Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nội dung pháp luật

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nội dung pháp luật

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Luật

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 200

Lượt tải: 18

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên baotram và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

LỜI MỞ ĐẦU

 

Pháp luật là một bộ phận quan trọng trong kiến trúc thượng tầng xã hội, được hình thành trên cơ sở hạ tầng do các quan hệ kinh tế hợp thành. Ra đời, tồn tại, cùng phát triển với nhà nước, do vậy, nguyên nhân làm phát sinh nhà nước cũng là những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của pháp luật, đó là kết quả của sự phát triển xã hội do sự tiến bộ không ngừng của lực lượng sản xuất. Do đó, sự ra đời và tồn tại của pháp luật là một tất yếu khách quan, cho nên pháp luật là một bộ phận không thể thiếu trong xã hội có giai cấp và tư hữu.

Pháp luật thể hiện ý chí nhà nước của giai cấp thống trị và được hình thành bằng con đường nhà nước. Mặt khác, pháp luật tồn tại khách quan, là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng, do vậy nội dung của pháp luật không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của cá nhân hay tổ chức nào cả. Nội dung của pháp luật phản ánh đời sống kinh tế xã hội, có mối liên hệ qua lại chặt chẽ với các bộ phận khác trong kiến trúc thượng tầng và do cơ sở hạ tầng quyết định. Việc nghiên cứu, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nội dung pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng và sửa đổi hệ thống pháp luật, đảm bảo cho hệ thống pháp luật phản ánh kịp thời đời sống xã hội, không bị lạc hậu, tụt lùi, đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Nhằm góp phần làm rõ và có cách hiểu sâu sắc toàn diện về các nhân tố ảnh hưởng đến nội dung pháp luật, em xin lựa chọn đề tài “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nội dung pháp luật.”

Do trình độ am hiểu cũng như lượng kiến thức có hạn của bản thân cho nên trong bài làm sẽ còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Em kính mong sẽ nhận được những ý kiến phê bình và nhận xét của các thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong tổ bộ môn đã ân cần giảng dạy trong các tiết học, cũng như giờ tư vấn để giúp em hoàn thành bài tập này.

 

 

I.       Lý luận chung về pháp luật.

          Học thuyết Mác-Lênin về nhà nước và pháp luật lần đầu tiên trong lịch sử đã giải thích một cách đúng đắn về bản chất của pháp luật, cùng nguồn gốc và là cơ sở để ta khẳng định tính tất yếu, khách quan của nội dung pháp luật. Tồn tại song song, gắn kết và có mối liên hệ mật thiết không thể tách rời với nhà nước. Pháp luật là hệ thống các quy tắc sử xự do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí nhà nước của giai cấp thống trị trong xã hội, là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm duy trì, bảo đảm sự ổn định và phát triển của xã hội, đồng thời bảo vệ lợi ích của giai cáp thống trị. Để hiểu nội dung của pháp luật là gì, trước hết ta tìm hiểu phạm trù nội dung theo quan điểm biện chứng của triết học Mác-Lênin. Theo đó thì nội dung là tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình hình thành nên pháp luật. Nội dung của pháp luật không phải là không có sự thay đổi, mà đó là một phạm trù mang tính lịch sử. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng thì pháp luật là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng, do vậy nội dung của pháp luật chủ yếu là do cơ sở hạ tầng quyết định mà yếu tố chủ yếu nhất là do sự thay đổi của kinh tế. Tuy nhiên, là một bộ phận hợp thành kiến trúc thượng tầng cho nên pháp luật nằm trong mối liên hệ qua lại với các bộ phận khác hợp thành kiến trúc thượng tầng, cho nên nội dung pháp luật còn chịu sự tác động, ảnh hưởng của các yếu tố khác nằm trong kiến trúc thượng tầng.

II.      Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nội dung của pháp luật.

          Trong biện chứng về cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng thì cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, mặt khác cơ sở hạ tầng do các quan hệ kinh tế hợp thành, mọi sự biến đổi của kinh tế đều ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng. Như đã phân tích ở trên thì pháp luật là một bộ phận quan trọng của kiến trúc thượng tầng, do vậy yếu tố giữ vai trò quyết định đối với nội dung của pháp luật là kinh tế. Nó không chỉ quyết định đến sự tồn tại và phát triển, nội dung và hình thức mà bản chất của pháp luật còn mang bản chất của các quan hệ kinh tế. Các Mác đã viết “Trong thời đại nào cũng thế, chính là vua chúa phải phục tùng các điều kiện kinh tế, chứ không bao giờ vua chúa ra lệnh cho các điều kiện kinh tế được, chẳng qua chế độ pháp luật về chính trị, cũng như về dân sự chỉ là cái việc nói lên, ghi chép lại quyền lực của quan hệ kinh tế”. Pháp luật luôn phản ánh trình độ phát triển kinh tế, nó không thể thấp hơn hay cao hơn trình độ phát triển đó, do vậy mọi sự phát triển thay đổi của kinh tế cũng kéo theo sự thay đổi của nội dung pháp luật để phù hợp. Bản chất của các quan hệ kinh tế quy định bản chất của pháp luật và được thể hiện thông qua nội dung. Chẳng hạn các quan hệ kinh tế chiếm hữu nô lệ hình thành nên kiểu pháp luật chủ nô. Mà nội dung của nó chủ yếu chủ yếu là những quy định bảo vệ, củng cố các quan hệ sản xuất chiếm nô, thừa nhận quyền hạn tuyệt đối của chủ nô với nô lệ, thừa nhận, bảo vệ đầy đủ các quyền hạn và lợi ích của chủ nô, còn nô lệ rơi vào tình trạng vô quyền. Quan hệ sản xuất và nền kinh tế phong kiến ra đời kéo theo sự ra đời của kiểu pháp luật phong kiến mà nội dung chủ yếu của pháp luật phong kiến do các quan hệ trong nền kinh tế phong kiến quy định. Nó là công cụ chuyên chính trong tay giai cấp địa chủ phong kiến, ghi nhận sự bất bình đẳng giữa các giai cấp, đẳng cấp trong xã hội, sự phụ thuộc của nông dân vào giai cấp địa chủ. Tất cả những nội dung đó đều được quy định bởi nội dung của các quan hệ sản xuất trong nền kinh tế phong kiến. Pháp luật tư sản ra đời và được quyết định bởi các quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, nó ghi nhận và bảo vệ quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, bảo vệ sự thống trị và lợi ích của giai cấp tư sản bởi giai cấp tư sản là chủsởhữuđối với tư liệu sản xuất trong nền kinh tế. Cùng với sự phát triển không ngừng của lực lượng sản xuất thì quan hệ kinh tế xã hội chủ nghĩa đã ra đời và cùng với đó là kiểu pháp luật xã hội chủ nghĩa. Cũng như ba kiểu pháp luật trước, pháp luật xã hội chủ nghĩa cũng có nội dung do bản chất của quan hệ kinh tế xã hội chủ nghĩa quy định. Được xây dựng và quy định bởi quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa đặc trưng bởi chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, do đó pháp luật xã hội chủ nghĩa có nội dung khác hoàn toàn với trước. Nội dung đó chủ yếu là những quy định đản bảo tính dân chủ, thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân, là công cụ để nhân dân thựchiện quyền lực của mình, là 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên baotram đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
thanks!!!!!!!!!!! happy lucky day!
dinhthao1703
Mình sẽ giới thiệu cho các bạn của mình về Thuvien24.com
thehung060290
Ngày càng phát triển và nội dung phong phú hơn nhé Thuvien24!
Em vô tình biết được trang web này. Em vui lắm khi tìm được một trang web hay như vậy . Em xin cảm ơn :)
hathanhhoa
CẢM ƠN ANH/CHỊ, MÌNH ĐÃ NHẬN ĐƯỢC TÀI LIỆU THEO YÊU CẦU.
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh