KĨ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI STRESS TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THEO TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KĨ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI STRESS TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THEO TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học, xã hội

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
MỤC LỤC
 
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Bảng các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục biểu đồ, sơ đồ
 
MỞ ĐẦU 1
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 3
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 4
4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 4
5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 5
6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 5
7. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6
8. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI 7
9. CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN 7
 
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KĨ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI STRESS TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THEO TÍN CHỈ CỦA SV ĐHSP 8
1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 8
1.1.1. Tình hình nghiên cứu kĩ năng ứng phó với stress trong hoạt động học tập theo tín chỉ ở nước ngoài 8
1.1.2. Tình hình nghiên cứu kĩ năng ứng phó với stress trong hoạt động học tập theo tín chỉ ở Việt Nam 15
1.2. KĨ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI STRESS TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THEO TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 17
1.2.1. Kĩ năng ứng phó 17
1.2.2. Stress trong hoạt động học tập theo tín chỉ của SV ĐHSP 24
1.2.3. Khái niệm KNƯP với stress trong học tập theo tín chỉ của SV ĐHSP 32
1.3. BIỂU HIỆN CỦA KNƯP VỚI STRESS TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THEO TÍN CHỈ CỦA SV ĐHSP 34
1.3.1. Nhóm kĩ năng nhận diện tác nhân gây stress và biểu hiện của stress trong học tập theo tín chỉ của SV ĐHSP 35
1.3.2. Nhóm kĩ năng xác định các phương án ứng phó với stress trong học tập theo tín chỉ của SV ĐHSP 42
1.3.3. Nhóm kĩ năng thực hiện các phương án ứng phó nhằm giảm stress và giải quyết vấn đề của SV ĐHSP 48
1.4. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KNƯP VỚI STRESS TRONG HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA SV ĐHSP 52
1.4.1. Các yếu tố chủ quan 53
1.4.2. Các yếu tố khách quan 55
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 60
 
Chương 2: TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 61
2.1. NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN 61
2.1.1. Mục đích nghiên cứu 61
2.1.2. Nội dung nghiên cứu 61
2.1.3. Phương pháp nghiên cứu 61
2.2. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG 61
2.2.1. Đặc điểm mẫu khách thể nghiên cứu 61
2.2.2. Mục đích nghiên cứu 63
2.2.3. Nội dung nghiên cứu 63
2.2.4. Phương pháp nghiên cứu 63
2.3. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 72
2.3.1. Cơ sở thực nghiệm 72
2.3.2. Mục đích thực nghiệm 74
2.3.3. Nội dung biện pháp thực nghiệm 74
2.3.4. Tổ chức thực nghiệm 76
2.3.5. Phương pháp đánh giá kết quả tác động thực nghiệm 78
2.4. TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐÁNH GIÁ 78
2.4.1. Tiêu chí đánh giá 78
2.4.2. Thang đánh giá 83
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 87
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN VỀ KĨ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI STRESS TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THEO TÍN CHỈ 88
CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 88
3.1. THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ STRESS Ở SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 88
3.1.1. Tự đánh giá mức độ stress của SV ĐHSP 88
3.1.2. So sánh mức độ stress giữa các kết quả tích luỹ tín chỉ của SV ĐHSP 89
3.2. THỰC TRẠNG KĨ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI STRESS TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THEO TÍN CHỈ CỦA SV ĐHSP 91
3.2.1. Nhóm kĩ năng nhận diện tác nhân gây stress và biểu hiện của stress trong học tập theo tín chỉ của SV ĐHSP 91
3.2.2. Nhóm kĩ năng xác định các phương án ứng phó với stress trong học tập theo tín chỉ của SV ĐHSP 101
3.2.3. Nhóm kĩ năng thực hiện các phương án ứng phó với stress trong học tập theo tín chỉ của SV ĐHSP 110
3.2.4. Tương quan giữa các nhóm kĩ năng ứng phó với stress trong học tập theo tín chỉ của SV ĐHSP 122
3.2.5. Đánh giá chung thực trạng kĩ năng ứng phó với stress trong học tập theo tín chỉ của SV ĐHSP 124
3.3. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KĨ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI STRESS TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THEO TÍN CHỈ CỦA SV ĐHSP 125
3.3.1. Các yếu tố chủ quan 125
3.3.2. Các yếu tố khách quan 131
3.3.3. Tự đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan và khách quan đến KNƯP với stress trong hoạt động học tập theo tín chỉ của SV ĐHSP 134
3.4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TÁC ĐỘNG 135
3.4.1. Đặc điểm chung của khách thể thực nghiệm 135
3.4.2. Kết quả thực nghiệm 135
3.4.3. Phân tích trường hợp điển hình trong thực nghiệm 150
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 156
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 157
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 161
TÀI LIỆU THAM KHẢO 162
PHỤ LỤC 1PL
 
 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên rahlanhblien đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
NhanPhan
Xin cảm ơn ban quản trị đã giúp đỡ
hoaithusopha
Xin cám ơn các bạn nhiều mình đang cần lắm ^^
nana07
Down về được rồi. Thanks website nhé
Em cám ơn bác đã chia sẻ
nguyen xuan ngoc
Thuvien24.com chưa làm mình thất vọng lần nào
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh