Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội

Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học, xã hội

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 100

Lượt tải: 8

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên information và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết
A. MỞ ĐẦU
Những thành tựu và phát triển trong công cuộc đổi mới của nước ta trong 
thời gian qua đã tạo ra thế và lực mới cả bên trong và bên ngoài để chúng ta bước 
vào một thời kỳ phát triển mới. Nhiều tiền đề cần thiết cho sự phát triển mang 
đặc trưng của dân tộc đãđược tạo ra, để giới thiệu và quảng bá cho các dân tộc 
khác trên thế giới. Và do đó mối quan hệ của nước ta với các nước khác trên thế
giới được mở rộng hơn bao giờ hết. Khả năng giữ vững độc lập tự chủ và hội 
nhập với cộng đồng thế giới tăng thêm. Cùng với sự phát triển nhanh của cách 
mạng khoa học và công nghệ với trình độ ngày càng cao thì sự phát triển về
nhận thức sẽ làm cho nước ta không bị tụt hậu so vơí thế giới bên ngoài. Vàđiều 
đó khiến cho chúng ta có cơ hội phát triển hơn. Tuy nhiên không thể phủ nhận tụt 
hậu của các nước chậm phát triển so với các nước phát triển, mà nguyên nhân sâu 
xa của nó chính làý thức xã hội của dân tộc đó. Điều đó dẫn đến nguy cơ tụt hậu 
xa hơn với kinh tế so với nhiều nước trong khu vực vẫn là thử thách to lớn và gay 
gắt do điểm xuất phát của chúng ta quá thấp, lại đi lên trong một môi trường cạnh 
tranh khốc liệt.
Trước tình hình đó cùng với xu thế phát triển của thời đại Đảng và Nhà
nước ta cần liên tục tiến hành vàđẩy mạnh công cuộc đổi mới và toàn diện đất 
nước, trong đóđổi mới xã hội chính trịđóng vai trò then chốt và chủđạo mang tính 
cấp bách bởi đất nước phát triển thì cần phải có một nền chính trị và xã hội ổn 
định thì công cuộc đó mới có khả năng thành công. Nhưng đểđổi mới xã hội thì
việc quan trọng là phải nâng cao tầng nhận thức của người dân. Chính vì vậy tìm 
hiểu mối quan hệ giữa tồn tại xã hội vàý thức xã hội sẽ cho phép ta vận dụng vào 
thực tiễn của xã hội đất nước ta để cho công cuộc đổi mới của đất nước ta thành 
công.
Với nghĩa đó sau một thời gian nghiên cứu và học tập cùng với sự hướng 
dẫn nhiệt tình của các thầy cô giáo em đã quyết định chọn đề tài: "Mối quan hệ
biện chứng giữa tồn tại xã hội vàý thức xã hội ". Do thời gian có hạn và kiến thức bản thân em còn nhiều hạn chế do đó bài viết sẽ không tránh khoỉ thiếu sótB. MỐIQUANHỆGIỮATỒNTẠIXÃHỘI
VÀÝTHỨCXÃHỘI
I. Tồn tại xã hội 
1. Định nghĩa tồn tại xã hội 
Tồn tại xã hội là cái hiện dùng để chỉđời sống vật chất và những điều 
kiện sinh hoạt vật chất của xã hội.
Khái niệm tồn tại xã hội bao quát lĩnh vực hoạt động vật chất, nó vạch rõ
những quan hệ vật chất cùng với những điều kiện vật chât khác tạo nên hoàn 
cảnh xã hội trong hoạt động của con người.
Như thế có thể nói "tồn tại xã hội là một phạm trù triết học". Và với khái 
niệm về tồn tại xã hội thì ta có thể nhận thấy tồn tại xã hội là một khái niệm rất 
rộng. Nói tồn tại xã hội là một phạm trù triết học tức là ta muốn phân biệt tồn tại 
xã hội với tư cách là một phạm trù triết học, là kết quả của sự khái qúat và trừu 
tượng, với những quan hệ vật chất cụ thể, với những hạt nhỏ cảm tính. Tồn tại xã
hội bao gồm các yếu tố cơ bản:
PTSX vật chất.
Điều kiện tự nhiên: (hoàn cảnh địa lý)
Điều kiện dân cư: (dân số và mật độ dân số)
Trong đó yếu tố PTSX vật chất đóng vai trò quan trọng nhất chi phối các 
yếu tố còn lại. Tồn tại xã hội không đứng một mình mà xong hành với nó làý
thức xã hội, và tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội. Tuy nhiên giữa các trường 
phái khác nhau thì sựđánh giá về mối quan hệ giữa tồn tại xã hội vàý thức xã hội 
khác nhau. Trong đó theo các nhà chủ nghĩa duy tâm thì cho rằng tinh thần tư
tưởng là ngọn nguồn của mọi hiện tượng xã hội, quyết định sự phát triển của xã
hội. Nghĩa làý thức xã hội quyết định tồn tại xã hội. Còn theo các nhà chủ nghĩa 
duy vật thì ngược lại bởi theo lập luận của họ thì cho rằng tồn tại xã hội là tínhthứ nhất, còn ý thức xã hội là tính thứ hai tuy nhiên họ cũng cho rằng sau khi ý
thức xã hội đã gia đời thì nó có tác động trở lại với tồn tại xã hội. Ta hãy lấy tôn 
giáo làm ví dụ ta sẽ thấy rằng: Một số những tư tưởng và quan điểm gia đời từ
thời cổ vẫn có thể tiếp tục tồn tại hàng nghìn năm sau khi những điều kiện đẻ ra 
nóđã mất đi. Như thế có nghĩa là ta không nên cứng nhắc phải nói tồn tại xã hội 
hay ý thức xã hội là cái có trước mà nên hiểu theo từng hoàn cảnh sự vật, vật chất 
cụ thể mới có thể tránh được những sai lầm trong đánh giá khách quan.
2. Yếu tố cơ bản của tồn tại xã hội 
Tồn tại xã hội là một phạm trù triết học rộng lớn nó bao gồm tất cả những 
lĩnh vực của hoạt động vật chất vàđược thể hiện qua 3 yếu tố cơ bản.
* Phương thức sản xuất vật chất:
Lênin cho rằng vật chất vốn tự nó có không do ai sinh ra, và không thể
tiêu diệt được, nó tồn tại bên ngoài và không lệ thuộc vào cảm giác, ý thức của 
con người. Vật chất là một thực tại khách quan. Tuy nhiên trong giáo trình triết 
học lại có phạm trù phương thức sản xuất vật chất vậy phương thức sản xuất vật 
chất là gì.
Phương thức sản xuất vật chất là những phương cách, dụng cụ, công 
nghệ… để tạo ra của cải vật chất phục vụđời sống văn hoá tinh thần của chính 
bản thân con người. Điều này cũng có nghĩa là phương thức sản xuất chính là yếu 
tốđóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với tồn tại xã hội. Mặt khác nếu không có
phương thức sản xuất thì rõ ràng sẽ không thể tồn tại xã hội. Và như thế cũng có
nghĩa phương thức sản xuất sẽ chi phối các yếu tố còn lại của tồn tại xã hội. * Điều kiện tự nhiên:
Đây là một yếu tố cần vàđủđể hình thành tồn tại xã hội. Vàđể tồn tại xã
hội phát triển ngày càng cao thì yếu tốđiều kiện tự nhiên này rất quan trọng. Nóphải phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho tồn tại xã hội vàđể cóđiều kiện thuận 
lợi phát triển thì tồn tại xã hội cần phải có yếu tố thứ ba là.
* Điều kiện dân cư: 
Cũng có vai trò giống nhưđiều kiện tự nhiên, nó cũng cóảnh hưởng đến sự
phát triển của tồn tại xã hội. Và nếu cóđược một điều kiện tự nhiên, dân số thuận 
lợi cộng với một phương thức sản xuất vật chất hợp lý thì sẽ tạo ra một xã hội tốt 
đẹp với mặt tích cực mà nóđang và sẽ cần phải đạt đến.
II. Ý thức xã hội.
1. Khái niệm ý thức xã hội.
Ý thức xã hội là sự phản ánh tồn tại xã hội trong những giai đoạn phát 
triển khác nhau bao gồm tình cảm, tập quán, truyền thống tư tưởng lý luận …
Nói theo nghĩa rộng thìý thức xã hội bao gồm những quan điểm chính trị, 
pháp quyền, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật, triết học… của xã hội , bao gồm tri 
thức khoa học (kể cả khoa học tự nhiên ) vàđặc điểm dân tộc về bản chất tâm lý
của các giai cấp xã hội. Nói theo nghĩa tương đối hẹp thìkhái niệm ý thức xã hội 
chỉ là tư tưởng, quan điểm và thuyết xã hội phản ánh tồn tại xã hội và chếđộ xã
hội. 
Duy vật lịch sử dạy chúng ta rằng ý thức xã hội là phản ánh tồn tại xã hội 
của điều kiện sinh hoạt vật chất xã hội. Tồn tại xã hội của người ta thế nào, sinh 
hoạt vật chất của người ta như thế nào thìý thức xã hội của người ta cũng như
thế.

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên information đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
duyenv
hy vọng website sẽ hỗ trợ cho các bạn trong công tác học tập và nghiên cứu.
thomlun753453
xin đa tạ bạn một lần nữa
Cám ơn bác đã chia sẻ tài liệu này! Chúc bác luôn vui vẻ và đam mê trong công việc nghiên cứu và có thêm nhiều tài liệu hay nữa để chia sẻ .
Cảm ơn website đã chia sẻ rất nhiều tài liệu đến mọi người
doanthanhtuyen
Hi Add Mih đã nhận được tài liệu của web. rất hữu ích cho mih.
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh