Quy hoạch đã được
cấp thẩm quyền phê duyệt. Có nhiều lý do khách quan và chủ quan làm cho việc
khai thác nguồn lực tài chính phục vụ cho đầu tư phát triển hệ thống KCHT giao
thông đường bộ còn nhiều hạn chế. Nhằm làm sáng tỏ những lý do đó, để có
biện pháp khai thác tốt hơn nguồn lực tài chính phục vụ cho việc triển khai thực
hiện Quy hoạch phát triển hệ thống KCHT GTĐB tỉnh Bắc Giang đến năm 2020
và tầm nhìn đến năm 2030, NCS đã lựa chọn đề tài “Huy động vốn đầu tư phát
triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” làm
đề tài luận án bảo vệ học vị tiến sĩ.
2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến luận án
Có thể nói xung quanh lĩnh vực huy động vốn đầu tư phát triển KCHT
GTĐB đã có không ít công trình nghiên cứu dưới dạng luận văn thạc sĩ, luận án
tiến sĩ kinh tế, các đề tài cấp bộ hay các bài báo khoa học.
Với tinh thần học hỏi, nghiên cứu kinh nghiệm, đồng thời nhằm tránh sự
trùng lắp, trong quá trình triển khai luận án, NCS đã có dịp tiếp cận với 14 công
trình nghiên cứu của các tác giả bao gồm: luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, đề tài 2
nghiên cứu khoa học cấp bộ, các bài báo khoa học xung quanh chủ đề luận án
của NCS. Cụ thể:
Công trình nghiên cứu dưới dạng luận văn thạc sĩ gồm có:
- Luận văn của ThS. Nguyễn Ngọc Quang với đề tài “Vốn ODA trong xây
dựng cơ sở hạ tầng giao thông Hà nội” bảo vệ năm 2012 tại Trường đại học
KTQD. Luận văn chỉ tập trung trình bày kết cấu lý luận và thực tiễn huy động
nguồn ODA gắn với những đặc điểm KT-XH của thủ đô - nơi mà cả nguồn
NSTW và NSĐP trong những năm qua có mức đầu tư lớn. Tuy vậy, luận văn
vẫn xác định việc thu hút nguồn ODA đối với Hà Nội vẫn phải có sự quan tâm
đặc biệt.
- Luận văn của ThS Cù Minh Đạo với đề tài “Một số giải pháp thu hút và
quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông
đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”, Luận văn thạc sĩ năm 2012 tại
cơ sở II - Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.
Mặc dù tên đề tài là nghiên cứu cả khía cạnh huy động và quản lý sử
dụng nguồn FDI đối với cơ sở hạ tầng GTĐB trên địa bàn thành phố Hồ Chí
Minh, song đại bộ phận công trình nghiên cứu của học viên tập trung vào
mảng huy động, còn vấn đề quản lý sử dụng chưa được nghiên cứu sâu cả
khía cạnh lý luận cũng như thực tiễn. Điểm nổi bật của công trình là đi sâu
nghiên cứu phân tích lợi thế của việc huy động FDI gắn với những điều kiện
thuận lợi về hạ tầng kinh tế và công cuộc cải cách thủ tục hành chính của
thành phố Hồ Chí Minh.
- Luận văn của ThS Đào Tăng Định - Trường Đại học Giao thông - cơ sở
II thành phố Hồ Chí Minh, bảo vệ năm 2012 với đề tài “Hoàn thiện quản lý các
dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình
Định đến năm 2020”.
Công trình nghiên cứu chỉ tập tập trung nghiên cứu khía cạnh đầu tư dự án
GTĐB, nghĩa là chỉ nghiên cứu ở khía cạnh hoạt động đầu xây dựng công trình 3
GTĐB tại Bình Định, không đề cập nhiều đến khía cạnh tài chính. Nói cách khác
công trình chỉ tập trung nghiên cứu các khía cạnh quản lý dự án như: quản lý
tổng hợp dự án, quản lý phạm vi dự án, quản lý thời gian dự án, quản lý chi phí
dự án, quản lý chất lượng dự án, quản lý nhân lực dự án, quản lý thông tin dự án
quản lý rủi ro dự án, quản lý hồ sơ dự án.
- Luận văn của ThS Phạm Thu Phương, với đề tài: “Chuyển đổi các hình
thức đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam” bảo vệ (2007) tại Khoa kinh tế
Đại học Quốc gia Hà Nội.
Luận văn nêu khái niệm, đặc trưng và các yếu tố quy định việc lựa chọn,
chuyển đổi các hình thức đầu tư FDI, nghiên cứu kinh nghiệm phát triển và
chuyển đổi các hình thức FDI của một số nước như: Trung Quốc, Thái Lan,
Inđônêxia, Malaysia. Nghiên cứu các chính sách chuyển đổi các hình thức FDI
của Việt Nam từ năm 1993 đến 1997, phân tích, đánh giá các hình thức FDI và
tiến trình chuyển đổi các hình thức FDI của Việt Nam, từ đó đưa ra nhóm giải
pháp về pháp luật chính sách, nhóm giải pháp về công tác quản lý, nhóm giải
pháp của các chủ đầu tư nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả của việc chuyển
đổi các hình thức FDI ở Việt Nam.
- Luận văn của Ths Nguyễn Quang Vinh với đề tài “Thu hút nguồn vốn
đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập”, bảo vệ năm
2007 tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ngoài những phần lý luận, đánh giá thực tiễn, đề xuất hệ thống các giải
pháp thu hút FDI, điểm đặc biệt của bản luận văn này chính là ở chỗ đặt vấn đề
thu hút FDI của Việt Nam trong điều kiện hội nhập vừa có nhiều cơ hội, song
cũng không ít những thách thức đối với Việt Nam, nên Việt Nam phải có những
chính sách thu hút thích hợp.
Tóm lại, với những bản luận văn Thạc sĩ mà tác giả có cơ hội tiếp cận
được cho thấy đa số các bản luận văn chỉ tập trung nghiên cứu khía cạnh huy
động từng loại nguồn vốn, chủ yếu là nguồn vốn nước ngoài (ODA). 

 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên mupoanh đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
Tran trong cam on nhung nguoi da lam ra website nay de toi va moi nguoi co the tham khao va hoc tap tot hon! Toi hy vong voi no luc cua ban than va nhung tai lieu bo ich trong trang web se giup toi hoan thien von tieng hoc tap cua minh
trucquynhlevin
tôi đã nhận được, rất cảm ơn Thư viện cộng đồng
Cám ơn đã chia sẽ tài liệu rất hay và có nhiều cập nhập mới.
kiyomizu
​B​ài của mình mà điểm cao sẽ hậu tạ cho bạn thật lớn
diepquynhchau
thanks bạn rất nhiều
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 16

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh