Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh

Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Kế toán - Kiểm toán

Cập nhật:

Kiểu file: zip

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết
MỤC LỤC
 
LỜI CAM ĐOAN 5
LỜI CẢM ƠN 6
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 7
DANH MỤC CÁC BẢNG 8
LỜI MỞ ĐẦU 9
1. Tính cấp thiết của đề tài 9
2. Mục đích nghiên cứu 10
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 10
4. Phương pháp nghiên cứu 10
5. Kết cấu của đề tài 10
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 12
1.1. Những vấn đề chung về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 12
1.1.1. Khái niệm quá trình bán hàng 12
1.1.2. Ý nghĩa và nhiệm vụ công tác hạch toán quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 12
1.1.2.1. Ý nghĩa 12
1.1.2.2. Nhiệm vụ kế toán 12
1.2. Kế toán quá trình bán hàng 12
1.2.1. Phương thức bán hàng 12
1.2.1.1. Bán hàng trong nước 12
1.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng 14
1.2.2.1. Khái niệm doanh thu 14
1.2.2.2. Đo lường doanh thu 14
1.2.2.3. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 14
1.2.2.4. Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng 14
1.2.2.5. Chứng từ kế toán sử dụng 14
1.2.2.6. Tài khoản sử dụng 15
1.2.2.7. Trình tự kế toán doanh thu bán hàng 15
1.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 17
1.2.3.1. Chiết khấu thương mại 17
1.2.3.2. Giảm giá hàng bán 18
1.2.3.3. Hàng bán bị trả lại 18
1.2.3.4. Thuế tiêu thụ đặc biệt 18
1.2.3.5. Thuế xuất khẩu 19
1.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán 20
1.2.4.1. Khái niệm 20
1.2.4.2. Phương pháp tính trị giá xuất kho 20
1.2.4.3. Tài khoản sử dụng 21
1.2.4.4. Sơ đồ kế toán 21
1.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 21
1.3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh 21
1.3.1.1. Khái niệm 21
1.3.1.2. Nguyên tắc hạch toán 22
1.3.1.3. Các yếu tố cấu thành 22
1.3.1.4. Kế toán chi phí bán hàng 22
1.3.1.5. Chi phí quản lý doanh nghiệp 24
1.3.1.6. Doanh thu hoạt động tài chính 25
1.3.1.7. Chi phí tài chính 26
1.3.1.8. Thu nhập khác và chi phí khác 26
1.3.1.9. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 28
1.3.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 29
1.3.2.1. Khái niệm 29
1.3.2.2. Nguyên tắc hạch toán 29
1.3.2.3. Sổ kế toán 29
1.3.2.4. Tài khoản sử dụng 29
1.3.3. Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh 30
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG 31
2.1. Tổng quan về Công ty Viglacera 31
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Viglacera Hạ Long 31
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 34
2.1.3. Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long   35
2.1.4. Giới thiệu bộ máy kế toán và công tác kế toán tại Công ty 36
2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức phòng Tài chính – kế toán 36
2.1.4.2. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long 36
2.1.4.3. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 37
2.1.4.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 37
2.1.4.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 37
2.1.4.6. Các chính sách kế toán khác 38
2.1.4.7. Tổ chức công tác kế toán tại công ty 39
CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 43
3.1 Thuận lợi và khó khăn của Công ty 43
3.1.1. Thuận lợi 43
3.1.2. Khó khăn 43
3.1.3. Chiến lược và phương hướng phát triển 44
3.2 Thực trạng công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần  Viglacera Hạ Long 44
3.2.1. Thực trạng Công tác bán hàng tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long 44
3.2.1.1. Phương thức bán hàng 44
3.2.1.2. Quy trình bán hàng, phương thức thanh toán và chứng từ sử dụng 44
3.2.1.3. Kế toán doanh thu bán hàng 45
3.2.1.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu gồm: 46
3.2.1.6. Kế toán chi phí bán hàng gồm: 48
3.2.1.7. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 48
3.2.1.8. Chi phí khác và thu nhập khác 49
3.2.1.9. Kế toán doanh thu HĐTC và chi phí HĐTC 49
3.2.2. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần 50
Viglacera Hạ Long. 50
3.2.2.1. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 50
3.2.2.2. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và hệ thống sổ sách liên quan tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long 51
3.2.2. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Cty cp Viglacera Hạ Long 59
CHƯƠNG 4. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 60
4.1 Nhận xét chung. 60
4.1.1. Nhận xét một số chỉ tiêu hoạt động chính năm 2010 và 7 tháng đầu năm 2011-Dựa trên số liệu Bảng 2.1, Bảng 2.2. 60
4.1.2. Về tổ chức hệ thống kế toán của Công ty 62
4.1.1.1 Về nhân sự 62
4.1.1.2 Về hệ thống tài khoản 63
4.1.1.3. Về chứng từ và sổ sách kế toán 63
4.1.1.4. Về hệ thống báo cáo của Công ty 63
4.1.1.5. Phương thức bán hàng 63
4.2. Kiến nghị 63
4.2.1. Kiến nghị chung về công tác tổ chức kế toán 63
4.2.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 64
4.2.3. Một vài kiến nghị khác 64
KẾT LUẬN 65
TÀI LIỆU THAM KHẢO 67
PHỤ LỤC 68
 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
dinhtuandung9x
Sẽ chia sẻ website này cho bạn bè, người thân biết để hỗ trợ tốt cho họ tìm kiếm tài liệu tham khảo
muasaobang
BQT co gang up them nhieu nhieu tai lieu hay nua nhe! Cam on
NhanPhan
Xin cảm ơn ban quản trị đã giúp đỡ
khanhhuyen
Cảm ơn bạn, cho mình xem tham khảo nhé
thanhthaosk
vượt qua bao gian khổ cày cuốc anh Gút gồ, cuối cùng anh cũng tìm được em :xxxxx
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Thiết kế mạch khuếch đại tạp âm thấp 4 GHz

Thiết kế mạch khuếch đại tạp âm thấp 4 GHz

Lượt down: 0

Người đăng: ebook24

Dây chuyền sản xuất săm xe máy

Dây chuyền sản xuất săm xe máy

Lượt down: 0

Người đăng: ebook24

Tạo DEM

Tạo DEM

Lượt down: 0

Người đăng: ebook24

Hệ thống báo hiệu ccitt No7

Hệ thống báo hiệu ccitt No7

Lượt down: 0

Người đăng: ebook24

Xây dựng hệ thống Voip trên hệ điều hành Android

Xây dựng hệ thống Voip trên hệ điều hành Android

Lượt down: 1

Người đăng: ebook24

Thiết kế hệ thống cơ điện tử

Thiết kế hệ thống cơ điện tử

Lượt down: 0

Người đăng: ebook24