óa-xạ trị đồng thời carcinôm vòm hầu giai đoạn tiến xa tại chỗ-tại vùng

óa-xạ trị đồng thời carcinôm vòm hầu giai đoạn tiến xa tại chỗ-tại vùng

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Y khoa, y dược

Cập nhật:

Kiểu file: rar

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên baotram và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết
Thông tin chi tiết  
Luận án tiến sĩ năm 2012
Đề tài: Hóa-xạ trị đồng thời carcinôm vòm hầu giai đoạn tiến xa tại chỗ-tại vùng
 
 
GIÔÙI THIEÄU LUAÄN AÙN
ĐẶT VẤN ĐỀ: 
Carcinôm vòm hầu là một trong 10 loại ung thư thường gặp ở nước 
ta. Xạ trị là phương tiện điều trị chủ yếu. Đối với carcinôm vòm hầu 
giai đoạn I-II, có đến 80-85% bệnh nhân sống 5 năm sau xạ trị đơn 
thuần. Trong khi đó ở giai đoạn III-IVb, tỷ lệ sống còn 5 năm sau xạ 
trị đơn thuần giảm xuống, chỉ thay đổi từ 34-56% (Lee và cs). Thất 
bại chủ yếu do tái phát tại chỗ-tại vùng và di căn xa. Giải pháp nào 
để hạn chế các thất bại này? Phân tích gộp của nhiều nghiên cứu lâm 
sàng ngẫu nhiên cho thấy phối hợp hóa-xạ trị đồng thời dựa trên 
cisplatin làm giảm tỷ lệ tái phát tại chỗ-tại vùng, tỷ lệ di căn xa cũng 
như cải thiện sống còn. Tuy nhiên, bên cạnh việc cải thiện kết quả 
điều trị, hóa-xạ trị đồng thời cũng làm gia tăng độc tính từ 15-25%.
Mức độ gia tăng này thay đổi tùy theo kiểu cách phối hợp hóa-xạ: 
đồng thời xen kẻ hay đồng thời liên tục mỗi tuần, phối hợp hóa trị 
đơn chất hoặc đa chất, hóa trị liều thấp hay liều cao.Trong điều kiện 
nước ta, việc tìm ra một phác đồ điều trị vừa có hiệu quả trong cải 
thiện sống còn vừa có thể kiểm soát an toàn các độc tính là rất cần 
thiết. Chính vì vậy chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm vào các 
mục tiêu sau đây:
Mục tiêu nghiên cứu 
1. Xác định tỷ lệ các độc tính cấp và muộn của hóa-xạ trị đồng thời, 
so sánh với xạ trị đơn thuần.
2. Xác định tỷ lệ đáp ứng của bướu nguyên phát và hạch sau hóa-xạ 
đồng thời, so sánh với xạ trị đơn thuần.
3. Xác định các tỷ lệ thất bại (tái phát hoặc di căn xa), thời gian 
sống còn và các tỷ lệ sống còn 3 năm, 5 năm của nhóm bệnh 
nhân hóa-xạ trị đồng thời, so sánh với nhóm bệnh nhân xạ trị đơn 
thuần.
TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Hóa-xạ trị đồng thời carcinôm vòm hầu đã được sử dụng rộng rãi tại 
nhiều nước trên thế giới từ hơn 02 thập niên qua. Tuy nhiên, cho đến 
thời điểm chúng tôi triển khai nghiên cứu này, tại Việt Nam chưa có 
một công trình nghiên cứu hoàn chỉnh nào so sánh và đánh giá một 
cách toàn diện lợi ích cũng như độc tính giữa hóa-xạ trị đồng thời 
bằng cisplatin liều thấp mỗi tuần với xạ trị đơn thuần cho các
carcinôm vòm hầu giai đoạn III-IVb. Vì vậy nghiên cứu này là rất 
cần thiết làm cơ sở khoa học cho việc áp dụng thường quy hóa-xạ trị 
đồng thời các carcinôm vòm hầu giai đoạn tiến xa tại chỗ-tại vùng tại 
nước ta trong tương lai. 
2
Những đóng góp mới của luận án
Luận án đã đưa ra các kết quả cụ thể về tính tuân thủ điều trị, độ 
dung nạp các độc tính, các tỷ lệ đáp ứng và sống còn của hóa-xạ trị 
đồng thời so sánh với xạ trị đơn thuần. Kết quả cho thấy hóa-xạ trị 
đồng thời với cisplatin liều thấp mỗi tuần có tỷ lệ đáp ứng cao, độ 
dung nạp các độc tính thuận lợi và cải thiện rõ rệt các tỷ lệ sống còn. 
Đây là cơ sở khoa học quan trọng khẳng định vai trò của hóa-xạ trị 
đồng thời, góp phần vào cải thiện kết quả điều trị các carcinôm vòm 
hầu giai đoạn tiến xa tại chỗ-tại vùng tại nước ta.
BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN
Luận án dài 111 trang, phân bố như sau: mở đầu (2 trang), mục tiêu 
nghiên cứu (1 trang), chương 1: Tổng quan tài liệu (38), chương 2: 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu (8 trang), chương 3: Kết quả 
(19 trang), chương 4: Bàn luận (40 trang); kết luận và kiến nghị (3 
trang). Trong luận án cũng bao gồm 26 bảng, 12 biểu đồ, 17 hình và 
136 tài liệu tham khảo (12 tiếng Việt, 4 tiếng Pháp và 120 tài liệu 
tiếng Anh).
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1 DỊCH TỄ HỌC CARCINÔM VÒM HẦU
Carcinôm vòm hầu là loại ung thư có xuất độ khác biệt theo vùng địa 
lý, chủng tộc và yếu tố gia đình. Rất thường gặp ở miền Nam Trung 
Hoa (Quảng đông), Hong kong, các nước Đông Nam Á, một số nước 
Bắc phi, trong khi đó rất ít gặp ở các nước Âu Mỹ. Dân da vàng dễ 
mắc bệnh hơn so với dân da đen và da trắng. Nếu có một người trong 
gia đình mắc bệnh thì khả năng mắc bệnh của các thành viên còn lại 
tăng từ 4-10 lần so với gia đình không có người mắc bệnh. Giới nam 
nhiều hơn nữ, tỷ lệ thay đổi từ 2-3:1 (Parkin và cs). Đỉnh tuổi thường 
gặp là 40-59 tuổi (Chien và cs). Các yếu tố nguyên nhân của 
carcinôm vòm hầu được kể đến nhiều nhất bao gồm: nhiễm virút 
Epstein Barr(Epstein MA, Bonner và cs), thức ăn ướp muối (Ho và 
cs), thói quen hút thuốc lá và uống rượu (Friborg, Hsu và cs), yếu tố 
đột biến gen HLA (Hildesheim), hóa chất formaldehyde (Partanen và 
cs).
1.2 GIẢI PHẪU BỆNH CARCINÔM VÒM HẦU
Dựa trên mức độ biệt hóa của tế bào, Tổ chức y tế thế giới đã chia 
carcinôm vòm hầu thành 3 nhóm mô học khác nhau: carcinôm tế bào 
gai sừng hóa (típ1), carcinôm không sừng hóa (típ 2) và carcinôm 
không biệt hóa (típ 3).
3
1.3 DIỄN TIẾN TỰ NHIÊN CỦA CARCINÔM VÒM HẦU
Carcinôm vòm hầu là loại ung thư thường nhanh chóng xâm lấn vào 
các cấu trúc lân cận, sớm di căn hạch và dễ di căn xa. Bướu nguyên 
phát có thể ăn lan ra phía bên vào khoang cạnh hầu, ra phía trước vào 
các hốc mũi và các xoang cạnh mũi, lên phía trên vào các cấu trúc 
đáy sọ làm tổn thương các dây thần kinh sọ, xuống phía dưới vào 
khẩu hầu phá hủy vòm khẩu cái mềm. Vào thời điểm chẩn đoán, 1/3-1/2 bệnh nhân đã có di căn hạch, 85-90% di căn hạch cổ là cùng bên 
và 50% di căn hạch cổ 02 bên (Lee, Mao). Có 18-50% bệnh nhân có 
di căn xa trong quá trình diễn tiến bệnh, chủ yếu là xương, kế đến là 
gan và phổi (Ahmad và cs).
1.4 ĐIỀU TRỊ CARCINÔM VÒM HẦU
 
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Lê Chính Đại (2004), “Kết quả bước đầu của việc sử dụng hóa trị liều thấp phối 
hợp đồng thời với xạ trị bệnh ung thư vòm mũi họng giai đoạn III-IV tại BV 
K (2002-2003), trong Y học thực hành, Bộ y tế xuất bản, tr.56-62.
2. Nguyễn Chấn Hùng (1986), “Ung thư vòm hầu”, trong: Ung thư học Lâm Sàng, 
tập 2, Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, tr. 108 – 115. 
3. Nguyễn Chấn Hùng (2001), “Thuốc lá và bệnh ung thư”, Y học TP Hồ Chí Minh,
phụ bản chuyên đề ung bướu học, 5 (4), tr. 1 – 5.
4. Phạm Chí Kiên (1995), “Tổng kết điều trị ung thư vòm hầu tại Trung Tâm Ung 
Bướu TP HCM từ năm 1985 – 1992”, Luận văn chuyên khoa cấp I- Ung thư 
học, Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh
5. Phạm Chí Kiên (2003), “Điều trị ung thư vòm hầu”, Luận án chuyên khoa cấp IIUng thư học, Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.
6. Lê Phúc Thịnh (1983), Tổng kết điều trị ung thư vòm hầu tại Khoa Ung thư BV 
Bình Dân 1976 – 1981, Sinh hoạt Khoa học Kỹ thuật BV Bình Dân.
7. Đặng Huy Quốc Thịnh (2005), “ Kết quả điều trị ung thư vòm hầu bằng phối hợp 
hóa trị tân hỗ trợ và xạ trị ngoài”, Luận án chuyên khoa cấp II-Ung thư học.
Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh
8. Trần Quang Thuận (1998), “Nhận định bước đầu điều trị 116 trường hợp ung thư 
vòm hầu giai đoạn tiến xa bằng hoá trị cảm ứng và xạ trị”, Y học TP Hồ Chí 
Minh, phụ bản chuyên đề ung bướu học, 2(3), tr. 148 – 153.
9. Nguyễn Thị Bích Thủy (2003), “ Hóa trị ung thư vòm hầu di căn tại Bệnh Viện 
Ung Bướu TP HCM 1995-1999”, Y học TP Hồ Chí Minh, phụ bản chuyên 
đề ung bướu học, 7(4), tr. 100-103.
10. Nguyễn Sào Trung (1992), “ Bướu của đường hô hấp tiêu hóa trên”, trong: 
Nguyễn Sào Trung, Nguyễn Chấn Hùng, chủ biên, Bệnh học ung bướu cơ 
bản, Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế TP HCM, tr. 29 -44 
114

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên baotram đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
hoanggiagia90
thanks a nha
tranthao019
xin chân thành cảm ơn
Cám ơn anh/chị đã chia sẻ .Chúc sức khỏe .
phanhaicuong
Cái này được nè, thanks
tranhuynhduy1992
Cám ơn đã giúp tôi Hoàn thành báo cáo khóa luận tốt nghiệp với nội dung đầy đủ và chính xác.
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh