Khảnăng giao tiếp sưphạm của sinh viên các ngành sưphạm trường Đại học sưphạm Đại học Đà Nẵng

Khảnăng giao tiếp sưphạm của sinh viên các ngành sưphạm trường Đại học sưphạm Đại học Đà Nẵng

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Kỹ năng mềm

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên kurobakaito và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

 

MỞ ĐẦU 
1. LÍ DO CHỌN ĐỀTÀI 
1.1. Cơsởlý luận. 
 Hiện nay trên thếgiới giao tiếp  ñã trởthành một ngành khoa học  ñộc lập, 
một ngành tâm lý học chuyên nghiên cứu vềmối quan hệgiữa con người với con 
người.  ỞViệt Nam, ngành tâm lý nghiên cứu vềgiao tiếp  ñang hình thành và phát 
triển ngày càng khẳng ñịnh vai trò vô cùng quan trọng của giao tiếp trong ñời sống 
tâm lý của cá nhân và xã hội. 
 Giao tiếp có ý nghĩa cực kì quan trọng  ñối với mỗi người. Con người luôn 
sống trong xã hội, nên giao tiếp giữa con người với con người là nhu cầu tất yếu, 
nếu không có giao tiếp thì sẽkhông có sựtồn tại và phát triển của xã hội, giao tiếp 
là cơchếbên trong của sựtồn tại và phát triển ấy. 
Cùng với hoạt  ñộng, giao tiếp  ñang là yếu tốquyết  ñịnh sựhình thành, phát 
triển của loài người cũng nhưcủa từng cá nhân. Nhờtham gia vào hoạt  ñộng giao 
tiếp mà các ñặc trưng xã hội của con người  ñược hình thành, cá nhân lĩnh hội  ñược 
những  kinh  nghiệm  lịch  sử xã  hội,  chuyển  hoá  thành  kinh  nghiệm  riêng  của  cá 
nhân, thành phẩm chất và năng lực của chính mình ñểtham gia vào ñời sống xã hội. 
Có nhưvậy cá nhân mới tồn tại, thích nghi và phát triển cùng với sựtồn tại và phát 
triển của xã hội. 
 Mọi kinh nghiệm xã hội ñều chứa ñựng trong thếgiới ñối tượng và trong thế
giới con người. Muốn chiếm lĩnh  ñược nó con người phải  ñược tiếp xúc, giao tiếp 
với  ñối tượng,  ñặc biệt phải giao tiếp với những người xung quanh – những người 
lớn hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn. Nhờcó sựhướng dẫn chỉbảo của người khác 
thông qua giao tiếp mà cá nhân lĩnh hội  ñược những kinh nghiệm lịch sử- xã hội 
loài người chứa ñựng trong ñối tượng ñó một cách nhanh nhất, nhân cách ñược phát 
triển phù hợp với yêu cầu của xã hội. Thực tế  ñã chứng minh: Giao tiếp trong môi 
trường  nhà  trường,  môi  trường  giáo  dục  giữa  thầy  và  trò,  giữa  nhà  giáo  dục  và 
người  ñược giáo dục, giữa người  ñược giáo dục với nhau giúp cho cá nhân lĩnh hội 
ñược  những  tri  thức  cần  thiết  bằng  những  con  ñường  nhanh  nhất  và  ñỡ tốn  kém 
nhất, tạo ñiều kiện tối ưu cho sựhình thành và phát triển nhân cách. Giao tiếp còn là 
2
ñiều kiện tồn tại của con người, là nhu cầu cơbản cần  ñược thoảmãn, không có 
giao tiếp với người khác con người cảm thấy cô ñơn dễtrởthành bệnh hoạn. 
 Mặt khác giao tiếp có vai trò quan trọng trong sựhình thành và phát triển 
nhân cách nghề. Sựthành công của mỗi người trong công việc mà mình  ñang thực 
hiện  không  chỉ phụ thuộc  vào  kiến  thức  chuyên  môn  mà  còn  phụ thuộc  vào  khả
năng giao tiếp,  ứng xửkhéo léo với mọi người và trong mọi hoàn cảnh. Vì lẽ  ñó, 
giao tiếp cần  ñược xem xét, nghiên cứu với tưcách nhưmột phẩm chất của nhân 
cách.. 
Đặc biệt là trong hoạt  ñộng sưphạm, thì giao tiếp không thểthiếu ñược. Bởi 
vì quá trình dạy học và giáo dục là quá trình giao tiếp giữa giáo viên và học sinh. 
Hiệu quảcủa quá trình này phụthuộc vào nhiều yếu tố. Một trong những yếu tốgóp 
phần quan trọng vào sựthành công của hoạt  ñộng sưphạm,  ñó chính là năng lực 
giao tiếp của giáo viên. Vì vậy, ñểthực hiện tốt nhiệm vụcủa mình, người giáo viên 
tương lai không chỉtích cực rèn luyện ñểcó chuyên môn sâu, mà còn phải tích cực 
rèn luyện nghiệp vụsưphạm ñểcó khảnăng giao tiếp tốt với học sinh khi bước vào 
nghề. 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên kurobakaito đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
nnthieu20
mong rằng bạn sẽ có nhiều bài hay như thế này nữa
hathanhhoa
CẢM ƠN ANH/CHỊ, MÌNH ĐÃ NHẬN ĐƯỢC TÀI LIỆU THEO YÊU CẦU.
anhdainhan
thank you very much. rat huu ich
nana07
Down về được rồi. Thanks website nhé
Cám ơn đã chia sẽ tài liệu rất hay và có nhiều cập nhập mới.
 • Tài liệu mới
 • Tài liệu nổi bật
 • Tài liệu liên quan
 • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh