Khảo sát sự sinh trưởng và phát dục của bốn nhóm giống heo thuộc trung tâm giống vật nuôi tỉnh Sóc Trăng được nuôi tại các nông hộ

Khảo sát sự sinh trưởng và phát dục của bốn nhóm giống heo thuộc trung tâm giống vật nuôi tỉnh Sóc Trăng được nuôi tại các nông hộ

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Nông, lâm, ngư nghiệp

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên namhoang34 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN.................................................................................................... i
CẢM TẠ ................................................................................................................ ii
TÓM LƯỢC.......................................................................................................... iii
MỤC LỤC............................................................................................................. iv
DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ...................................................................... viii
Chương 1: ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................. 1
Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN............................................................................. 2
2.1. ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ GIỐNG HEO Ở ĐBSCL....................................... 2
2.1.1. Heo thuần.......................................................................................... 2
2.1.1.1. Một số giống heo ngoại nhập........................................................... 2
2.1.1.2. Giống heo nội được nuôi ở ĐBSCL................................................. 4
2.1.2. Các giống heo lai kinh tế cho hiệu quả kinh tế cao ............................ 4
2.1.2.1. Heo lai kinh tế có hai giống tham gia............................................... 4
2.1.2.2. Heo lai kinh tế có ba giống tham gia................................................ 5
2.1.2.3. Heo lai kinh tế có bốn giống tham gia.............................................. 5
2.1.2.4. Heo lai luân phiên 2 máu ................................................................. 5
2.1.2.5. Heo lai tạo để phát triển giống tổng hợp .......................................... 6
2.2. ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ, SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA HEO..... 6
2.2.1. Đặc điểm sinh lý của heo................................................................... 6
2.2.1.1. Sinh lý tiêu hóa của heo................................................................... 6
2.2.1.2. Đặc tính về hô hấp và tuần hoàn của heo ......................................... 8
2.2.2. Đặc điểm sinh trưởng của heo ........................................................... 8
2.2.2.1. Đặc điểm sinh trưởng ...................................................................... 8
2.2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của heo................................ 9
2.2.3. Sinh lý sinh sản của heo .................................................................... 9
2.2.3.1. Sự thành thục, tuổi động dục lần đầu ............................................... 9
2.2.3.2. Sự rụng trứng ................................................................................ 10
2.2.3.3. Tuổi phối giống lần đầu................................................................. 10
2.2.3.4. Tuổi đẻ lứa đầu.............................................................................. 10
2.2.3.5. Số heo con sơ sinh/lứa................................................................... 10
2.2.3.6. Số heo con cai sữa/lứa ................................................................... 11
2.2.3.7. Số heo con cai sữa /nái/năm........................................................... 11
2.2.3.8. Trọng lượng toàn ổ sơ sinh ............................................................ 11
2.2.3.9. Trọng lượng toàn ổ cai sữa ............................................................ 11
2.2.3.10. Khả năng tiết sữa của heo ............................................................ 12
2.3. NHU CẦU DINH DƯỠNG CỦA HEO.................................................. 12
2.3.1. Nhu cầu năng lượng ........................................................................ 12
2.3.1.1. Nhu cầu năng lượng duy trì ........................................................... 12
2.3.2. Nhu cầu protein và acid amin (AA)................................................. 14
2.3.3. Nhu cầu khoáng............................................................................... 14
2.3.4. Nhu cầu vitamin .............................................................................. 15
2.3.5. Nhu cầu lipid................................................................................... 16
2.3.6. Nhu cầu xơ...................................................................................... 16
2.3.7. Nhu cầu nước .................................................................................. 17 
2.4. THỨC ĂN NUÔI HEO .......................................................................... 17
2.4.1. Thức ăn năng lượng......................................................................... 17
2.4.1.1. Tấm gạo ........................................................................................ 17
2.4.1.2. Cám gạo ........................................................................................ 18
2.4.1.3. Bắp................................................................................................ 18
2.4.1.4. Khoai mì........................................................................................ 18
2.4.1.5. Khoai lang..................................................................................... 18
2.4.2. Thức ăn bổ sung protein .................................................................. 19
2.4.2.1. Bột cá............................................................................................ 19
2.4.2.2. Đậu nành và khô dầu đậu nành ...................................................... 19
2.4.3. Thức ăn bổ sung khoáng.................................................................. 19
2.4.4. Thức ăn chế biến công nghiệp ......................................................... 19
2.4.4.1. Định nghĩa..................................................................................... 19
2.4.4.2. Phân loại thức ăn chế biến công nghiệp ......................................... 20
2.5. CHUỒNG TRẠI NUÔI HEO................................................................. 21
2.5.1. Mục đích ......................................................................................... 21
2.5.2. Địa điểm.......................................................................................... 22
2.5.3. Hướng chuồng................................................................................. 22
2.5.4. Các yếu tố tiểu khí hậu chuồng nuôi................................................ 22
2.5.4.1. Nhiệt độ và ẩm độ ......................................................................... 22
2.5.4.2. Ánh sáng ....................................................................................... 23
2.5.4.3. Độ thông thoáng............................................................................ 23
Chương 3: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM ................... 24
3.1. PHƯƠNG TIỆN THÍ NGHIỆM............................................................. 24
3.1.1. Thời gian và địa điểm...................................................................... 24
3.1.1.1. Thời gian....................................................................................... 24
3.1.1.2. Địa điểm........................................................................................ 24
3.1.2. Chuồng trại thí nghiệm.................................................................... 24
3.1.3. Đối tượng thí nghiệm ...................................................................... 25
3.1.4. Dụng cụ, phương tiện thí nghiệm .................................................... 25
3.1.4.1. Ở nông hộ...................................................................................... 25
3.1.4.2. Ở phòng thí nghiệm....................................................................... 25
3.1.5. Thức ăn dùng trong thí nghiệm........................................................ 25
3.1.6. Nước uống trong thí nghiệm............................................................ 27
3.1.7. Thuốc thú y dùng trong thí nghiệm.................................................. 27
3.2. PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM............................................................ 27
3.2.1. Bố trí thí nghiệm ............................................................................. 27
3.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi........................................................................ 28
3.2.2.1. Sinh trưởng.................................................................................... 28
3.2.2.2. Sự phát triển cơ thể........................................................................ 29
3.2.2.3. Tiêu tốn thức ăn (TTTĂ) ............................................................... 29
3.2.2.4. Mức ăn .......................................................................................... 29
3.2.2.5. Hệ số chuyển hóa thức ăn .............................................................. 29
3.2.2.6. Động dục đầu tiên.......................................................................... 30
3.2.2.7. Tuổi phối giống đầu tiên................................................................ 30
3.2.3. Phương pháp tiến hành .................................................................... 30 
3.2.4. Xử lý số liệu.................................................................................... 30
Chương 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN................................................................ 31
4.1. NHẬN XÉT CHUNG............................................................................. 31
4.2. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC (TPHH) CỦA
THỨC ĂN DÙNG TRONG THÍ NGHIỆM ...................................................... 31
4.3. ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ GIỐNG LÊN KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
31
4.4. ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ THỨC ĂN LÊN KẾT QUẢ THÍ
NGHIỆM .......................................................................................................... 36
4.5. ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ GIỐNG VÀ THỨC ĂN LÊN CÁC CHỈ
TIÊU THEO DÕI.............................................................................................. 39
Chương 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ.................................................................... 43
5.1. KẾT LUẬN............................................................................................ 43
5.1.1. Ảnh hưởng của nhân tố giống heo lên kết quả thí nghiệm................ 43
5.1.2. Ảnh hưởng của nhân tố thức ăn lên kết quả thí nghiệm.................... 43
5.1.3. Ảnh hưởng của nhân tố giống heo và thức ăn lên kết quả thí nghiệm43
5.2. ĐỀ NGHỊ ............................................................................................... 43
TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................................... 44 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên namhoang34 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
Tran trong cam on nhung nguoi da lam ra website nay de toi va moi nguoi co the tham khao va hoc tap tot hon! Toi hy vong voi no luc cua ban than va nhung tai lieu bo ich trong trang web se giup toi hoan thien von tieng hoc tap cua minh
trinhkimtrang
Tìm mãi cuối cùng cũng tìm ra :)))))))))))))))))) cám ơn, cám ơn!!!!!!!
dinhthao1703
Mình sẽ giới thiệu cho các bạn của mình về Thuvien24.com
nvodatinh123
Bạn còn tài liệu nào liên quan nữa không?
hoangtrung_td
Thank you^^
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh