Khảo sát thành phần hóa học của quả quất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Khảo sát thành phần hóa học của quả quất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học tự nhiên

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click

MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ ....................................................................................... 2 DANH MỤC BẢNG ............................................................................................ 3 MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 4 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. Tìm hiểu chung về cây quất...................................................................... 8 1.2. Tìm hiểu chung về tinh dầu ..................................................................... 9 1.3. Phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước................................................ 14 1.4. Ly trích bằng chiếu xạ vi sóng ................................................................. 16 1.5. Đánh giá chất lượng tinh dầu bằng phương pháp hóa lý........................... 18 CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM 2.1. Hóa chất và dụng cụ ................................................................................ 24 2.2. Nguyên liệu và xử lí nguyên liệu.............................................................. 26 2.3. Ly trích tinh dầu từ vỏ quả quất .............................................................. 26 2.4. Khảo sát các chỉ số hóa lý và thành phần hóa học của tinh dầu vỏ quả quất .......................................................................... 29 2.5. Khảo sát thành phần hóa học ngoài tinh dầu của vỏ quả quất................... 31 2.6. Khảo sát thành phần hóa học của nước quả quất ...................................... 32 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1. Độ ẩm nguyên liệu .................................................................................. 33 3.2. Ly trích tinh dầu từ vỏ quả quất ............................................................... 33 3.3. Khảo sát thành phần hóa học ngoài tinh dầu của vỏ quả quất................... 39 3.4. Định tính sơ bộ thành phần hóa học của nước quả quất............................ 41 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................................. 43 KẾT LUẬN.......................................................................................................... 43 KIẾN NGHỊ......................................................................................................... 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................... 45 PHỤ LỤC 2 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1. Đặc điểm hình thái cây quất và quả quất............................................... 8 Hình 2.1. Quy trình chưng cất lôi cuốn hơi nước theo phương pháp đun nóng cổ điển........................................................ 27 Hình 2.2. Hệ thống chưng cất lôi cuốn hơi nước theo phương pháp đun nóng cổ điển........................................................ 27 Hình 2.3. Quy trình chưng cất lôi cuốn hơi nước theo phương pháp chiếu xạ vi sóng ......................................................... 28 Hình 2.4. Hệ thống chưng cất lôi cuốn hơi nước theo phương pháp chiếu xạ vi sóng ....................................................... 28 Hình 2.5. Quy trình ly trích các hợp chất ngoài tinh dầu của vỏ quả quất.............. 31 Hình 2.6. Sắc kí cột hai mẫu vỏ quả quất dùng xác định thành phần hóa học ngoài tinh dầu............................................ 32 Hình 3.1. Sắc kí đồ tinh dầu vỏ quả quất thu được từ phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước cổ điển. ............................. 36 Hình 3.2. Sắc kí đồ tinh dầu vỏ quả quất thu được từ phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước kết hợp với chiếu xạ vi sóng. ...................... 36 3 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1. Thành phần hóa học của tinh dầu vỏ quả quất........................................12 Bảng 1.2. Thành phần hóa học của tinh dầu vỏ quả quất........................................12 Bảng 1.3. Các chỉ số hóa- lý của tinh dầu .............................................................13 Bảng 3.1. Độ ẩm của vỏ quả quất ..........................................................................33 Bảng 3.2. Các chỉ số hóa lý của tinh dầu...............................................................34 Bảng 3.3. Thành phần hóa học của tinh dầu vỏ quả quất qua chụp phổ GC/MS.....37 Bảng 3.4. Kết quả thử hoạt tính sinh học của mẫu tinh dầu thu được từ phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước cổ điển..................38 Bảng 3.5. Kết quả thử hoạt tính sinh học của mẫu tinh dầu thu được từ phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước kết hợp với chiếu xạ vi sóng....39 Bảng 3.6. Thành phần hóa học ngoài tinh dầu của vỏ quả quất qua chụp phổ GC/MS.................................................................................40

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên mythe85 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
kimhoa_08
Xin cảm ơn
Cảm ơn website đã chia sẻ rất nhiều tài liệu đến mọi người
dangson0123
tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến toàn thể quý BQT website!
trinhkimtrang
Tìm mãi cuối cùng cũng tìm ra :)))))))))))))))))) cám ơn, cám ơn!!!!!!!
hoaithuongqn92
​Chúc cộng đồng ngày càng phát triển và các anh chị, các bạn sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới lạ để hỗ trợ cho mọi người, đặc biệt là các thế hệ sinh viên tiếp theo :)
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh