Nghiên cứu các bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ kỹ thuật đòn tay cho nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia

Nghiên cứu các bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ kỹ thuật đòn tay cho nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Thể thao

Cập nhật:

Kiểu file: zip

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên baotram và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Đề tài luận án: “Nghiên cứu các bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ kỹ thuật đòn tay cho nam vận động viên Karatedo đội tuyển quốc gia”

Chuyên ngành: Huấn luyện thể thao

Mã số:               62.14.01.04

Họ và tên nghiên cứu sinh:                

Khóa đào tạo: Không tập trung.          Từ tháng 08/2010 đến tháng 08/2014.

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:             1. GSTS Dương Nghiệp Chí                                                                                                     2. TS Nguyễn Thế Truyền

Tên cơ sở đào tạo:                              Viện Khoa học TDTT

 

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

 

1. Đánh giá được thực trạng huấn luyện sức mạnh tốc độ đòn tay và hiệu quả sử dụng kỹ thuật đòn tay của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia;

2. Xác định được 09 test đánh giá SMTĐ đòn tay của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia, được chia làm 2 nhóm sau:

- Nhóm test thể lực 04 test: Chạy 30m XPC (s); Giật tạ 15kg 10s (sl); Nằm sấp chống đẩy 15s (sl); Bật xa tại chỗ (cm).

- Nhóm test kỹ thuật gồm 05 test: Đấm tay trước vào 10 mục tiêu (s); Đấm tay sau vào 10 mục tiêu (s); Di chuyển đấm ba mục tiêu hình dẻ quạt 10s (sl); Di chuyển ziczăc tay trước+tay sau vào 10 mục tiêu (s); Di chuyển vào đòn hai bước tay trước+tay sau 15s (sl).

3. Xác định được 02 test kỹ thuật đòn tay trong đánh giá SMTĐ kỹ thuật đòn tay, đó là:Kỹthuật tấn công: kết hợp hai tay; Kỹthuật phòng thủphản công: đỡ phản tay sau.

4. Lựa chọn được 41 bài tập nhằm nâng cao SMTĐ và kỹ thuật đòn tay của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia.

 

 Hà Nội, ngày 16 tháng  05 năm 2014 Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

 

 

                                                             

    Tác giả luận án

 

 

 

                                                                  Đỗ Tuấn Cương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

Trang bìa

Trang

 

Trang phụ bìa

 

 

Lời cam đoan

 

 

Mục lục

 

 

 

Danh mục chữ viết tắt, ký hiệu và đơn vị đo lường sử dụng trong luận án

 

 

Danh mục bảng, biểu đồ, hình vẽ trong luận án

 

 

PHẦN MỞ ĐẦU

1

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

4

 

1.1

Xu thế phát triển Karatedo trên thế giới và ở Việt Nam

4

 

1.1.1

Lịch sử phát triển Karatedo trên thế giới

4

 

1.1.2

Lịch sử phát triển Karatedo ở Việt Nam

9

 

1.1.3

Xu thế phát triển Karatedo hiện đại

10

 

1.2

Một số đặc điểm cơ bản trong huấn luyện kỹ thuật đòn tay môn Karatedo

12

 

1.2.1

Đặc điểm kỹ thuật trong thi đấu thể thao

12

 

1.2.2

Đặc điểm kỹ thuật trong môn Karatedo

15

 

1.2.3

Đặc điểm về tâm lý vận động của VĐV nam ĐTQG trong thi đấu đối kháng môn Karatedo

18

 

1.2.4

Đặc điểm huấn luyện kỹ thuật trong môn Karatedo

21

 

1.2.5

Hệ thống kỹ thuật đòn tay trong thi đấu Kumite

23

 

1.3

Đặc điểm phát triển sức mạnh tốc độ trong môn Karatedo

25

 

1.3.1

Đặc điểm phát triển tố chất thể lực trong môn Karatedo

25

 

1.3.2

Đặc điểm về phát triển tố chất sức mạnh tốc độ trong môn Karatedo

32

 

1.3.3

Đặc điểm về tố chất sức mạnh tốc độ trong thi đấu đối kháng môn Karatedo

35

 

1.4

Nghiên cứu có liên quan

41

 

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU

47

 

2.1

Đối tượng nghiên cứu

47

 

2.2

Phương pháp nghiên cứu

47

 

2.2.1

Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu

47

 

2.2.2

Phương pháp phỏng vấn tọa đàm

48

 

2.2.3

Phương pháp kiểm tra sư phạm

48

 

2.2.4

Phương pháp quan sát sư phạm

52

 

2.2.5

Phương pháp thực nghiệm sinh cơ

52

 

2.2.6

Phương pháp thực nghiệm sự phạm

58

 

2.2.7

Phương pháp ứng dụng toán thống kê

58

 

2.3

Tổ chức nghiên cứu

59

 

2.3.1

Thời gian nghiên cứu

59

 

2.3.2

Địa điểm nghiên cứu

60

 

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN

61

 

3.1

Nghiên cứu thực trạng huấn luyện phát triển SMTĐ kỹ thuật đòn tay cho nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia

61

 

3.1.1

Thực trạng huấn luyện tố chất sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia

61

 

3.1.2

 Nghiên cứu thực trạng huấn luyện SMTĐ đòn tay của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia

63

 

3.2

Nghiên cứu nội dung, tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh tốc độ và kỹ thuật đòn tay cho nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia

66

 

3.2.1

Lựa chọn các test đánh giá sức mạnh tốc độ đòn tay cho nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia

67

 

3.2.2

Xác định các thông số động học của kỹ thuật đòn tay cho nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia:

72

 

3.2.3

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá SMTĐ và kỹ thuật đòn tay cho nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia:

77

 

3.3.

Nghiên cứu lựa chọn các bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ kỹ thuật đòn tay cho nam VĐV Karatedo ĐTQG

85

 

3.3.1

Lựa chọn các bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ kỹ thuật đòn tay cho nam VĐV Karatedo ĐTQG

85

 

3.3.2

Đánh giá hiệu quả hệ thống các bài tập phát triển SMTĐ kỹ thuật đòn tay cho nam VĐV Karatedo ĐTQG

93

 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

113

 

 

Kết luận

113

 

 

Kiến nghị

115

 

 

Danh mục các công trình công bố liên quan đến luận án

116

 

 

Tài liệu tham khảo

117

 

 

 Phụ lục

 

 

         

 

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT,  KÝ HIỆU VÀ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG

 

I. CÁC CHỮ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN:

 

CLB                                                          Câu lạc bộ

ĐC                                                            Đối chứng

HCM                                                        Hồ Chí Minh

HCV                                                         Huy chương vàng

HLV                                                          Huấn luyện viên

HSTQ                                                       Hệ số tương quan

HSTC                                                       Hệ số tin cậy

NXB                                                         Nhà xuất bản

SMTĐ                                                      Sức mạnh tốc độ

TDTT                                                        Thể dục thể thao

TN                                                            Thực nghiệm

TT                                                             Thứ tự

VD                                                            Ví dụ

VĐV                                                         Vận động viên

 

 

II. ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

cm

Centimet

 

 

 

g

Gram

 

 

 

Kg

Kilogram

 

 

 

KG

Kilogram lực

 

 

 

m

Mét

 

 

 

m/s

Mét / giây

 

 

 

ms

Mét. giây

 

 

 

s

Giây

 

 

 

sl

Số lần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC BẢNG, BIỂU TRONG LUẬN ÁN

 

 

 

Tt

 

Bảng

Tên bảng

Trang

 
 

1.

3.1

Thời gian huấn luyện tố chất thể lực của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia

63

 
 

2.

3.2

Hiệu quả các kỹ thuật đòn tay trong thi đấu Kumite của nam VĐV Karatedo (n=144)

Sau trang 65

 
 

3.

3.3

Kết quả phỏng vấn các test thể lực (n = 25)

Sau trang 68

 
 

4.

3.4

Kết quả phỏng vấn các test kỹ thuật (n = 25)

Sau trang 68

 
 

5.

3.5

Độ tin cậy của các test  đánh giá SMTĐ đòn tay cho nam

 VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia

70

 
 

6.

3.6

HSTQ các test đánh giá SMTĐ đòn tay với thành tích thi đấu của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia

71

 
 

7.

3.7

Kết quả kiểm tra các test thể lực của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia

đội tuyển quốc gia

78

 
 

8.

3.8

Bảng chuẩn phân loại đánh giáSMTĐ đòn tay của nam VĐV Karatedo

79

 
 

9.

3.9

Bảng điểm chuẩn đánh giá SMTĐ đòn tay cho nam VĐV Karatedo

đội tuyển quốc gia

80

 
 

10.

3.10

Bảng chuẩn điểm đánh giá tổng hợp SMTĐ đòn tay cho nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia

81

 
 

11.

3.11

Kết quả kiểm tra các thông số kỹ thuật đòn tay

của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia

82

 
 

12.

3.12

Tiêu chuẩn đánh giá các thông số kỹ thuật đòn tay của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia

84

 
 

13.

3.13

Kết quả phỏng vấn lựa chọn hệ thống các bài tập huấn luyện nhằm phát triển SMTĐ đòn tay cho nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia (n = 25)

Sau trang 90

 
 

14.

3.14

Kết quả kiểm tra các test đánh giá SMTĐ đòn tay của nam VĐV Karatedo ĐTQG sau thực nghiệm lần 1

103

 
 

15.

3.15

Độ tăng trưởng các test đánh giá SMTĐ đòn tay của nam VĐV Karatedo ĐTQG sau thực nghiệm lần 1

103

 
 

16.

3.16

Kết quả kiểm tra các test đánh giá SMTĐ đòn tay của nam VĐV Karatedo ĐTQG sau thực nghiệm lần 2

104

 
 

17.

3.17

Kết quả kiểm tra các test đánh giá SMTĐ đòn tay của nam VĐV Karatedo ĐTQG sau thực nghiệm lần 2

104

 
 

18.

3.18

 Độ tăng trưởng SMTĐ đòn tay của nam VĐV Karatedo ĐTQG qua hai lần thực nghiệm

Sau trang 105

 
 

19.

3.19

Kết quả so sánh các thông số kỹ thuật đòn tay của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia sau thực nghiệm lần 1

Sau trang 106

 

20.

3.20

Kết quả so sánh các thông số kỹ thuật đòn tay của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia sau thực nghiệm lần 2

Sau trang 106

 

21.

3.21

So sánh sựtăng trưởng các thông số kỹ thuật đòn tay của nam VĐV Karatedo ĐTQG qua các giai đoạn thực nghiệm

Sau trang 106

 

22.

3.22

Kết quả đánh giá tổng hợp SMTĐ đòn tay của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia sau quá trình thực nghiệm

110

 

23.

3.23

Kết quả kiểm tra các thông số kỹ thuật đánh giá SMTĐ kỹ thuật đòn tay của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia sau quá trình thực nghiệm

110

 

24.

3.24

Hiệu quả các kỹ thuật đòn tay trong thi đấu Kumite của nam VĐV Karatedo sau thực nghiệm (n=70

Sau trang 111

 

Hình

Tên hình

 

 

26.

2.1

Vật chuẩn 3D

55

 

27.

2.2

Hệ thống tọa độ 3D trên máy tính

55

 

Biểu đồ

Tên biểu đồ

 

 

28.

3.1

Độ tăng trưởng SMTĐ đòn tay của nam VĐV Karatedo ĐTQG qua hai lần thực nghiệm

Sau trang 105

 

29.

3.2

Sự tăng trưởng thông số đòn tay trước trong kỹ thuật tấn công của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia

Sau trang 106

 

30.

3.3

Sự tăng trưởng thông số đòn tay sau trong kỹ thuật tấn công của nam VĐV Karatedo đội tuyển quốc gia

Sau trang 106

 

31.

3.4

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên baotram đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
trucquynhlevin
tôi đã nhận được, rất cảm ơn Thư viện cộng đồng
Cám ơn đã chia sẽ tài liệu rất hay và có nhiều cập nhập mới.
NhanPhan
Xin cảm ơn ban quản trị đã giúp đỡ
nvodatinh123
Bạn còn tài liệu nào liên quan nữa không?
hoanggiagia90
thanks a nha
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh