Nghiên cứu thành phần hoá học của quả cây hồng bì (Clausena lansium( lour.) Skeels) ở Nghệ An

Nghiên cứu thành phần hoá học của quả cây hồng bì (Clausena lansium( lour.) Skeels) ở Nghệ An

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học tự nhiên

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 1000

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

Mục lục
Lời cảm ơn
Mục lục
Danh mục bảng
Danh mục hình
Bảng ký hiệu viết tắt

    Trang
Mở đầu    1
Chương I: Tổng quan    3
1.1. Chi Clausena    3
1.1.1. Đặc điểm thực vật và phân loại    3
1.1.2. Thành phần hoá học của một số loài trong chi Clausena    5
1.1.3. ứng dụng của các cây thuộc chi Clausena    21
1.2. Cây hồng bì     21
1.2.1. Thực vật học    21
1.2.2. Thành phần hoá học    23
1.2.3. Sử dụng và hoạt tính sinh học    27
1.2.4. Một vài kết luận về thành phần hoá học của cây hồng bì     28
Chương II. Phương pháp nghiên cứu    29
2.1. Phương pháp lấy mẫu    29
2.2. Phương pháp phân tích, phân tách các hỗn hợp và phân lập các chất    29
2.3. Phương pháp khảo sát cấu trúc các hợp chất    29
Chương III. Thực nghiệm    30
3.1. Thiết bị và phương pháp    30
3.1.1. Hoá chất    30
3.1.2. Các phương pháp sắc ký    30
3.1.3. Dụng cụ và thiết bị    31
3.2. Nghiên cứu tinh dầu từ quả cây hồng bì     31
3.2.1. Chưng cất tinh dầu từ quả cây hồng bì     31
3.3. Nghiên cứu các hợp chất từ  quả cây hồng bì     32
3.3.1. Phân lập các hợp chất    32
Chương IV. Kết quả và thảo luận    34
4.1. Nghiên cứu thành phần hoá học của tinh dầu từ quả cây hồng bì     34
4.1.1. Nguyên liệu thực vật    34
4.1.2. Xác định thành phần hoá học    34
4.2. Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ quả cây hồng bì     38
4.2.1. Phân lập một số hợp chất    38
4.2.2. Xác định cấu trúc các hợp chất được phân lập    38
4.2.2.1. Chất -stosterol-3-O--D-glucozit (A1)    38
4.2.2.2.Chất (2E)-N-metyl-3-phenyl-N-[(E)-2-phenylvinyl]acrylamit (A2)    47
Kết luận    59
Tài liệu tham khảo    60


Danh mục các bảng

    Trang
Bảng 1: Thành phần hoá học của tinh dầu quả cây hồng bì
(Clausena lansium(Lour.) Skeels) thu hái từ  Nghệ An    34
Bảng 2: Số liệu phổ 13C- NMR của hợp chất A1    38
Bảng 3: Dự kiện phổ 1H-NMR của hợp chất A2    47
Bảng 4: Dự kiện phổ 13C-NMR của hợp chất A2    48


Danh mục các hình

    Trang
Hình 1: Cây hồng bì     23
Hình 2: Phổ 1H-NMR của hợp chất A1    42
Hình 3: Phổ 13C-NMR của hợp chất A1    43
Hình 4: Phổ DEPT của hợp chất A1    44
Hình 5: Phổ DEPT của hợp chất A1    45
Hình 6: Phổ 1H-NMR của hợp chất A1    46
Hình 7: Phổ 1H-NMR của hợp chất A2    49
Hình 8: Phổ 13C-NMR của hợp chất A2    50
Hình 9: Phổ khối lượng của hợp chất A2    51
Hình 10: Phổ 1H-NMR của hợp chất A2    52
Hình 11: Phổ 13C-NMR của hợp chất A2    53
Hình 12: Phổ DEPT của hợp chất A2    54
Hình 13: Phổ HSQC của hợp chất A2    55
Hình 14: Phổ HMBC của hợp chất A2    56
Hình 15: Phổ COSY của hợp chất A2    57
Hình 16: Phổ mô phỏng 1H-NMR của hợp chất A2    58
Hình 17: Phổ mô phỏng 13C-NMR của hợp chất A2    59Những chữ viết tắt trong luận văn

1H-NMR    Proton Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy    Phổ cộng hưởng từ hạt nhân proton
13C-NMR    Cacbon-13 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy    Phổ cộng hưởng từ hạt nhân cacbon-13
DEPT    Distortionless Enhancement by Polarisation Transfer    
COSY    Correlated Spectroscopy    
HSQC    Heteronuclear Selected Quantum Coherence    Phổ tương quan dị hạt nhân
HMBC    Heteronuclear Multibond Correlation    Phổ tương quan đa kết dị hạt nhân
UV    Ultraviolet Spectroscopy    Phổ tử ngoại
IR    Infrared Spectroscopy    Phổ hồng ngoại
CC    Column Chromatography    Sắc ký cột
TLC    Thin Layer Chromatography    Sắc ký lớp mỏng
EI-MS    Electron Impact - Mass Spectroscopy    Phổ khối và chạm electron
LC-MS    Liquid Chromatography - Mass Spectroscopy    Sắc ký lỏng khối phổ liên hợp
DMSO    Dimetylsulfoxit    
TMS    Tetrametylsilan    
CTPT    Công thức phân tử    
δ (ppm)    Độ dịch chuyển hoá học    
J (Hz)    Hằng số tương tác    
Đ.n.c (oC)    Điểm nóng chảy    
s    singlet    
d    doublet    
t    triplet    
q    quartet    
m    multiplet    Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
Nước ta nằm trong vùng nhiệt đới, gió mùa nên hệ thực vật vô cùng phong phú và đa dạng. Theo các số liệu thống kê mới nhất, thảm thực vật Việt Nam có trên 12000 loài, trong đó có trên 3000 loài được dùng làm thuốc và gần 600 loài cây cho tinh dầu. Vì vậy, việc bảo tồn giá trị truyền thống trong y học dân tộc và phát triển nó theo hướng hiện đại từ nguồn tài nguyên thực vật phong phú ở nước ta là việc làm cần thiết và cấp bách. Điều này đ• và đang thu hút các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu lĩnh vực các hợp chất thiên nhiên. Ngoài ra, trước nguy cơ rừng bị khai thác quá mức, bị xói mòn hoặc do làm hồ chứa nước cho các nhà máy thuỷ điện, vấn đề này cần phải đẩy mạnh để góp phần bảo vệ tính đa dạng, bảo vệ nguồn gen và bảo vệ môi trường sinh thái ở nước ta.
Trước sự phát triển vượt bậc của ngành sinh học phân tử, ngày nay các nhà khoa học trên thế giới lại tập trung nghiên cứu các hợp chất thiên nhiên. Nhiều hoạt tính sinh học quý báu của các hợp chất quen biết từ lâu lại mới được phát hiện. Nhiều cây cỏ lâu nay rất phổ biến và bình thường quanh ta lại chứa những hoạt chất có giá trị. Ví dụ điển hình là việc phát hiện ra hoạt tính kháng HIV của axit belulinic và các dẫn xuất của nó, một loại hợp chất thuộc nhóm tritecpen tồn tại phổ biến trong thực vật. Thảm thực vật của rừng mưa nhiệt đới khu vực Đông Nam á, trong đó có Việt Nam  là vùng được rất nhiều các nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm, nghiên cứu.
    Việc nghiên cứu thành phần hoá học, hoạt tính sinh học của những cây cỏ nước ta trong những thập kỷ qua còn có nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu điều tra tài nguyên thiên nhiên cũng như đóng góp vào việc định hướng sử dụng, bảo tồn và phát triển tài nguyên thực vật một cách hợp lý.
Chi Clausena thuộc họ Cam quýt (Rutaceae) có hơn 50 loài. ở Việt Nam có 10 loài như hồng bì (C. lansium), hồng bì dại (C. excavata), hồng bì bảy lá (C. heptaphylla), vương tùng (C. dentata)...
Hồng bì (C. lansium Lour.) là cây thuốc được dùng rộng r•i trong y học cổ truyền ở nước ta cũng như các nước Đông Nam á. Cây này được các nhà khoa học trên thế giới quan tâm nghiên cứu, đặc biệt trong những năm gần đây có rất nhiều hợp chất mới có cấu trúc đa dạng và hoạt tính sinh học cao đ• được tìm thấy ở cây này. Tuy vậy, cho đến nay có ít tài liệu nghiên cứu công bố về thành phần hoá học của quả cây hồng bì ở Việt Nam.
    Chính vì vậy chúng tôi chọn đề tài “Nghiên cứu thành phần hóa học của quả cây hồng bì  (Clausena lansium(Lour.) Skeels ở Nghệ An” từ đó góp phần xác định thành phần hoá học và tìm ra nguồn nguyên liệu cho ngành hoá dược, hương liệu và góp phần phân loại bằng hoá học chi Clausena.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu.
     Trong luận văn này, chúng tôi có nhiệm vụ:
    - Xác định thành phần hoá học của tinh dầu quả cây hồng bì.
    - Chiết chọn lọc với các dung môi thích hợp để thu được hỗn hợp các hợp chất từ các phân đoạn khác nhau của quả cây hồng bì.
    - Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ  quả cây hồng bì.
3. Đối tượng nghiên cứu.
    Đối tượng nghiên cứu là quả cây hồng bì  (Clausena lansium(Lour) Skeels thuộc họ Cam quýt (Rutaceae) ở Nghệ An.

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
Cảm ơn website đã chia sẻ rất nhiều tài liệu đến mọi người
lamthikimxuyen
ok. cam on ban nha.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ tài liệu hữu ích này
diepquynhchau
thanks bạn rất nhiều
thuynguyenhlu8118
Oh my god, tìm mãi mới thấy. Thanks
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh