Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chè đen tại tỉnh Thái Nguyên

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chè đen tại tỉnh Thái Nguyên

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Quản trị kinh doanh

Cập nhật:

Kiểu file: rar

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 6

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên baotram và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CỦA NCS. TRẦN THỊ HUYỀN

 

Tên đề tài luận án tiến sĩ:Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chè đen tại tỉnh Thái Nguyên

Chuyên ngành:Quản trị kinh doanh

Họ và tên NCS: Trần Thị Huyền

Khoá đào tạo:2009 - 2013

Người hướng dẫn khoa học:PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh

Đơn vị đào tạo:Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Cơ sở đào tạo:Chương trình liên kết đào tạo Tiến sĩ Quản trị kinh doanh giữa Đại học Thái Nguyên - Việt Nam và Đại học tổng hợp Southern Luzon –Philippines.

 Đơn vị cấp bằng: Đại học Tổng hợp Southern Luzon- Philippines.

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Luậnánđãhệthốnghoácơsởlýluậnvàthựctiễnvềnângcaokhảnăngcạnhtranhcủacác doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chè đen tại Tỉnh Thái nguyên.

2. Đánhgiáđúngthựctrạngkhảnăngcạnhtranhcủa các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chèđen.

     - Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chèđen tại Thái Nguyêncókhảnăngcạnhtranhcaovềchất lượng của sản phẩm vì do thiên nhiên ưu đãi, khí hậu thời tiết phù hợp. Tuy nhiên, về mẫu mã, bao bì sản phẩm chưa có khả năng cạnh tranh cao, việc đăng ký nhãn hiệu riêng cho sản phẩm còn hạn chế, hoạt động quảng cáo, xúc tiến bán hàng chưa được quan tâm.

      - Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chè đen tại Thái Nguyên còn thấp khi so sánh với một số doanh nghiệp ở một số tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu là do trình độ quản lý ở nhiều doanh nghiệp còn hạn chế, các trang thiết bị máy móc còn lạc hậu...

      - Năng lực sử dụng vốn và tài sản của các doanh nghiệp đang được cải thiện, nhưng mức thay đổi còn chậm.

      - Khả năng thu hút các nguồn lực còn hạn chế vì một số các doanh nghiệp chưa tiếp cận được với các nguồn vốn của ngân hàng. Vì thế, làm giảm năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chè đen.

3. Quanghiêncứuthựctrạngluậnánđãđưarađượccácyếutốcơbảnảnhhưởngđếnkhảnăngcạnhtranhcủacác doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chèđen tại Thái nguyênnhư: yếu tố kinh tế, yếu tố chính trị pháp luật, yếu tố về tự nhiên văn hoá, nhà cung cấp nguyên liệu, trình độ tổ chức và nguồn nhân lực, nguồn lực tài chính, năng lực marketing, nguồn lực cơ sở vật chất và năng lực công nghệ.

4. Luận án đưa ra các giải pháp như: Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm chè đen, Mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chè đen, Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chè đen. Nhóm giải pháp về chính sách và thể chế của nhà nước, nhằm giúp các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chè đen nâng cao năng lực cạnh tranh của mình để giúp các doanh nghiệp hoàn thiện và phát triển bền vững.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẪN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

-         Các giải pháp mà nghiên cứu đề xuất là hoàn toàn khả thi, phù hợp với thực tiễn và có thể áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chè đen tại Tỉnh Thái nguyên.

-         Kết quả nghiên cứu của luận án là một nguồn thông tin hữu ích cho Tỉnh Thái Nguyên nhằm xây dựng chiến lược và các kế hoạch hành động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp chè đen ở Thái Nguyên

-         Các cơ quan, tổ chức có thể xem xét tới các khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chè đen.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

-         Cần tiến hành áp dụng thử nghiệm trong các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chè đen.

-         Cần nghiên cứu thêm về tình hình cạnh tranh trong giai đoạn hiện tại và trong những năm tiếp tới để sử dụng như một trong những cơ sở cho việc hoàn thiện chính sách cạnh tranh.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

DBA. Candidate: Tran Thi Huyen (Mary)

 

Research title: Improving the competitiveness of black tea producing enterprises in Thai Nguyen Province”

Speciality: Business Administration

Training course: 2009 – 2013

Scientific Supervisor: Assoc Prof. Dr. Nguyen Khanh Doanh

Training location: Collegeof  Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University, Vietnam

Training institution: International joint training program on DBA between Thai Nguyen University - Viet Nam and Southern Luzon State University – Philippines.

Degree granting institution:Southern Luzon State University, Philippines.

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

1.The dissertation systematized the theoretical and practical basis to improve the competitiveness of black tea producing enterprises in Thai Nguyen Province.

2.To assess the true state of competitiveness of black tea producing enterprises.

- The black tea producing enterprises in Thai Nguyen have high competitiveness of products’ quality because of being favored by nature, suitable climate and weather.

- However, product design and packaging haven’t had high competitiveness; the registration of private label for products is limited; promotional activities have not been interested yet.

- The efficiency of production and business of the black tea producing enterprises in Thai Nguyen is low when comparing with a number of enterprises in a number of provinces. The main reasons are because the management level in many enterprises is weak, the machinery and equipment are obsolete...

- The ability to use capital and assets of enterprises is improving but the change is slow.

- The ability to attract resources is limited because some enterprises have not had access to the bank's capital; therefore, reduce the competitiveness of black tea producing enterprises.

3. By studying the situation, the dissertation gave the fundamental factors affecting the competitiveness of black tea producing enterprises in Thai Nguyen as: factors of economy, politics and law, nature and culture, material suppliers, level of organization and human resources, financial resources, marketing capabilities, resources, infrastructure and technological capacity.

4. The dissertation proposes some solutions such as: Improving the competitiveness of black tea products; expanding markets for producers of black tea products; improving the business performance of black tea producing enterprises; solutions related to policies and institutions of the State in order to help black tea producing enterprises improve their competitiveness.

APPLICATION FEASIBILITY AND RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDIES

*Application feasibility:

-         The solutions proposed in the dissertation are entirely feasible, consistent with the practice and can be applied to black tea producing enterprises in Thai Nguyen Province.

-         The research results of the dissertation will be a useful information source for Thai Nguyen Province to develop strategies and action plans to improve the competitiveness of black tea producing enterprises in Thai Nguyen.

-         Agencies and organizations may consider recommendations to improve the competitiveness of  enterprises in producing black tea.

* Recommendations for further studies:

-         It is necessary to conduct test applications in black tea producing enterprises.

-         Further studies on the competitive situation in the current period and in the next years need to be carried out so as to use as a basis for the improvement of competition policies.

 

 

 

 

 

 

 

 

THESIS ABSTRACT
FOREWORD
In conditions of development of the market economy, the competition issues in the domestic and international becoming strong and stiff, the requirements to improve the competitiveness of the tea enterprises are very essential. In Thai Nguyen, there are a lot of enterprises involved in the production, processing and consumption of black tea. Therefore, the quality and price of the product are different. Along with the trade liberalization on domestic and international markets, Thai Nguyen’s black tea products are also widely consumed, have significant contribution to the development of the tea industry. However, the black tea products also face many difficulties and challenges of competition in the production, processing and consumption… the competitiveness of the enterprises is weak in the categories, designs, markets, and promotion activities. Therefore, the evaluation of competitiveness and solutions proposal for black tea enterprises are very necessary. Because of the above reasons, I chose the thesis: “Improving the competitiveness of the black tea producing enterprises in Thai Nguyen province”.
The thesis consists of 5 chapters:
CHAPTER I
THE PROBLEM AND ITS SETTING
1.1. Overview of research
The thesis gave the system of the criteria reflecting the competitiveness of black tea producing enterprises in Thai Nguyen. From the system of those criteria, the author uses it to evaluate the
competitiveness of tea producing enterprises in Thai Nguyen as a typical study case. The results of this study will evaluate the competitiveness of black tea producing enterprises in Thai Nguyen. Then, the managers can apply and take measures to improve the competitiveness of enterprises.
1.2. Statement of the problem
The thesis aims to improve the competitiveness of the black tea producing enterprises according to the observations of enterprises and customers. It answers to the following questions:
- The position of the black tea producing enterprises in Thai Nguyen province in the markets today?
- Competitive advantages of black tea products as observed by the enterprises?
- Competitive advantages of the black tea producing enterprises in Thai Nguyen province as observed by customers?
- Are there significant differences between the observation of enterprises and customers about the competitive advantage?
- What’re the factors affecting the implementation of competitive advantage?
- The solutions can be introduced to improve the competitiveness of the black tea producing enterprises in Thai Nguyen province to meet consumer demand?
1.3. Significance of the study

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên baotram đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
Tran trong cam on nhung nguoi da lam ra website nay de toi va moi nguoi co the tham khao va hoc tap tot hon! Toi hy vong voi no luc cua ban than va nhung tai lieu bo ich trong trang web se giup toi hoan thien von tieng hoc tap cua minh
hoangha1983
Cảm ơn web đã gửi cho tài liệu.
tranthibichngocqb
Mih cảm ơn nhiều
nguyenthuyan
​​Em xin cảm ơn cộng đồng này và những người đã nghĩ ra ý tưởng này :)
danganhtuyet
Tài liệu nóng hổi, vừa thổi vừa down
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh