NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THẢM THỰC VẬT THOÁI HÓA VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH RỪNG TRỒNG Ở THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THẢM THỰC VẬT THOÁI HÓA VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH RỪNG TRỒNG Ở THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Nông, lâm, ngư nghiệp

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 600

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................ ii
MỤC LỤC ............................................................................................................. iii
DANH MỤC VIẾT TẮT ..................................................................................... vii
DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................................................. viii
DANH MỤC CÁC HÌNH ...................................................................................... x
MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1
1. Lý do chọn đề tài................................................................................................ 1
2. Những điểm mới của luận án ............................................................................ 3
3. Ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn của luận án ............................................. 3
4. Luận điểm bảo vệ............................................................................................... 4
5. Giải thuyết khoa học .......................................................................................... 4
6. Cấu trúc của luận án...................................................................................................4
Chương 1................................................................................................................ 5
TỔNG QUAN TÀI LIỆU ...................................................................................... 5
1.1. Các công trình nghiên cứu về thảm thực vật ................................................. 5
1.1.1. Phân loại thảm thực vật ........................................................................... 5
1.1.2. Nghiên cứu thành phần và cấu trúc của thảm thực vật ........................... 7
1.1.3. Các công trình nghiên cứu về tái sinh, phục hồi rừng ............................. 9
1.2. Các công trình nghiên cứu về sinh khối, năng suất khả năng tích lũy
cacbon của thảm thực vật ................................................................................... 11
1.2.1. Một số khái niệm cơ bản ........................................................................ 11
1.2.2. Lược sử phương pháp đánh giá khả năng tích lũy cacbon của thảm
thực vật ................................................................................................................. 11
1.2.3. Kết quả đánh giá khả năng tích lũy cacbon của thảm thực vật ............. 13
1.3. Các công trình nghiên cứu về đất đai .......................................................... 17
1.3.1. Nghiên cứu đặc tính vật lý, hóa học của đất đồi núi thoái hóa .............. 17
1.3.2. Nghiên cứu về tác động của thảm thực vật đối với đất ........................... 18
1.3.3. Nghiên cứu về bảo vệ đất và chống xói mòn đất .................................... 19
1.4. Các công trình nghiên cứu về trồng rừng .................................................... 22
iv
1.4.1. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản về trồng rừng ................................... 22
1.4.2. Nghiên cứu các giải pháp kinh doanh và kỹ thuật trồng rừng .............. 23
1.4.3. Các công trình nghiên cứu vấn đề điều tra, quy hoạch rừng trồng ....... 25
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ...................................................................................... 27
Chương 2.............................................................................................................. 29
MỤC TIÊU - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................. 29
2.1. Mục tiêu chung ............................................................................................. 29
2.2. Mục tiêu cụ thể.............................................................................................. 29
2.3. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................... 29
2.3.1. Các kiểu thảm thực vật tự nhiên thoái hóa ............................................... 29
2.3.2. Một số loại rừng trồng ............................................................................. 30
2.5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu ................................................... 31
2.5.1. Cách tiếp cận ........................................................................................... 31
2.5.2. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................... 32
Chương 3.............................................................................................................. 41
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI VÙNG NGHIÊN CỨU ............................. 41
3. 1. Điều kiện tự nhiên .......................................................................................... 41
3.1.1. Vị trí địa lý .............................................................................................. 41
3.1.2. Địa hình .................................................................................................. 42
3.1.3. Khí hậu - thuỷ văn .................................................................................. 43
3.1.4. Địa chất - thổ nhưỡng ............................................................................ 45
3.1.5. Tài nguyên thiên nhiên........................................................................... 47
3.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội thành phố Cẩm Phả ................................................ 48
3.2.1. Dân số, dân tộc và phân bố dân cư......................................................... 48
3.2.2. Đặc điểm kinh tế và xã hội ..................................................................... 49
3.3. Đánh giá điều kiện thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế -
xã hội của thành phố Cẩm Phả trong việc bảo tồn, phát triển thảm thực vật ......... 50
3.3.1.Thuận lợi .................................................................................................. 51
3.3.2. Khó khăn ................................................................................................. 52
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ...................................................................................... 55
Chương 4.............................................................................................................. 56
v
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................................................. 56
4.1. Thành phần thực vật trong các kiểu thảm thực vật thoái hóa ................... 56
4.1.1. Phân tích đặc trưng về thành phần loài thực vật trong mỗi kiểu
thảm thực vật ........................................................................................................ 60
4.1.2. Đánh giá mức độ giống nhau về thành phần loài thực vật giữa các
kiểu thảm thực vật ................................................................................................ 65
4.2. Đặc trưng về dạng sống thực vật (Life form) trong các thảm thực vật ...... 67
4.2.1. Rừng IIA (Rừng non phục hồi tự nhiên sau nương rẫy ở phường Mông
Dương) .................................................................................................................. 69
4.2.2. Thảm thực vật cây bụi IC ........................................................................ 70
4.2.3. Thảm thực vật cây bụi IA ........................................................................ 70
4.2.4. Thảm cỏ cao ........................................................................................... 71
4.3. Cấu trúc của các kiểu thảm thực vật ........................................................... 73
4.3.1. Cấu trúc theo chiều thẳng đứng ............................................................. 73
4.3.2. Cấu trúc theo mặt phẳng ngang ............................................................. 85
4.4. Khả năng tái sinh của các loài cây gỗ trong các thảm thực vật tự nhiên ...... 88
4.4.1. Mật độ cây gỗ tái sinh ............................................................................ 89
4.4.2. Tổ thành loài trong lớp tái sinh tự nhiên .................................................. 91
4.5. Đặc tính lý hóa của đất trong các thảm thực vật tự nhiên và rừng trồng ..... 93
4.5.1. Độ dày tầng đất và khối lượng thảm mục trong đất .................................. 94
4.5.2. Tính chất vật lý của đất ............................................................................ 95
4.5.3.Yếu tố độ chua.......................................................................................... 98
4.5.4. Đặc tính hóa học .................................................................................. 100
4.6. Khả năng phòng hộ và bảo vệ môi trường của các thảm thực vật .............. 110
4.6.1. Khả năng giữ nước trong đất của các thảm thực vật ............................... 111
4.6.2. Khả năng chống xói mòn đất của các thảm thực vật ............................... 114
4.6.3. Khả năng tích lũy cacbon trong các thảm thực vật tự nhiên ................... 119
4.6.4. Khả năng tích lũy cacbon trong sinh khối phần trên mặt đất ở một số
loại rừng trồng ..................................................................................................... 128
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 .................................................................................... 146
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .................................................................... 147
vi
Kết luận .............................................................................................................. 147
Khuyến nghị ....................................................................................................... 148
DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ ........................ 150
LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN........................................................................... 150
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 151
PHỤ LỤC ........................................................................................................... 167

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên lho52a21 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
Cám ơn đã chia sẽ tài liệu rất hay và có nhiều cập nhập mới.
phanhaicuong
Cái này được nè, thanks
Cảm ơn website đã chia sẻ rất nhiều tài liệu đến mọi người
hathanhhoa
CẢM ƠN ANH/CHỊ, MÌNH ĐÃ NHẬN ĐƯỢC TÀI LIỆU THEO YÊU CẦU.
tranthao019
xin chân thành cảm ơn
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh