Luận văn: Hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp ở VN hiện nay

Luận văn: Hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp ở VN hiện nay

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Luật

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên mupoanh và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

Luận văn: Hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp ở VN hiện nay nhằm hiện thực hoá chủ trương về cải cách tư pháp, trong đó Viện kiểm sát nhân dân, hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công tố sẽ hướng chuyển thành Viện công tố, những năm qua đã có một số công trình nghiên cứu khoa học đề cập đến vấn đề này.

3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
- Mục đích 
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn pháp luật thực hành quyền công 
tố, luận văn nêu ra một số quan điểm, phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp 
luật thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư 
pháp ở Việt Nam hiện nay.
- Nhiệm vụ của luận văn 
Để thực hiện mục đích trên, luận văn có nhiệm vụ sau:
+ Phân tích cơ sở lý luận về hoàn thiện pháp luật thực hành quyền công tố 
Việt Nam.
+ Nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật thực hành quyền công tố ở Việt 
Nam.
+ Đề xuất những quan điểm, phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật 
về thực hành quyền công tố đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu Trong khuôn khổ chuyên ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, 
luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích một số vấn đề lý luận về quyền công tố và 
pháp luật thực hành quyền công tố ở Việt Nam và một số nước trên thế giới.
- Phạm vi nghiên cứu 
Phạm vi nghiên cứu của luận văn là pháp luật thực hành quyền công tố của 
Viện kiểm sát nhân dân, tập trung chủ yếu từ thời kỳ đổi mới (năm1986) đến nay. 
5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
- Cơ sở lý luận
Cơ sở lý luận của luận văn là học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhà nước và pháp luật nói chung và tổ 
chức, hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân nói riêng.
- Phương pháp nghiên cứu
Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng, luận văn sử dụng các 
phương pháp nghiên cứu: Phân tích- tổng hợp, lịch sử- cụ thể; kết hợp với các 
phương pháp nghiên cứu khác như: So sánh, thống kê, điều tra xã hội học. 
6. Điểm mới khoa học của luận văn
Luận văn là tài liệu chuyên khảo đầu tiên nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật 
thực hành quyền công tố ở Việt Nam. Vì vậy có một số điểm mới sau:
- Làm rõ một số vấn đề lý luận về quyền công tố; thực hành quyền công tố; 
khái niệm, các tiêu chí hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công tố.
- Chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân của pháp luật và áp 
dụng pháp luật thực hành quyền công tố.
- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật thực hành quyền công tố 
ở Việt Nam hiện nay.
7. ý nghĩa của luận văn
- Kết quả luận văn góp phần làm sáng tỏ, phong phú thêm lý luận về pháp 
luật nói chung và lý luận hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công tố nói riêng.
- Luận văn có thể dùng làm tài liệu cho việc nghiên cứu và hoàn thiện pháp 
luật về thực hành quyền công tố đối với các nhà hoạch định chính sách, xây dựng 
luật và những ai quan tâm đến vấn đề này.

 

 8. Kết cấu của luận vănNgoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương
 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên mupoanh đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
thoa0905
Thật ý nghĩa, cám ơn website
duyenv
hy vọng website sẽ hỗ trợ cho các bạn trong công tác học tập và nghiên cứu.
thanhthcstranphu
Cám ơn nhiều nha./.
Hy vọng các bạn sẽ đóng góp thêm để website của chúng ta ngày càng phong phú đầy đủ
vuvanbach
Tôi đã nhận được file, Rất cảm ơn dịch vụ thuvien24.com
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh