Một số vấn đề về phép trừ và phép chia số tự nhiên ở tiểu học

Một số vấn đề về phép trừ và phép chia số tự nhiên ở tiểu học

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học tự nhiên

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 7

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

Phần I: Phần mở đầu:

I.        Lý do chọn đề tài.
II.    Mục đích nghiên cứu – Nhiệm vụ nghiên cứu.
III.    Đối tượng nghiên cứu – khách thể nghiên cứu.
IV.    Giả thuyết khoa học.
V.    Phương pháp nghiên cứu.

Phần II:  Nội dung.
Chương I: Nội dung dạy học phép trừ, phép chia số tự nhiên                          ở tiểu học.
           A. Quan điểm xây dựng phép trừ, phép chia số tự nhiên.
I.        Phép trừ.
II.    Phép chia.
         B. nội dung dạy học phép trừ và phép chia số tự nhiên.
I,    Phép trừ.
II.   Phép chia
III.    Ưu  nhược điểm của nội dung.
Chương II: Những vấn đề về phép trừ và phép chia số tự nhiên   phương pháp dạy học phép trừ, phép chia số tự nhiên.
       A. Đặc điểm về quá trình nhận thức của học sinh tiểu học.
         B. Thực trạng dạy học phép trừ, phép chia hiện nay ở các trường                                    
                                                                 tiểu học.
I.        Phép trừ.
II.    Phép chia.
   C.  Một số đề xuất về hình thức, phương pháp dạy học phép chia cho học sinh tiểu học.
I.       Những biện pháp hạn chế thực trạng dạy học hiện nay về phép trừ và phép chia số tự nhiên ở tiểu học.
II.    Một số bài tập củng cố phép trừ và phép chia số tự nhiên.

Chương III:    Thực nghiệm sư phạm.
Phần III: kết luận và kiến nghị.
I.    Kết luận.
II.    Kiến nghị.


Phần I:  Phần mở đầu.
I. Lý do chọn đề tài.
Môn toán ở Tiểu học có vị trí và vai trò rất lớn đối với học sinh. Những kiến thức cơ bản của nó có nhiều ứng dụng trong đời sống. Đặc biệt bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia, số tự nhiên là cơ sở để học sinh học lên các lớp trên.
Trong bốn phép tính đó, có hai phép tính trừ và chia gây cho giáo viên và học sinh nhiều khó khăn trong quá trình dạy và học. Cụ thể:
Với phép tính trừ: Kỹ thuật thực hiện tính trừ có nhớ ở lớp 3.
Với phép chia: Thao tác chia cho số có hai chữ số. Những kiến thức và kỹ năng cơ bản này học sinh rất cần trong thực hành, tính toán.
Do đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học phép trừ và phép chia số tự nhiên nói riêng, môn toán ở tiểu học nói chung. Chúng tôi chọn đề tài: “ Một số vấn đề về phép trừ và phép chia số tự nhiên ở tiểu học”. Nhằm hình thành, củng cố và rèn luyện kỹ năng thực hiện phép trừ có nhớ và phép chia cho số có hai chữ số ở tiểu học.
Do phạm vi nghiên cứu ở đề tài này, chúng tôi chỉ đi sâu vào một số hình thức, phương pháp dạy và học phép trừ, trừ có nhớ, phép chia trong bảng, chia cho số có hai chữ số.
II. Mục đích nghiên cứu – Nhiệm vụ nghiên cứu.
1. Mục đích nghiên cứu.
Xuất phát từ những lý do trên. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này với mục đích:
Tìm hiểu thực trạng dạy học phép trừ, phép chia số tự nhiên ở tiểu học. Chủ yếu kỷ thuật trừ có nhớ, phương pháp chia cho số có hai chữ số. Từ đó, đưa ra những phương pháp, hình thức dạy học hợp lý, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học về phép trừ, phép chia số tự nhiên nói riêng, môn toán ở tiểu học nói chung.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu: Để tiến hành nghiên cứu các hoạt động dạy học phép trừ và phép chia số tự nhiên ở tiểu học, cần thực hiện các nhiệm vụ sau:
Tiến hành thu thập các thông tin về nội dung dạy học phép trừ và phép chia ở tiểu học qua sách giáo khoa, vở bài tập toán.
Tìm hiểu hoạt động dạy và học về phép trừ, phép chia số tự nhiên ở các trường Tiểu học.
Đề xuất một số hình thức, phương pháp dạy học về phép trừ, phép chia số tự nhiên ở tiểu học.
III. Đối tượng nghiên cứu – Khách thể nghiên cứu.
1. Đối tượng nghiên cứu.
Nội dung dạy học phép trừ và phép chia số tự nhiên ở tiểu học.
2. Khách thể nghiên cứu.
Nội dung dạy học phép trừ và phép chia số tự nhiên ở tiểu học có từ lớp 1 đến lớp  5 . Nhưng trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này chủ yếu là: Phương pháp dạy trực quan theo khuynh hướng “Dạy học tự phát hiện”, Kỹ thuật trừ có nhớ và phương pháp chia cho số có hai chữ số trên tập hợp số tự nhiên ở tiểu học.
IV. Giả thuyết khoa học.
Trên cơ sở phân tích một số vấn đề về nội dung dạy học phép trừ, phép chia số tự nhiên ở tiểu học, vai trò của phương pháp hình thức dạy học mới. Chúng tôi cho rằng :
Nếu tổ chức tốt các hoạt động dạy học phép trừ , phép chia số tự nhiên ở tiểu học, xây dụng được hệ thống các phương pháp, hình thức dạy học phù hợp, thì có thể hình thành cho học sinh một cách vững chắc các kiến thức, kỹ năng thực hiện phép trừ, phép chia số tự nhiên nói riêng, nâng cao chất lượng dạy học môn toán ở tiểu học nói chung.
V. Phương pháp nghiên cứu.
Để tiến hành nghiên cứu các đề tài này chúng tôi đ• sử dụng các phương pháp.
1. Phương pháp nghiên cứu lý luận của toán học hiện đại: Lý thuyết số tự nhiên, cấu trúc đại số, lý thuyết tập hợp và lô rích toán.
2. Nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm qua các giáo viên tiểu học, các tài liệu dạy học toán của tiểu học.
3. Phương pháp quan sát: Các hoạt động dạy và học phép trừ, phép chia số tự nhiên qua dự giờ, thăm lớp.
4. Tiến hành thực nghiệm sư phạm thông qua hình thức giảng dạy và kiểm tra.
Phần II: Nội dung nghiên cứu.

Chương I: Nội dung về phép trừ và phép chia số tự nhiên trong chương trình sách giáo khoa tiểu học.
A. Quan điểm xây dựng phép trừ và phép chia số tự nhiên.
I. Phép trừ trong tập hợp số tự nhiên.
1. Phép trừ và phép cộng.
Trong lý thuyết số tự nhiên phép trừ được định nghĩa với mọi a, b  N, a  b, tồn tại c  N sao cho a + c = b. khi đó: c = b – a.
Thực chất của phép trừ.  Tìm số hạng c ở trong tổng b, ở đây c là duy nhất.
Nếu biết tổng của hai số hạng và một trong hai số hạng ấy thì bao giờ cũng tìm lại được số hạng kia.
Vì vậy, phép trừ là phép toán ngược của phép cộng. Phép cộng và phép trừ có chung cơ cấu:

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
Cám ơn anh, đã tổng hợp và chia sẽ
Cảm ơn website đã chia sẻ rất nhiều tài liệu đến mọi người
nguyen xuan ngoc
Thuvien24.com chưa làm mình thất vọng lần nào
hoaithusopha
Xin cám ơn các bạn nhiều mình đang cần lắm ^^
blackantx11
cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành đề tài
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh