nh hưởng của khối lượng heo nái đẻ lứa 1 đến năng suất sinh sản ở giai đoạn nuôi con

nh hưởng của khối lượng heo nái đẻ lứa 1 đến năng suất sinh sản ở giai đoạn nuôi con

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Nông, lâm, ngư nghiệp

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên namhoang34 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết
MỤC LỤC
Tóm tắt .......................................................................................................................ii
Chương 1: Giới thiệu ................................................................................................ 1
Chương 2: Tổng quan tài liệu .................................................................................. 2
2.1 Đặc điểm các giống heo ......................................................................................... 2
2.1.1 Giống heo ngoại thuần ........................................................................................ 2
2.1.2 Giống heo nội...................................................................................................... 4
2.1.3 Giống heo lai....................................................................................................... 6
2.2 Đặc điểm sinh lý sinh sản của heo nái .................................................................. 6
2.2.1 Tuổi động dục đầu tiên........................................................................................ 6
2.2.2 Sự thành thục về thể vóc ..................................................................................... 7
2.2.3 Tuổi đẻ lứa đầu.................................................................................................... 7
2.2.4 Chu kỳ động dục của heo nái .............................................................................. 7
2.2.5 Tỷ lệ hao mòn heo mẹ khi nuôi con.................................................................... 7
2.3 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong chăn nuôi heo nái sinh sản.............................. 8
2.3.1 Khả năng sinh sản của heo nái ............................................................................ 8
2.3.2 Khả năng sản xuất sữa của heo nái ................................................................... 11
2.3.3 Chất lượng đàn của đàn heo con ....................................................................... 12
2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến heo nái trong giai đoạn nuôi con ............................... 14
2.4.1 Giống................................................................................................................. 14
2.4.2 Lứa đẻ................................................................................................................ 14
2.4.3 Thể trọng heo lúc đẻ.......................................................................................... 15
2.4.4 Thức ăn và mức ăn............................................................................................ 15
2.4.5 Các bệnh sinh sản.............................................................................................. 17
2.4.6 Tác động của ngoại cảnh................................................................................... 18
2.5 Chăm sóc nuôi dưỡng heo nái mang thai và nuôi con ........................................ 18
2.5.1 Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng heo nái mang thai ....................................... 18
2.5.2 Kỹ thuật chăm sóc quản lý heo nái khi đẻ ........................................................ 20
2.5.3 Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng nái nuôi con................................................ 20
2.6 Đặc điểm sinh lý ở heo con.................................................................................. 24
2.6.1 Sự sinh trưởng và phát triển của heo con.......................................................... 24
2.6.2 Sức đề kháng của heo con................................................................................. 24
2.6.3 Cơ quan điều tiết thân nhiệt của heo con .......................................................... 24
2.6.4 Đặc điểm tiêu hóa ở heo con............................................................................. 25
2.6.5 Nhu cầu dinh dưỡng cần thiết cho heo con....................................................... 27
2.6.7 Chăm sóc nuôi dưỡng heo con theo mẹ ............................................................ 30
2.6.8 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của heo con theo mẹ....................... 32
2.7 Thức ăn chế biến công nghiệp dành cho heo con theo mẹ.................................. 32
2.7.1 Thức ăn hỗn hợp (TĂHH)................................................................................. 32
2.7.2 Thức ăn đậm đặc ............................................................................................... 33
2.7.3 Các chất bổ sung ............................................................................................... 33
2.8 Một số bệnh thường gặp ở heo con..................................................................... 34
2.8.1 Tiêu chảy ở heo con .......................................................................................... 34
2.8.2 Bệnh đường hô hấp ........................................................................................... 34
2.8.3 Bệnh ghẻ ........................................................................................................... 34
2.8.4 Bệnh về khớp .................................................................................................... 34
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu .................................................................... 35
3.1 Phương tiện thí nghiệm........................................................................................ 35
3.1.1 Thời gian và địa điểm thí nghiệm ..................................................................... 35
3.1.2 Chuồng trại........................................................................................................ 36
3.1.3 Đối tượng thí nghiệm........................................................................................ 37
3.1.4 Dụng cụ thí nghiệm........................................................................................... 37
3.1.5 Thức ăn dùng trong thí nghiệm......................................................................... 38
3.1.6 Nước uống cho heo trong thí nghiệm................................................................ 40
3.1.7 Thuốc thú y dùng trong thí nghiệm................................................................... 41
3.1.7 Công tác thú y tiêm phòng cho cái hậu bị, nái mang thai và heo con theo mẹ. 41
3.2 Phương pháp thí nghiệm ..................................................................................... 42
3.2.1 Bố trí thí nghiệm ............................................................................................... 42
3.2.2 Phương pháp tiến hành...................................................................................... 42
3.2.3 Các chỉ tiêu theo dõi.......................................................................................... 44
3.2.5 Xử lý số liệu ..................................................................................................... 45
Chương 4: Kết quả và thảo luận ............................................................................ 46
4.1 Kết quả trên heo con theo mẹ............................................................................... 46
4.1.1 Khảo sát số heo con qua các thời điểm............................................................. 46
4.1.2 Khảo sát trọng lượng heo con qua các thời điểm.............................................. 50
4.1.3 Khảo sát tỷ lệ heo con tiêu chảy........................................................................ 55
4.1.4 Lượng thức ăn tiêu tốn và tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng cho heo con............. 56
4.2 Kết quả trên heo nái nuôi con .............................................................................. 57
4.3 Hiệu quả kinh tế ................................................................................................... 61
Chương 5: Kết luận và đề xuất .............................................................................. 63
5.1 Kết luận ................................................................................................................ 63
5.2 Đề xuất ................................................................................................................. 63
Tài liệu tham khảo .................................................................................................. 64
Phụ lục ...................................................................................................................... 67
DANH SÁCH BẢNG
Bảng 2.1: Hao mòn cơ thể heo nái theo lứa đẻ ............................................................8
Bảng 2.2: Số lứa đẻ của heo nái nội, nái lai và nái ngoại ............................................ 9
Bảng 2.3: Sản lượng sữa theo lứa đẻ của heo nái nuôi con ...................................... 11
Bảng 2.4: Thành phần sữa sau khi sinh của heo nái ............................................................ 12
Bảng 2.5: Nhu cầu CP và năng lượng trong khẩu phần nái hậu bị ........................... 16
Bảng 2.6: Định mức ăn cho heo nái theo thể trạng .................................................. 16
Bảng 2.7: Tiêu chuẩn ăn dinh dưỡng cho nái nuôi con.............................................. 17
Bảng 2.8: Mức ăn heo nái cơ bản theo giai đoạn mang thai (kg/ngày/con) .............. 19
Bảng 2.9: Tiêu chuẩn ăn và chất dinh dưỡng hàng ngày cho heo nái nuôi con……..21
Bảng 2.10: Mức ăn heo nái nuôi con (kg/con/ngày) ................................................. 23
Bảng 2.11: Nhiệt độ thích hợp cho heo con (Viện Chăn nuôi Quốc gia, 2004) ....... 25
Bảng 2.12: Sự phát triển của bộ máy tiêu hóa heo con ............................................. 25
Bảng 2.13: Lượng dịch vị biến đổi tùy theo tuổi và ngày đêm của heo .. ................. 26
Bảng 2.14: Nhu cầu năng lượng cho heo con ........................................................... 28
Bảng 3.1: Thành phần và hàm lượng dinh dưỡng của thức ăn NOVO 9666 ............ 39
Bảng 3.2: Thành phần và hàm lượng dinh dưỡng của thức ăn NOVO 9667 ........... 40
Bảng 3.3: Thành phần và hàm lượng dinh dưỡng của thức ăn HI-GRO 550S ....... 40
Bảng 3.4: Tiêm phòng cho heo con theo mẹ ............................................................. 41
Bảng 3.5: Bố trí thí nghiệm ..................................................................................................42
Bảng 4.1: Số heo con qua các thời điểm ................................................................... 46
Bảng 4.2: Trọng lượng heo con qua các thời điểm ................................................... 50
Bảng 4.3: Tỷ lệ tiêu chảy (%) ................................................................................... 55
Bảng 4.4: TTTĂ và TTTĂ/kg tăng trọng heo con .................................................... 56
Bảng 4.5: Thể trọng của heo nái trước và sau khi nuôi con và khả năng sinh sản ... 59
Bảng 4.6: Chi phí TĂ cho kg tăng trọng heo con ..................................................... 61
Bảng 4.7: Hiệu quả kinh tế về mặt thứ ăn của toàn thí nghiệm ................................ 62

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên namhoang34 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
blackantx11
cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành đề tài
Hy vọng các bạn sẽ đóng góp thêm để website của chúng ta ngày càng phong phú đầy đủ
lamthikimxuyen
ok. cam on ban nha.
LeThuyNgaFTU
Bạn ơi làm sao để download được tài liệu vậy?
vuvanbach
Tôi đã nhận được file, Rất cảm ơn dịch vụ thuvien24.com
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 16

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh