Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể chất cho nam sinh viên khoá 44 - Nông học trường Đại học Vinh tại CLB thể dục thể hình

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể chất cho nam sinh viên khoá 44 - Nông học trường Đại học Vinh tại CLB thể dục thể hình

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Thể thao

Cập nhật:

Kiểu file: rar

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

 

 
I. cơ sở lựa chọn đề tài
 
 Thể dục thể thao (TDTT) là một bộ phận của nền giáo dục x• hội chủ nghĩa nhằm đào tạo thế hệ trẻ thành những con người mới có tri thức, đạo đức và thẩm mỹ, phát triển hoàn thiện về thể chất.
Sức khỏe là vốn quý giá nhất, có sức khỏe thì sẽ có trí tuệ, có tất cả. Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đ• rất quan tâm đến vấn đề sức khoẻ cho nhân dân. Chính vì vậy, Đảng và chính phủ ta đ• rất quan tâm và phát triển ngành TDTT nước nhà cũng như quan tâm bồi dưỡng tài năng và sức khỏe cho nhân dân, khỏe để lao động sản xuất, khỏe để bảo vệ tổ quốc X• hội chủ nghĩa Việt Nam giàu đẹp.
 Rèn luyện TDTT nói chung và thể dục thể hình (TDTH) nói riêng không chỉ đem lại cho con người sức khỏe để lao động sản xuất, học tập mà nó còn tạo dựng cho con người có dũng khí kiên cường mạnh mẽ, có ý chí bền bỉ để kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng một cách đắc lực và sống một cuộc sống tươi vui lành mạnh.
 Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ  tổ quốc XHCN với mục tiêu " dân giàu, nước mạnh, x• hội công bằng dân chủ văn minh " thì yếu tố nhân lực đóng một vai trò quan trọng. TDTT là phương tiện quan trọng cơ bản để đào tạo nên nguồn nhân lực đó. Trí tuệ là tài sản quý giá nhưng sức khỏe là tiền đề cần thiết, là nền móng để xây nên thứ tài sản quý giá đó. Chính vì vậy mọi người cần phải quan tâm đến tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe.
 Ngày nay, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của tri thức khoa học. Chính vì vậy khoa học thể dục cũng phải quan tâm hàng đầu chúng ta phải học tập và rèn luyện thể thao trí tuệ, thể thao thành tích cao.
 Trong lúc này nhân tố sức khỏe của nhân dân và học sinh, sinh viên đang được Đảng và Nhà nước quan tâm hàng đầu. Thế hệ trẻ là mầm non tương lai của đất nước, là hạnh phúc của gia đình, nhà trường và x• hội là nơi để các em phát triển và hoàn thiện nhân cách. Nên việc chuẩn bị sức khỏe cho các em học tập là một việc rất quan trọng. Song song với việc phát triển của toàn ngành toàn x• hội thì sự phát triển của con người cũng mang tính thẩm mỹ cao, đó là sự phát triển cân bằng và cân đối của cơ thể. Cân bằng đó là sự phát triển thăng bằng giữa âm  dương, sinh lực, sức khỏe, tâm lý và cân đối là sự cường tráng về thể hình bên ngoài nên nó càng nâng cao giá trị thẩm mỹ cho vẻ đẹp của con người hiện đại.
 Chính vì lẽ đó luyện tập TDTH thường xuyên sẽ mang lại sức khỏe và hình dáng đẹp cho mọi người. Mặt khác nó còn có tác dụng đến việc giáo dục tính tích cực các tố chất vận động mà nhất là yếu tố sức mạnh và sức bền. 
 Hiện nay, khi nhu cầu đời sống ngày càng cao thì việc luyện tập TDTH, thể dục nghệ thuật  ngày càng được giới trẻ ham thích. Các câu lạc bộ TDTH được tạo lập rộng r•i, nó là phương tiện hữu hiệu nhất trong việc rèn luyện cho mục đích khỏe đẹp cho mọi người nói chung và sinh viên Đại học Vinh nói riêng.
Bên cạnh đó hệ thống giáo dục thể chất đ• và đang tiến hành trong nhà trường các cấp. Song chất lượng giáo dục thể chất trong các trường học còn chưa cao, một số nhà chuyên môn cho rằng: Thể dục nội khóa mới chỉ phần nào đáp ứng  dược nhu cầu rèn luyện thân thể cho sinh viên nhưng chất lượng còn nhiều hạn chế nhất là sự phát triển năng lực cao về các tố chất vận động. Cho nên luyện tập TDTT nói chung và TDTH nói riêng ngoài những giờ lên lớp sẽ đem lại hiệu quả cao trong việc nâng cao sức khỏe và tạo cho mình một thân hình đẹp, cân đối nở nang khỏe mạnh. Để góp phần khắc phục những khiếm khuyết đó chúng tôi mạnh dạn tiến hành "Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể chất cho nam sinh viên K44 Nông học - Trường ĐH Vinh tại câu lạc bộ TDTH ". 
 
II. Tổng quan những vấn đề nghiên cứu
2.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về vấn đề giáo dục thể chất
Đảng và Nhà nước thường xuyên quan tâm tới việc phát triển thể chất cho mọi người và nhất là thế hệ thanh thiếu niên. Các nghị quyết của Đảng và Nhà nước đ• chỉ rõ: Công tác giáo dục thể chất cho thế hệ trẻ là một mặt quan trọng không thể thiêu được trong giáo dục đào tạo.
Ngày nay, với quan điểm giáo dục toàn diên về: Đức-Trí-Thể-Mỹ, đây không chỉ còn là tư duy lý luận mà thực sự đ• trở thành phương châm chỉ đạo thực tiễn của Đảng và Nhà nước ta. Giáo dục thể chất là một bộ phận hữu cơ là yêu cầu tự nhiên, là nội dung quan trọng của qua trình giáo dục thế hệ trẻ. Bởi xét về một góc độ nào đó thì giáo dục thể chất là một quá trình sư phạm nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho mọi người. đất nước ta đang chuyển mình trên toàn diện về mọi mặt để phù hợp với xu thế phát triển  chung của nhân loại. Chính vì vậy giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu.
Trong đó giáo dục thể chất là một nội dung biện pháp quan trọng. Trong hiến pháp Nhà nước Cộng hòa x• hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 cũng đ• khẳng định chắc chắn điều đó. Qua các kỳ Đại hội Đảng và Nhà nước luôn đặt vấn đề giáo dục nói chung và giáo dục thể chất cho mọi người nói riêng lên trên mọi nhiệm vụ khác. ở Đại hội Đảng lần thứ VII đ• thể hiện rõ sự đổi mới tư duy về giáo dục với mục đích chung là: " Nâng cao dân trí đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài ". Về nhiệm vụ đổi mới giáo dục và đào tạo trong nghị quyết lần này cũng đ• chỉ rõ cần phải hiện đại hóa nội dung và phương pháp giáo dục, dân chủ hóa nhà trường " giáo dục toàn diện ", " giáo dục cho mọi người" là mục tiêu có ý nghĩa chiến lược trong đó " sức khỏe cho mọi người" là một vấn đề hết sức quan trọng.
Một lần nữa trong văn kiện Đại hội VIII nghị quyết trung ương II của Đảng đ• khẳng định " muốn xây dựng đất nước giàu mạnh văn minh phải có con người phát triển toàn diện về trí tuệ đạo đức và sức khỏe, không thể xem nhẹ vai trò của giáo dục thể chất trong nhà trường ". 
Chỉ thị số 36 CT/TW ngày 24/03/94 của ban bí thư TW Đảng cộng sản Việt Nam đ• xác định " Mục tiêu cơ bản, lâu dài của công tác TDTT là hình thành nền TDTT phát triển và tiến bộ góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân và phấn đấu đạt được vị trí xứng đáng trong các hoạt động thể thao Quốc tế, trước hết là khu vực Đông Nam á ". Để làm được điều đó ngành TDTT cần đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực TDTT; Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ khoa học, huấn luyện viên, giáo viên TDTT...Đối với môn TDTH đất nước ta rất tự hào khi có Lý Đức, Văn Mách,... là những nhà vô địch thế giới châu lục, và khu vực Đông Nam á. Cho nên chiến lược phát triển con người toàn diện thì Thể -Mỹ  đó là khỏe và đẹp đ• chiếm phần quan trọng. Vì vậy, việc luyện tập TDTH là một biện pháp hữu hiệu trong x• hội hiện đại ngày nay.
2.2. Thực trạng giáo dục thể chất trong trường Đại học
Giáo dục thể chất học đường nói chung và giáo dục thể chất trong các trường Đại học nói riêng đang là mỗi lo âu của nhiều nhà nghiên cứu cũng như của toàn nghành giáo dục. Bởi thực trạng sức khỏe và thể lực của sinh viên trong trường Đại học đang còn yếu kém. Qua kiểm tra sức khỏe thì số lượng sinh viên khi vào nhập trường đạt sức khỏe loại tốt chiếm tỷ lệ 29%,trung bình 52%, còn lại là yếu kém. Đặc biệt đối với các sinh viên từ những miền quê tới khi xa rời lao động chân tay thường ngày thì lúc vào học tập tại trường ngày càng sa sút nhanh về sức khỏe. Nói chung sinh viên ở các trường Đại học hiện tượng mắc các bệnh như: cong vẹo cột sống do không tập luyện và tạo đúng  tác phong trong học tập, cận thị, chóng mắt do biến đổi huyết áp, béo phì, rối loạn tiêu hóa.... thường xuyên thấy ở hầu hết các bạn sinh viên ít vận động. 
Đánh giá về vấn đề này các tác giả như Vũ Đức Thu, Nguyễn Kỳ Anh cho rằng : " Công tác giáo dục thể chất trong nhà trường còn chưa có nề nếp, nhà trường còn chưa tiến hành giảng dạy theo đúng chương trình, hiện tượng bỏ giờ, cắt xén nội dung và thời gian còn mang tính phổ biến thường xẩy ra ở nhiều trường. Hoạt động TDTT quần chúng còn nghèo nàn thiếu kế hoạch và chưa lôi cuốn được đông đảo học sinh, sinh viên tham gia". Đặc biệt các trường chưa có khoa , tổ thể dục trong trường, nhất là các trường ngoài sư phạm. Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến  hậu quả trên là đối với sinh viên không chuyên thì từ năm thứ 3 trở đi không được học nội khóa các môn thể dục nữa. Mặt khác trong quá trình học tập với mỗi tuần 2 tiết nội khóa do Bộ giáo dục quy định thì thực sự là quỹ thời gian chưa đủ để sinh viên hoạt động TDTT mang lại chất lượng giáo dục thể chất có hiệu quả. Bên cạnh đó cơ sở vật chất của nhà trường đầu tư cho lĩnh vực giáo dục thể chất đang còn nhiều hạn chế. Trước tình hình đó cho thấy các trường ngoài việc thực hiện đủ chương trình học thể dục nội khóa còn cần phải mở rộng nội dung và các hình thức tập luyện ngoại khóa cho sinh viên, nhằm tăng thêm thời gian hoạt động TDTT đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục thể chất của nhà trường. Với hình thức mở rộng phong trào TDTT quần chúng hướng dẫn cho đông đảo sinh viên tham gia các hình thức tập luyện trong và ngoài giờ tại các câu lạc bộ, các lớp năng khiếu, đặc biệt là câu lạc bộ TDTH ...Qua nghiên cứa đặc điểm chuyên môn cho thấy đối với giáo dục Đại Học đòi hỏi nhà trường phải có biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong sinh viên, tổ chức quá trình đào tạo tiết kiệm có hiệu quả việc sử dụng hình thức hoạt động thể dục ngoại khóa nâng cao được tính tích cực tự giác tập luyện cho sinh viên. Sinh viên là những con người hoạt động trí óc cao độ, trong một ngày thời gian học trên lớp của sinh viên từ 3-4 giờ và thời gian học ở nhà từ 2 - 3 giờ, còn giai đoạn ôn thi thời gian này còn tăng lên rất nhiều. Sau một thời gian hoạt động trí óc căng thẳng như vậy nếu không hoạt động TDTT thì sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe và trí lực. Chính  vì vậy việc nâng cao thể lực cho sinh viên bằng phương pháp ngoại khóa như luyện tập TDTH là rất quan trọng. Bởi khi trí óc làm việc căng thẳng các cơ quan và hệ cơ quan như thị giác, thính giác phải tập trung cao độ, tư thế ngồi học lâu trên giảng đường sẽ làm cho các cơ quan khác không vận động và chức năng thực vật hoạt động kém đi. Các  cơ quan nội tạng chèn ép làm cho hoạt động tuần hoàn máu giảm đi hạn chế việc cung cấp ôxy cho đại n•o làm việc gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe.
Vậy nên muốn nâng cao thể lực cho sinh viên nói chung và sinh viên K44 Nông Học nói riêng thì luyện tập TDTH ngoại khóa là một biện pháp hữu hiệu nhất. 
2.3. Vai trò của TDTT nói chung và TDTH nói riêng đối với sức khỏe của sinh viên.
Sức khỏe là tài sản quý giá nhất, có được sức khỏe dồi dào đó là điều mong muốn của  mọi người, mọi x• hội..Một con người khỏe mạnh không chỉ đơn thuần là người đó không bị bệnh tật mà còn là sự cân bằng về tâm sinh lý,  thể lực, cân đối về thể hình. Một con người vừa cân bằng vừa cân đối sẽ tạo điều kiện về mặt tâm lý tinh thần cao trong cuộc sống.
Một khi x• hội đang phát triển như vũ b•o thì việc con ngưòi không chỉ chú trong ăn no mặc ấm mà con người ngày càng có xu thế ăn ngon mặc đẹp và có một cơ thể khỏe mạnh đẹp đẽ mang tính thẩm mỹ cao. Ngày xưa khi đất nước đang lầm than cực khổ bị mọi tầng lớp thống trị thì việc được trau dồi sức khỏe bị hạn chế. Mặc dù vậy mọi người vẫn cố gắng tìm mọi biện pháp để có được một sức khỏe tốt nhằm đảm bảo cho việc chiến đấu và bảo vệ Tổ Quốc. Cho nên lúc còn sinh thời Bác rất quan tâm rèn luyện TDTT cho nhân dân. 
Ngày nay, cùng với sự thay đổi của khoa học công nghệ thì máy móc nó thay thế những công việc thường ngày của người lao động, cho nên đ• làm cho con người ngày càng lười vận động cơ bắp. Chính vì vậy yếu tố luyện tập TDTT trong việc rèn luyện sức khỏe cho mọi người là một yếu tố vô cùng quan trọng. Nó sẽ giúp cho sự cân bằng của hệ thống cơ bắp và các cơ quan nội tạng giảm đi lượng mỡ dư thừa đồng thời cải thiện sự tuần hoàn máu trong cơ thể. Ngoài ra sự luyện tập TDTT còn đem lại sự trẻ hóa tế bào trong cơ thể, con người có lối sống tích cực và thường xuyên tập luyện TDTT sẽ kéo dài tuổi trẻ và kéo dài tuổi thọ. Khoa học đ• chứng minh rằng con người được sinh ra và phát triển bền vững là phụ thuộc vào điều kiện sống và sinh hoạt của họ, TDTT là cơ sở để ngăn ngừa bệnh tật tạo sức đề kháng cao.
Titxô nhà thầy thuốc vĩ đại ở thế kỷ XVII đ• cho rằng : " Vận động là một thứ thuốc, bằng tác dụng riêng của nó có thể thay thế bất cứ thứ thuốc nào. Nhưng mọi thứ thuốc không thể thay thế được thư thuốc vận động" . Thật vậy, rèn luyện TDTT là một thứ thuốc ngăn ngừa bệnh tật hữu hiệu nhất. Sức khỏe bây giờ không chỉ là của riêng cá nhân một ai mà còn thể hiện cho một dân tộc, một quôc gia giàu mạnh.
Sinh viên là tầng lớp tri thức là tương lai của đất nước. Cho nên bên cạnh việc học tập nghiên cứu thì việc luyện tập TDTT là một mặt không thể thiếu. Thế nhưng giáo dục thể chất trong trường Đại Học đang còn bị xem nhẹ, thời gian học học tập nội khóa không thể đảm bảo cho cơ thể con người phát triển được các tố chất vận động sẵn có mà chúng ta muốn nâng cao sức khỏe đáp ứng nhu cầu vận động thì luyện tập TDTT ở các câu lạc bộ hay phong trào quần chúng là rất tốt.
Thông qua tập luyện như vậy chúng ta dần hình thành các kỹ năng - kỹ xảo vận động bổ trợ cho công tác học tập các môn học khác. Luyện tập ngoại khóa các môn TDTT "trong đó có TDTH" sinh viên chúng ta sẽ tránh xa các tệ nạn x• hội, các hoạt động xấu đang tồn tại ở sinh viên. Từ  đó rèn luyện cho mình về thể lực chuyên môn nâng cao khả năng hoạt động bình thường của các hệ cơ quan trong cơ thể, khả năng làm việc và tạo cho mình một thói quen, một biện pháp nghỉ ngơi tích cực nhất.
III. Mục đích, nhiệm vụ, phương pháp và tổ chức nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Bằng phương pháp giáo dục hiện đại nhằm ứng dụng những thành tựu khoa học tiên tiến của quá trinh giáo dục thể chất ở nước ta và trên Thế giới thông qua các test thực nghiệm, nhằm xây dựng sự phù hợp cuả các bài tập TDTH lên sự phát triển các nhóm cơ trên cơ thể để giúp cho chúng ta có một thân hình cân đối, hình thành tư thế đi đứng đẹp làm tăng thêm vẻ đẹp của con người. Từ đó để chứng minh rằng Thể dục cũng là một khoa học giáo dục và qua đây cũng là tư liệu chuyên môn trong công tác giảng dạy các tố chất thể lực cho học sinh, sinh viên.
3.2.Nhiệm vụ nghiên cứu 
Để giải quyết đề tài này nhiệm vụ nghiên cứu được đặt ra là:
- Nhiệm vụ 1: Xác định các chỉ số thể chất của nam sinh viên K44 khoa Nông - Lâm - Ngư tại câu lạc bộ TDTH trường Đại học Vinh. 
- Nhiệm vụ 2: Lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể chất cho nam sinh viên K44 Nông học Trường Đại học Vinh. 
- Nhiệm vụ 3: Hiệu quả tác động của một số bài tập đ• lựa chọn cho nam sinh viên K44 Nông học trường Đại học Vinh.
3.3.Phương pháp nghiên cứu 
- Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu:
Khi xác định hướng nghiên cứu chúng tôi đọc và tổng hợp thu thập thông tin qua tài liệu tham khảo của nhiều tác giả có liên quan đến đề tài nghiên cứu. Qua đó, chúng tôi chắt lọc ghi chép lại những nội dung cần thiết để đưa ra các giả định hay kết luận quan trọng giúp hoàn thiện đề tài đúng hướng.
-Phương pháp điều tra phỏng vấn:
Với đề tài này, khi lựa chọn các bài tập phù hợp nhằm áp dụng tập luyện theo kế hoạch, chúng tôi tiến hành phát phiếu phỏng vấn cho cán bộ giảng dạy tổ thể dục khoa Giáo dục thể chất và nam sinh viên K44 Khoa Nông -Lâm - Ngư trường Đại học Vinh nhằm thu thập thông tin ngược thông qua phương pháp hỏi- trả lời và từ những ý kiến của từng cá nhân để từ đó tổng hợp được các bài tập phù hợp.
 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
Cám ơn bác đã chia sẻ tài liệu này! Chúc bác luôn vui vẻ và đam mê trong công việc nghiên cứu và có thêm nhiều tài liệu hay nữa để chia sẻ .
kimhoa_08
Xin cảm ơn
Cám ơn anh, đã tổng hợp và chia sẽ
diepquynhchau
thanks bạn rất nhiều
Cám ơn anh/chị đã chia sẻ .Chúc sức khỏe .
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh