Một số giải pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học cơ sở Quận 5-thành phố Hồ Chí Minh

Một số giải pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học cơ sở Quận 5-thành phố Hồ Chí Minh

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học, xã hội

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

 

 

MỤC LỤC
 
Trang phụ bìa.
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC  KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỔ THỊ
MỞ ĐẦU - 1 -
1. Lý do chọn đề tài - 1 -
2. Mục đích nghiên cứu. - 3 -
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu - 3 -
4. Nhiệm vụ  nghiên cứu: - 3 -
5. Phương pháp nghiên cứu: - 4 -
6. Giả thuyết khoa học : - 4 -
7. Cấu trúc luận văn. - 4 -
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI - 5 -
1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu. - 5 -
1.2 Một số khái niệm cơ bản của đề tài - 7 -
1.2.1 Giải pháp - 7 -
1.2.2 Quản lý. - 8 -
1.2.3 Quản lý  giáo dục. - 9 -
1.2.4 Khái niệm quản lý nhà trường - 10 -
1.2.5 Quản lý nhà trường THCS - 11 -
1.2.5.1 Nội dung quản lý trường THCS - 11 -
1.2.5.2 Vai trò của Hiệu trưởng trường THCS - 12 -
1.3 Một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài - 13 -
1.3.1 Khái quát chung về hoạt động GDNGLL - 13 -
1.3.2 Hoạt động GDNGLL ở trường THCS - 15 -
1.3.2.1 Vị trí , vai trò của hoạt động GDNGLL ở trường THCS - 15 -
1.3.2.2 Nhiệm vụ của hoạt động GDNGLL ở trường THCS - 16 -
1.3.2.3 Tính chất của hoạt động GDNGLL - 18 -
1.3.2.4 Nội dung của hoạt động GDNGLL ở trường THCS - 19 -
1.3.2.5 Hình thức tổ chức của hoạt động GDNGLL ở trường THCS - 23 -
1.3.3 Quản lý của Hiệu trưởng về hoạt động GDNGLL ở trường THCS - 24 -
1.3.3.1 Mục tiêu quản lý các hoạt động GDNGLL - 24 -
1.3.3.2 Quản lý kế hoạch hoạt động GDNGLL - 25 -
1.3.3.3  Quản lý tổ chức, chỉ đạo các hoạt động giáo dục NGLL - 25 -
1.3.3.4 Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên thực hiện các hoạt động GDNGLL - 28 -
1.3.3.5 Xây dựng cơ sở vật chất và tài chính cho hoạt động GDNGLL - 29 -
1.3.3.6 Quản lý công tác kiểm tra , đánh giá hoạt động GDNGLL - 30 -
1.3.3.7 Quản lý việc phối hợp các lực lượng giáo dục tham gia thực hiện chương trình hoạt động GDNGLL - 31 -
1.3.4 Các yếu tố chi phối quản lý giáo dục ở nhà trường THCS - 32 -
1.3.4.1  Các yếu tố chung - 32 -
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 - 34 -
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI - 35 -
2.1 Đặc điểm kinh tế , xã hội, hoạt động giáo dục và  đào tạo quận 5, thành phố Hồ Chí Minh - 35 -
2.1.1 Đặc điểm tình hình kinh tế , xã hội của quận 5. - 35 -
2.1.2 Đặc điểm tình hình hoạt động của ngành giáo dục và các trường THCS trong quận 5. - 37 -
2.1.2.1 Về trường lớp - 37 -
2.1.2.2  Về đội ngũ giáo viên - 38 -
2.1.2.3  Về đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS - 40 -
2.1.2.4 Tình hình CSVC, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giáo dục: - 41 -
2.1.2.5 Chất lượng đào tạo của các trường THCS quận 5. - 43 -
2.2 Thực trạng quản lý các  hoạt động GDNGLL - 44 -
2.2.1 Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về vai trò các hoạt động GDNGLL - 44 -
2.2.1.1 Nhận thức của cán bộ quản lý về hoạt động GDNGLL - 44 -
2.2.1.2 Nhận thức của giáo viên về hoạt động GDNGLL - 46 -
2.2.1.3  Nhận thức của học sinh về hoạt động GDNGLL - 49 -
2.2.2  Thực trạng việc sử dụng các biện pháp quản lý các hoạt động GDNGLL - 52 -
2.2.2.1 Văn bản chỉ đạo , hướng dẫn thực hiện của các cấp quản lý: - 52 -
2.2.2.3 Thực trạng thực hiện việc tổ chức các hoạt động GDNGLL - 59 -
2.2.2.4 Thực trạng quản lý CSVC và tài chính hỗ trợ hoạt động GDNGLL - 69 -
2.2.2.5 Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá, khen thưởng các hoạt động GDNGLL - 72 -
2.2.2.6. Thực trạng về việc huy động và phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường thực hiện các hoạt động GDNGLL - 76 -
2.2.2.7 Đánh giá của các đội tượng khảo sát về thực trạng hoạt động GDNGLL - 77 -
2.3 Đánh giá chung về công tác quản lý các hoạt động GDNGLL trường THCS Quận 5 – Thành phố Hồ Chí Minh. - 82 -
2.3.1 Mặt mạnh: - 82 -
2.3.2 Mặt hạn chế: - 83 -
2.3.3 Những thuận lợi: - 85 -
2.3.4 Những khó khăn cơ bản: - 85 -
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 - 86 -
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THCS QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. - 87 -
3.1 Một số nguyên tắc trong việc xây dựng các giải pháp. - 87 -
3.1.1 Xác định cơ sở pháp lý của hoạt động GDNGLL - 87 -
3.1.2 Tính mục tiêu của hoạt động GDNGLL ở trường THCS - 88 -
3.1.3 Tính thực tiễn - 89 -
3.1.4 Tính khả thi của các giải pháp - 91 -
3.2  Một số giải pháp đổi mới quản lý các hoạt động GDNGLL của Hiệu trưởng trường THCS - 91 -
3.2.1 Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và các lực lượng về vai trò vị trí của các hoạt động GDNGLL - 92 -
3.2.2. Tăng cường bồi dưỡng khả năng tổ chức cho cán bộ, giáo viên và các lực lượng tham gia hoạt động GDNGLL - 96 -
3.2.3. Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch hoạt động GDNGLL - 98 -
3.2.4. Đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động GDNGLL cho phù hợp với điều kiện của Quận 5 - 101 -
3.2.4.1. Đổi mới nội dung  các hoạt động GDNGLL - 101 -
3.2.4.2. Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động GDNGLL - 102 -
3.2.5.  Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá và khen thưởng hoạt động GDNGLL - 105 -
3.2.6. Xây dựng môi trường giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh THCS - 107 -
3.2.8 Mối quan hệ giữa các giải  pháp - 115 -
3.3 Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các giải pháp đề xuất - 116 -
3.3.1 Mục đích khảo nghiệm - 116 -
3.3.2. Hình thức và tiến trình khảo nghiệm - 116 -
3.3.3. Kết quả khảo nghiệm - 116 -
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 - 119 -
KẾT  LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ - 120 -
1. KẾT LUẬN - 120 -
2. KHUYẾN NGHỊ - 121 -
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
PHỤ LỤC
 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
dinhtuandung9x
Sẽ chia sẻ website này cho bạn bè, người thân biết để hỗ trợ tốt cho họ tìm kiếm tài liệu tham khảo
thanhthcstranphu
Cám ơn nhiều nha./.
trucquynhlevin
tôi đã nhận được, rất cảm ơn Thư viện cộng đồng
nguyenthuyan
​​Em xin cảm ơn cộng đồng này và những người đã nghĩ ra ý tưởng này :)
duyenv
hy vọng website sẽ hỗ trợ cho các bạn trong công tác học tập và nghiên cứu.
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Quyền nhân thân trong pháp luật Việt Nam

Quyền nhân thân trong pháp luật Việt Nam

Lượt down: 0

Người đăng: borntotry

Vấn đề Biển Đông và giải pháp

Vấn đề Biển Đông và giải pháp

Lượt down: 0

Người đăng: Aleksandr

Giáo trình Ngữ pháp tiếng Trung

Giáo trình Ngữ pháp tiếng Trung

Lượt down: 0

Người đăng: hanthienvu27

3000 BÀI TẬP MÔN HÓA - CHỌN LỌC THEO CHUYÊN ĐỀ VÀ DẠNG

3000 BÀI TẬP MÔN HÓA - CHỌN LỌC THEO CHUYÊN ĐỀ VÀ DẠNG

Lượt down: 1

Người đăng: nguyenthuat85

Sản xuất rượu vang

Sản xuất rượu vang

Lượt down: 0

Người đăng: nguyenthiphuc

Cái ngông trong thơ Tản Đà

Cái ngông trong thơ Tản Đà

Lượt down: 0

Người đăng: pe nguyen

Đạo nghĩa vợ chồng trong truyện thơ Nôm bình dân

Đạo nghĩa vợ chồng trong truyện thơ Nôm bình dân

Lượt down: 0

Người đăng: Bich Nu

Các dạng bài tập Hóa THCS

Các dạng bài tập Hóa THCS

Lượt down: 0

Người đăng: mythe85

Giáo trinh đa dạng sinh học

Giáo trinh đa dạng sinh học

Lượt down: 0

Người đăng: bachma45

TÂM LÝ KINH DOANH

TÂM LÝ KINH DOANH

Lượt down: 0

Người đăng: caurin

Quản lý xuất nhập của vật tư y tế

Quản lý xuất nhập của vật tư y tế

Lượt down: 0

Người đăng: Hoahong_95