Nghiên cứu giải pháp nhằm tác động có hiệu quả vào giờ học giáo dục thể chất cho học sinh THPT tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu giải pháp nhằm tác động có hiệu quả vào giờ học giáo dục thể chất cho học sinh THPT tỉnh Bắc Kạn

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Thể thao

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: Miễn phí

Lượt tải: 16

Click G+ hoặc Like để download
Chia sẻ kiếm tiền Hướng dẫn Hỗ trợ
để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên xuanthem và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

 

Mục lục
Trang
đặt vấn đề 1
Chương I: MụC ĐíCH - NHIệM Vụ - PHƯƠNG PHáP 4
Và Tổ CHứC NGHIÊN CứU 4
1.1. Mục đích nghiên cứu. 4
1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu. 4
1.2.1. Nhiệm vụ 1 4
1.2.2. Nhiệm vụ 2 4
1.3. Phương pháp nghiên cứu. 5
1.3.1. Phương pháp đọc, phân tích và tổng hợp tài liệu tham khảo. 5
1.3.2. Phương pháp Phỏng vấn - Toạ đàm. 5
1.3.3. Phương pháp quan sát sư phạm. 5
1.3.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm. 6
1.3.5. Phương pháp toán học thống kê. 6
1.3.6. Phương pháp chuyên gia. 7
1.4. Tổ chức nghiên cứu. 7
1.4.1. Thời gian nghiên cứu. 7
1.4.1.1. Giai đoạn 1 7
1.4.1.2. Giai đoạn 2 7
1.4.1.3. Giai đoạn 3 . 8
1.4.2. Đối tượng nghiên cứu. 8
1.4.3. Địa điểm nghiên cứu. 8
cHƯƠNG II: TổNG QUAN CáC VấN Đề NGHIÊN CứU. 9
2.1. Một số quan điểm và định hướng phát triển giáo dục thể chất trong nhà trường của Đảng và Nhà nước. 9
2.1.1. Quan điểm và định hướng của Đảng về giáo dục thể chất. 9
1.1.2. Quan điểm Nhà nước về giáo dục thể chất. 12
2.2. Những quan điểm, giải pháp và định hướng về công tác phát triển Thể dục thể thao của tỉnh Bắc Kạn. 16
2.2.1. Đối với Sở Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Kạn. 16
2.2.2. Đối với Sở giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn 17
2.3. Một số khái niệm có liên quan đến đề tài nghiên cứu. 18
2.3.1. Khái niệm quản lý. 18
2.3.2. Quản lý giáo dục 20
2.3.2.1. Khái niệm Quản lý giáo dục. 20
2.3.2.2. Quản lý trường học 21
2.3.3. Phương pháp dạy học 23
2.3.3.1. Khái niệm về phương pháp dạy học. 23
2.3.3.2. Khái niệm phương pháp giáo dục thể chất. 24
2.3.4. Khái niệm giải pháp. 26
2.3.5. Khái niệm Giáo dục thể chất 26
2.4. Giáo dục thể chất trong nhà trường. 28
2.4.1. Nhiệm vụ của giáo dục thể chất trong nhà trường 28
2.4.2. Nội dung cơ bản của công tác giáo dục thể chất trong trường học. 31
2.5. Đặc điểm tâm lý, sinh lý của học sinh Trung học phổ thông. 31
2.5.1. Đặc điểm tâm lý của học sinh THPT. 32
2.5.2. Đặc điểm sinh lý học sinh Trung học phổ thông. 33
2.6. Quản lý giờ học giáo dục thể chất trong trường Trung học phổ thông. 35
Chương III: KếT QUả NGHIÊN CứU 38
3.1. Thực trạng giờ học Giáo dục thể chất và các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng giờ học đối với hệ thống trường THPT tỉnh Bắc Kạn. 38
3.1.1. Khái quát tình hình kinh tế - x• hội và sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn. 38
3.1.1.1. Đặc điểm tự nhiên, lịch sử, dân cư và kinh tế - x• hội. 38
3.1.1.2. Khái quát chung về sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 42
3.2. Xây dựng giải pháp để tác động vào giờ học giáo dục thể chất của hệ thống trường THPT tỉnh Bắc kạn. 69
3.2.1. Cơ sở khoa học để xây dựng giải pháp. 69
3.2.1.1. Mục tiêu, nhiệm vụ bộ môn thể dục đ• có sự đổi mới, đòi hỏi phải đổi mới PPDH: 69
3.2.1.2. Xác định quan điểm và nguyên tắc nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chung và giáo dục thể chất nói riêng. 70
3.2.2. Kết quả phỏng vấn và lựa chọn các giải pháp. 78
3.3.3. ứng dụng giải pháp. 80
3.3.4. Kết quả ứng dụng giảipháp 84
IV. Kết luận và kiến nghị 88
4.1. Kết luận 88
4.2. Kiến nghị 89
Danh mục tài liệu tham khảo 90
Phụ lục
 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên xuanthem đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
Em vô tình biết được trang web này. Em vui lắm khi tìm được một trang web hay như vậy . Em xin cảm ơn :)
vipcuchuoi02
được rùi. em cảm ơn nhé. Tại lần đầu tải tài liệu ở trang này.
thanhdiem1307
Thanks
thientruongjv
Thật là tuyệt vời!
vietnham2013
Mong rằng website càng ngày tài liệu sẽ càng nhiều.
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh