NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI CỦA THỰC VẬT TRONG  HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN VEN BIỂN

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI CỦA THỰC VẬT TRONG HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN VEN BIỂN

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học tự nhiên

Cập nhật:

Kiểu file: docx

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 6

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên baotram và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI CỦA THỰC VẬT TRONG

HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN VEN BIỂN

 

MỞ ĐẦU

     Ngày nay, với các giá trị to lớn về nhiều mặt như kinh tế, xã hội, môi trường, rừng ngập mặn đã và đang thu hút sự quan tâm, bảo vệ, nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trên thế giới. Từ những thập niên 1960 có nhiều nghiên cứu về rừng ngập mặn đã được tiến hành ở nhiều khía cạnh khác nhau như: sự đa dạng về loài, phân bố, cấu tạo giải phẫu, giá trị sử dụng của các loài sinh vật rừng ngập mặn, sự sinh trưởng của các thực vật, năng suất, sinh khối,…Trong đó khả năng thích nghi của các loài cây ngập mặn cũng là một trong các nội dung được các nhà khoa học chú ý.

     Một số nghiên cứu điển hình trên thế giới nghiên cứu về hình thái giải phẫu thích nghi của các loại cây ngập mặn như: nghiên cứu của D. Areschoug (1902), C. Mull (1931), H. Walter (1936),D. Metcalfe và H.Chalk (1950)…

    Ở Việt Nam việc nghiên cứu về RNM cũng bắt đầu từ rất sớm và đạt được những thànhtựuđáng kể. Điển hình là một số công trình nghiên cứu của một số tác giả như N. T. Chỉnh,1981; T. V. Ba, 1984; V. T. X. Dung, 1984; N. T. B. Khanh, 1984; Chu Thị Thìn, 1984; N. K.Lân, 1996, 1997; N. T. H. liên, 1998; Trần Thị Phương, 2002,…

[TH1]     Trong bài tiểu luận này em muốn làm rõ hơn nữa về những đặc điểm thích nghi đặc thù đáng chú ý của các loài thực vật trong môi trường ngập mặn đầy khắc nghiệt, qua đó hy vọng có thể cung cấp cho mọi người những kiến thức hữu ích về các loài thực vật trong RNM nói riêng và hệ sinh thái RNM nói chung.

A.TỔNG QUAN

   1. Định nghĩa Rừng Ngập Mặn:

    Rừng ngập mặn là sản phẩm hoạt động của các hệ cửa sông nhiệt đới mà ở đó thường xuất hiện những điều kiện thuận lợi cho sự tồn tại và phát triển của tập đoàn các cây ngập mặn như các sình lầy, các bãi bùn triều, các lòng sông cũ, các bãi bùn ven các cồn đảo cửa sông, chịu tác động trực tiếp của thủy triều, song ít sóng to gió lớn. Rừng ngập mặn là hệ sinh thái ổn định và giàu có, tồn tại trong điều kiện bất ổn định của môi trường, nơi mà nhiều loài cây không thể thích ứng được(Vũ Trung Tạng, 1988, 1994)[TH2] .

 

C:\Users\User\Desktop\fdhgk.png

 

Phân ranh giới tự nhiên của một khu rừng ngập mặn[TH3]

2. Các nhân tố môi trường rừng ngập mặn ảnh hưởng bất lợi cho đời sống thực vật

2.1 Độ mặn

   Đây là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và tỉ lệ sống của cây.  Độ mặn có thể  rất cao: khoảng từ 30.000 tới 40.000 ppm (ppm = một phần triệu) đối với nước biển bình  thường và  lên đến 90.000 ppm ở những khu vực mà muối bị cô đặc do hiện tượng bốc hơi của nước, trong khi độ mặn của nước chúng ta uống hằng ngày thường là khoảng 100 ppm.

2.1.1 Các kiểu đất mặn:[TH4]

Theo mức độ bị nhiễm mặn đất được chia thành: đất không mặn, mặn yếu và đất muối. Đất không mặn chứa lượng muối hoà tan ít hơn 0,35%, đất mặn yếu từ 0,3-0,6%, mặn mạnh 0,6-1% và đất muối lớn hơn 1%. Dựa theo lượng anion trong đất, người ta phân đất mặn ra thành: mặn clorit, sunfat-clorit, clorit- sunfat và cacbonat.

Trong các kiểu đất mặn theo anion, mặn cacbonat natri là kiểu mặn độc hại nhất vì xođa trong đất phân giải, hình thành kiềm mạnh (hidroxit natri). Theo hàm lượng cation (mặc dầu cation chiếm ưu thế là Na+). Đất mặn được phân thành mặn Ca, Mg hay Ca –Na, Na-Ca, Na-Mg…

2.1.2 Ảnh hưởng của độ mặn:

a, Gây hạn sinh lý

Cơ chế:

Cơ chế hấp thụ nước: nước thường đi từ nơi có nồng độ chất tan thấp tới nơi có nồng độ chất tan cao hơn. Khi độ mặn của đất tăng cao đến mức sức hút nước của đất vượt quá sức hút nước của rễ thì chẳng những cây không lấy được nước trong đất mà còn mất nước vào đất. Cây không hấp thu được nước nhưng quá trình thoát hơi nước của lá vẫn diễn ra bình thường làm mất cân bằng nước gây nên hạn sinh lý.

b, Ảnh hưởng tới hoạt động sinh lý

- Sự hút khoáng của rễ cây bị ức chế nên thiếu chất khoáng. Do thiếu P nên quá trình Phosphoryl hoá bị kìm hãm và cây thiếu năng lượng.

- Rễ là cơ quan tổng hợp chất  Xytokinin giúp điều hòa sinh trưởng cho cây. Khi độ mặn cao, sự tổng hợp này bị ngừng à[TH5] ảnh hưởng đến sinh trưởng các cơ quan trên mặt đất.

-    Sự vận chuyển và phân bố các chất đồng hoá trong mạch libe1 bị kìm hãm nên các chất hữu cơ tích luỹ trong lá ảnh hưởng đến quá trình tích luỹ vào cơ quan dự trữ…

c, Kìm hãm sinh trưởng

- Sự ức chế sinh trưởng của cây khi bị mặn là đặc trưng rõ rệt nhất. Trong đất mặn, các thực vật kém chịu mặn ngừng sinh trưởng do các chức năng sinh lý bị kìm hãm. Nồng độ muối càng cao thì kìm hãm sinh trưởng càng mạnh. Tuỳ theo mức độ mặn và khả năng chống chịu mà cây giảm năng suất nhiều hay ít.

  à[TH6] Năm 1986 M. Kogo [TH7] thí nghiệm trồng Đâng ở Ả rập Saudi cho thấy tốc độ sinh trưởng tốt hơn theo thứ tự 20‰ > 40‰ > 60‰. Ở 20%o độ mặn nước biển là tốt nhất cho sự nẩy mầm và sinh trưởng, xấu nhất là 60%o độ mặn nước biển, lúc đó rễ thậm trí không xuất hiện.

2.2 Thiếu Oxy( úng)

    Khi thủy triều lên đất ngập nước, nước đọng ứ, rễ bị ngộp, hiện tượng sinh hóa bị cản trở, cây không hút được dưỡng khí và không thải ra được thán khí, do các mao quản đất được lấp đầy nước, không khí bị đuổi ra khỏi các mao quản và do đó đất hoàn toàn thiếu oxy. Do đất thiếu oxy nên rễ cây hô hấp yếm khí, không đủ năng lượng cho việc hút nước và hút khoáng. Gây ra hạn sinh lý cho cây dẫn đến ảnh hưởng các hoạt động sinh lý của cây.

    Một vấn đề nữa là hàm lượng oxi trong đất bùn rất ít, lượng oxi trong đất bị các sinh vật hô hấp bằng oxi sử dụng hết nên các sinh vật sử dụng nito ở dạng nitrat va nitrit hoạt động mạnh chúng chuyển hóa nitrat thanh nitrit va thanh amon la dạng đạm rất khó sử dụng và còn độc với rất nhiều loại cây. Lưu huỳnh bị khử thành sunphua hidro rất độc đối với cả động và thực vật. Trong điều kiện yếm khí, các quá trình lên men, đặc biệt lên men butiric trong đất xảy ra và sản sinh các chất gây độc cho hệ rễ.

2.3 Gió

Tác động trực tiếp hay gián tiếp đến sự hình thành của RNM theo nhiều cách. Gió làm tăng cường thoát hơi nước, thay đổi lực dòng triều dòng chảy ven bờ, làm tăng lượng mưa. Là nguyên nhân trực tiếp gây ra nước dâng đẩy nước có độ mặn cao vào ven bờ, nước biển dâng cao gây xói bờ biển làm cây đổ gẫy, rụng hoa quả.

2.4 Ánh sáng

Vào mùa khô ánh sáng rất mạnh làm hạn chế sự sinh trưởng của cây do ánh sáng làm tăng nhiệt độ không khí, đất, nước, nước bốc hơi nhiều khi triều xuống làm đất càng thiếu nước.

2.5 Thủy triều

Đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây. Biên độ của thủy triều ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân bố của các cây  nơi có biên độ thấp thì khả năng vận chuyển trầm tích và giống kém nên phạm vi rừng hẹp còn nơi có biên độ cao thì phân bố rộng vào sâu đất liền.

 

B. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

* Phương pháp thu thập, xử lý tài liệu

   Đây là phương pháp được áp dụng trong quá trình làm tiểu luận. Em đã thu thập, thanh lọc những tài liệu theo nội dung, yêu cầu cần tìm hiểu và  sắp xếp theo từng đề mục, so sánh, đối chiếu giữa các tài liệu rồi phân tích, chọn lọc, xử lý tài liệu. Ngoài ra em còn thu thập kết quả, số liệu từ những công trình nghiên cứu liên quan đến đặc điểm thích nghi của thực vật ngập mặn trong nhiều bài báo khoa học của các nhà khoa học trên thế giới để sử dụng vào bài của mình.

C. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Sự thích nghi về sinh trưởng, kiểu dạng, sinh sản

1.      Những đặc điểm thích nghi của hệ rễ

Đối với các loài cây ngập mặn, lượng sinh khối phía dưới đất thì cao hơn trên bề mặt. Hệ  thống rễ  của cây ngập mặn giúp cây đứng vững trong môi trường đất bùn mềm bằng cách mọc  hướng  xuống từ thân cây hay  phát triển  theo phương ngang dưới mặt đất. Theo trung tâm nghiên cứu hệ sinh thái rưng ngập mặn, đại học sư phạm hà nội hệ rễ cây ngập mặn giúp giảm 50%- 90% năng lượng sóng, giảm độ cao sóng 75-85%( 1.3à0.2m).

Hoạt động hô hấp của cây rừng ngập mặn  được thực hiện thông qua những lỗ thông khí  (những khoảng mở  nhỏ  trên thân hoặc rễ). Một vài loài cây ngập mặn đã phát  triển những hệ  thống  rễ  chuyên dụng để  đảm bảo các lỗ thông khí nằm phía trên mực nước thủy triều hay bùn (vốn gây thiếu ôxi).

 Rễ có hình thái khá đặc trưng nhất là các loài rễ ở trên mặt đất như rễ chống, rễ thở (rễ hô hấp), rễ đầu gối…

+ Rễ chống: Rễ này xuất phát từ thân và đâm xuống đất như ở Rhizophora, Ceriops,  đôi khi cũng gặp ở Kandelia candel. Rễ ngoài tác dụng làm giá đỡ cho cây còn  có chức năng thu nhận và dự trữ không khí. Trên rễ có nhiều lỗ vỏ lớn. Số lượng rễ chống càng tăng khi cây mọc càng xa bờ. Chức năng chủ yếu của rễ chống là chống đỡ. Ví dụ: cây đước[TH8] …

+ Rễ đầu gối: Là phần biến dạng của rễ ngầm, phình lên và trồi trên mặt đất, sau đó lại đâm xuống dưới. Từ các phần nhô này lại mọc ra các rễ dinh dưỡng đâm sâu xuống đất, như ở các loài thuộc chi Bruguiera có rễ gập hình đầu gối xuất phát từ các rễ bên ở quanh gốc thân, từng đoạn một lại nổi lên trên mặt đất, lúc đầu nhọn sau tù và nhẵn dần. Trên rễ có nhiều vết nứt lớn tương ứng với các rễ thở không khí . Ví dụ: rễ đầu gối ở cây Vẹt

+ Rễ thở: rễ cây mọc ngược lên trên mặt đất do cây sống trong điều kiện thiếu không khí, giống như  ống hút(ống thở)  của thợ lặn và  thường  vươn  lên  khỏi mặt nước(bùn) khoảng 30 cm. Ví dụ: ở cây Bần, Mắm…

Cấu tạo thích nghi chung của rễ cây ngập mặn:           

+  Bên ngoài rễ có nhiều lớp bần nhằm tăng cường bảo vệ rễ trong môi trường có nhiều xác bã hữu cơ thối rữa.

+  Mô mềm vỏ có nhiều khoảng gian bào rất lớn để chứa khí.


 [TH1]Đây chính là tổng quan

 [TH2]Trích dẫn thế này cũng được chỉ có điều hơi dài dòng

 [TH3]Nên có số hình

 [TH4]Dấu : nên sử dụng thống nhất trong suốt bài viết, không nên chỗ đặt dấu : chỗ không

 [TH5]Bài viết không nên dung ký hiệu viết tắt thế này

 [TH6]?

 [TH7]Không nêncó nhiều kiểu trích dẫn trong bài. Nên thống nhất một cách trích dẫn xuyên suốt toàn bài viết.

 [TH8]Phần text nên thống nhất một dạng format.

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên baotram đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
thoa0905
Thật ý nghĩa, cám ơn website
Cảm ơn bạn đã chia sẻ tài liệu hữu ích này
thanhthaosk
vượt qua bao gian khổ cày cuốc anh Gút gồ, cuối cùng anh cũng tìm được em :xxxxx
hoangha1983
Cảm ơn web đã gửi cho tài liệu.
duyenv
hy vọng website sẽ hỗ trợ cho các bạn trong công tác học tập và nghiên cứu.
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh