Phân tích thực trạng về quá tình tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần  may Đức Giang

Phân tích thực trạng về quá tình tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần may Đức Giang

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Tài chính ngân hàng

Cập nhật:

Kiểu file: pdf

Người đăng:

Điểm download: 150

Lượt tải: 6

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên information và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết
MỤC LỤC 
Lời nói đầu .................................................................................................... 1 
Phần I: Lý luận chung về thị trường và tiêu thụ sản phẩm ............................ 3 
I. Các quan điểm cơ bản về thị trường ........................................................ 3 
1. Khái niệm thị trường ............................................................................... 3 
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường..................................................... 3 
II. Các quan điểm cơ bản về tiêu thụ: ......................................................... 5 
1. Khái niệm về tiêu thụ: ............................................................................. 5 
2. Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm .................................................... 6 
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm .......................... 6 
4. Nội dung cơ bản của công tác tiêu thụ ..................................................... 8 
III. Mối quan hệ giữa thị trường và tiêu thụ ............................................ 16 
IV. Những phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm duy trì và mở rộng 
thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp: ............................... 17
1. Nâng cao chất lượng sản phẩm:............................................................. 17 
2. Chính sách giá bán: ............................................................................... 18 
3. Tổ chức kênh tiêu thụ:........................................................................... 18 
4. Công tác bảo hành: ................................................................................ 19 
5. Quảng cáo và giới thiệu sản phẩm: ........................................................ 19 
6. Kích thích vật chất tổ chức khuyến mại: ............................................... 20 
Phần II: Thực trạng công tác tiêu thụ của công ty cổ phần may đức giang ...... 22 
I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: ................................. 22 
1.Giới thiệu chung về công ty : ................................................................. 22 
2-Lịch sử phát triển doanh nghiệp qua các thời kỳ: ................................... 24 
II. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến công tác duy trì và 
đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần may Đức Giang ................... 27
1. Chức năng và nhiệm vụ của công ty : ................................................... 27 
2. Đặc điểm về cơ cấu sản xuất và bộ máy quản lý của Công ty cổ phần 
May Đức Giang ........................................................................................ 28 
3. Đặc điểm về công nghệ và máy móc thiết bị. ......................................... 31 
4. Đặc điểm về nguyên vật liệu và sản phẩm: ............................................ 34 
5. Đặc điểm về lao động:........................................................................... 36 
II. Phân tích thực trạng về quá tình tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần 
may Đức Giang. .......................................................................................... 39 
1.Tình hình sản xuất và kinh doanh của công ty: ....................................... 39 
2.Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty: ................................. 44 
3. Phân tích thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty. ............................. 45 
2. Thị trường nội địa ................................................................................. 48 
4.Công tác lập kế hoạch tiêu thụ của công ty: ........................................... 49 
5. Đánh giá chung về công tác duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ của 
công ty: ..................................................................................................... 52 
Phần 3: Một số giải pháp nhằm duy trì và đẩy mạnh tiêu thụ ở công ty cổ 
phần may đức giang ................................................................................... 57 
I. Đánh giá thị trường may mặc trong thời gian tới: ................................ 57 
II-Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường và đẩy mạnh tiêu thụ ở 
công ty cổ phần may Đức giang. ................................................................ 58 
1. Tăng cường công tác điêù tra và nghiên cứu thị trường. ....................... 58 
2. Hoàn thiện chính sách sản phẩm: .......................................................... 62 
3. Hoàn thiện chính sách giá cả: ................................................................ 63 
4. Hoàn thiện chính sách phân phối. .......................................................... 65 
5. Tăng cường các hoạt động xúc tiến và khuyếch trương. ........................ 67 
Kết luận ....................................................................................................... 70 
Tài liệu tham khảo ..................................................................................... 71LỜI NÓI ĐẦU 
Công cuộc đổi mới của đất nước ta đang diễn ra trong tình hình kinh tế 
thế giới chuyển đổi nhanh chưa từng thấy.Việt Nam gia nhập tổ chức thương 
mại thế giới WTO- sự chuyển đổi này đòi hỏi các doanh nghiệp nước ta nói 
chung và công ty cổ phần May Đức Giang nói riêng cần phải sáng suốt,cân 
nhắc, thận trọng nhiều hơn trên con đường đưa nền kinh tế đất nước phát, hội 
nhập vào kinh tế khu vực và thế giới. 
Trong đó các giải pháp nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm là những 
chỉ tiêu quan trọng trong công tác quản lý kinh tế của doanh nghiệp, chúng 
gắn liền với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Đứng 
trước sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường như hiện nay ngoài việc 
sản xuất và cung cấp cho thị trường một khối lượng sản phẩm, dịch vụ với 
chất lượng cao, chủng loại mẫu mã phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, 
doanh nghiệp cần phải tìm mọi cách tiết kiệm chi phí sản xuất và đưa ra thị 
trường những sản phẩm có giá thành hạ. Sản phẩm với chất lượng tốt, giá 
thành hạ, mẫu mã phù hợp sẽ giúp cho doanh nghiệp đẩy mạnh tốc độ tiêu 
thụ, tăng nhanh vòng quay vốn, đem lại nhiều lợi nhuận, từ đó tăng tích luỹ 
cho doanh nghiệp và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên. 
Xuất phát từ đó, công ty cổ phần May Đức Giang là một doanh nghiệp 
may có quy mô tương đối lớn, với khối lượng sản phẩm ra lớn, đa dạng về 
quy cách, mẫu mã, chủng loại nên việc tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm là 
một vấn đề quan trọng đối với sự sống còn của công ty. 
Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong thời gian thực tập tại công ty, 
được sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô trong bộ môn quản trị, đặc biệt là 
thầy PGS.TS Đỗ Hoàng Toàn cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ phòng ban 
trong công ty cổ phần May Đức Giang em đã nghiên cứu đề tài:“Một số giải pháp nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm của công 
ty cổ phần May Đức Giang”. 
Nội dung chuyên đề thực tập nghiệp vị của em ngoài lời nói đầu và kết 
luận gồm 3 phần sau: 
Phần 1:Lý luận chung về thị trường và tiêu thụ sản phẩm 
Phần 2: Thực trạng công tác duy trì và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công 
ty cổ phần May Đức Giang. 
Phần 3:Một số biện pháp góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty 
cổ phân May Đức Giang. PHẦN I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM
I. Các quan điểm cơ bản về thị trường 
1. Khái niệm thị trường 
Theo Các Mác, hàng hóa là sản phẩm được sản xuất ra không phải để 
cho người sản xuất tiêu dùng mà sản xuất ra để bán. Hàng hóa được bán ở thị 
trường .Có nhiều quan điểm khác nhau về thị trường: 
1.1. Theo định nghĩa của kinh tế học: Thị trường là sự biểu hiện thu 
gọn của quá trình mà thông qua đó các quyết định của các công ty về sản xuất 
ra cái gì, sản xuất như thế nào và các quyết định của người công nhân về việc làm 
bao lâu, cho ai đều được dung hoà bằng sự điều chỉnh giá cả. 
1.2. Theo quan điểm của Marketing: Thị trường là tổng số nhu cầu 
(hoặc tập hợp nhu cầu) về một loại hàng hóa nào đó, là nơi diễn ra các hoạt 
động mua bán hàng hóa bằng tiền tệ. Theo khái niệm này, thị trường chứa 
tổng số cung, tổng số cầu và cơ cấu của tổng cung và cầu về một loại hàng, 
nhóm hàng nào đó. Thị trường bao gồm cả yếu tố không gian và thời gian. 
Trên thị trường luôn diễn ra các hoạt động mua bán và các quan hệ hàng hóa 
tiền tệ. 
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường 
Thị trường là một lĩnh vực kinh tế phức tạp, do đó các yếu tố ảnh hưởng 
tới thị trường cũng rất phong phú và phức tạp. Để nghiên cứu các nhân tố ảnh 
hưởng tới thị trường, cần phân loại các nhân tố đó. 
2.1. Căn cứ vào sự tác động của các lĩnh vực thị trường: Người ta chia ra các nhân tố thuộc về kinh tế - chính trị - xã hội, tâm sinh lý. 
 Các nhân tố về kinh tế có vai trò quyết định, bởi vì nó có tác động trực 
tiếp đến cung cầu, giá cả, tiền tệ, quan hệ cung cầu... Các nhân tố thuộc 
về kinh tế rất phong phú. 
 Các nhân tố thuộc về chính trị - xã hội cũng ảnh hưởng to lớn đến thị 
trường. Các nhân tố này thường được thể hiện qua chính sách tiêu 
dùng, dân tộc, quan hệ quốc tế, chiến tranh và hoà bình... Nhân tố 
chính trị – xã hội tác động trực tiếp tới kinh tế và do đó cũng tác động 
trực tiếp đến thị trường. 
 Các nhân tố tâm, sinh lý tác động mạnh mẽ tới người tiêu dùng và do 
đó tác động mạnh mẽ tới nhu cầu và mong muốn trên thị trường. 
 Cũng như các nhân tố thuộc về tâm, sinh lý, nhân tố thời tiết, khí hậu 
cũng ảnh hưởng trực tiếp to lớn đến người tiêu dùng, tới nhu cầu và 
mong muốn. Tuy nhiên, thời tiết, khí hậu cũng ảnh hưởng mạnh mẽ tới 
sản xuất, tới cung của thị trường. 
2.2. Theo tính chất quản lý, cấp quản lý 
Người ta chia ra các nhân tố quản lý vĩ mô và các nhân tố thuộc 
quản lý vi mô. 
 Các nhân tố thuộc quản lý vĩ mô là các chủ trương, chính sách, biện 
pháp của Nhà nước, các cấp tác động vào thị trường. Thực chất những 
nhân tố này thể hiện sự quản lý của Nhà nước với thị trường, sự điều 
tiết của Nhà nước đối với thị trường. 
 Tùy theo điều kiện cụ thể của từng nước, từng thị trường, từng thời kỳ 
mà các chủ trương, chính sách và biện pháp của Nhà nước tác động 
vào thị trường mạnh mẽ khác nhau.  Những nhân tố thuộc quản lý vi mô là những chiến lược, chính sách và 
biện pháp của các cơ sở kinh doanh sử dụng trong kinh doanh. Những 
nhân tố này rất phong phú và phức tạp. Những nhân tố này thường là 
các chính sách làm sản phẩm thích ứng với thị trường như phân phối 
hàng hóa, giá cả, quảng cáo, các bí quyết cạnh tranh... Đó cũng là 
những chiến lược, chính sách, biện pháp để các cơ sở kinh doanh tiếp 
cận và thích ứng với thị trường... Các cơ sở kinh doanh quản lý được 
các nhân tố này. 
Nghiên cứu thị trường là quá trình phân tích thị trường về mặt lượng và 
mặt chất. Mục đích chủ yếu của việc nghiên cứu thị trường là tìm ra những 
khoảng trống của thị trường, tìm chiến lược thị trường (vô khúc, đa khúc đa 
đoạn, một khúc trung tâm) để từ đó xác định được chiến lược Marketing thích 
ứng cho khúc hay đoạn thị trường đó. 
Nội dung chủ yếu của việc nghiên cứu thị trường là nghiên cứu khả năng 
thâm nhập thị trường và mở rộng thị trường của doanh nghiệp. Hiện nay, người 
ta thường tiến hành hai loại nghiên cứu thị trường và tương ứng với chúng là các 
phương pháp nghiên cứu khái quát thị trường và nghiên cứu chi tiết thị trường.
II. Các quan điểm cơ bản về tiêu thụ: 
1. Khái niệm về tiêu thụ: 
Theo nghĩa hẹp, tiêu thụ (bán hàng) là quá trình chuyển giao hàng hóa cho 
khách hàng và nhận tiền từ họ. Theo đó, người có nhu cầu tìm người có cung 
hàng hóa tương ứng, hoặc người có cung hàng hóa tìm người có cầu hàng hóa, 
hai bên thương lượng và thỏa thuận về nội dung và điều kiện mua bán. Khi hai 
bên thống nhất, người bán trao hàng và người mua trả tiền. 
Trong điều kiện kinh tế thị trường, hoạt động bán hàng (tiêu thụ sản 
phẩm) của doanh nghiệp thường được hiểu theo nghĩa rộng: Đó là một quá trình 
từ tìm hiểu nhu cầu của khách hàng trên thị trường, tổ chức mạng lưới bán hàng, xúc tiến bán hàng với một loạt hoạt động hỗ trợ, tới thực hiện những dịch vụ sau 
bán hàng. 
Đứng trên giác độ luân chuyển tiền vốn thì tiêu thụ sản phẩm là một quá 
trình chuyển hóa hình thái giá trị của vốn từ hình thái sản phẩm hàng hóa sang 
hình thái tiền tệ. Sản phẩm hàng hóa chỉ được coi là tiêu thụ khi doanh nghiệp đã 
nhận tiền bán hàng (hoặc người mua chấp nhận trả tiền). 
2. Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm 
Tiêu thụ là quá trình thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa. Qua 
tiêu thụ, hàng hóa chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ và vòng chu 
chuyển vốn của đơn vị được hoàn thành. 
Tiêu thụ hàng hóa là một quá trình hết sức quan trọng đối với bản thân 
doanh nghiệp và đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Chỉ qua tiêu thụ, tính chất 
hữu ích của sản phẩm hay hàng hóa mới được xác định một cách hoàn toàn. Có 
tiêu thụ được, thu được tiền về mới thực hiện được tái sản xuất, tăng nhanh quá 
trình tiêu thụ và tăng nhanh vòng quay vốn lưu động, tiết kiệm vốn. 
Đối với doanh nghiệp, lợi nhuận tiêu thụ là một trong những chỉ tiêu quan 
trọng nhất của toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Lợi nhuận là 
nguồn bổ sung vốn lưu động tự có và là nguồn hình thành các loại quỹ của 
doanh nghiệp dùng để kích thích vật chất tập thể, doanh nghiệp nhằm động viên 
công nhân viên chức vừa quan tâm đến lợi ích doanh nghiệp và bản thân, đồng 
thời khai thác mọi năng lực tiềm tàng của đơn vị. 
Chỉ qua tiêu thụ sản phẩm thì người lao động trong doanh nghiệp mới có 
điều kiện nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống của mình. 
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm 
Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm ở các đơn vị 
sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, có thể quy về ba loại nguyên nhân sau: 3.1. Những nguyên nhân thuộc về bản thân doanh nghiệp 
Hàng hóa tiêu thụ trong kỳ chịu ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân như số 
lượng, chất lượng, giá bán và việc tổ chức công tác tiêu thụ. 
a) Số lượng sản phẩm, hàng hóa: 
Doanh nghiệp muốn đạt được khối lượng tiêu thụ cao thì trước hết phải có 
đủ sản phẩm, hàng hóa cung cấp cho tiêu thụ. Điều đó thể hiện qua công thức: 
Khối lượng 
SP 
H
2
 bán ra 
=
Số SP, H2 
tồn đầu kỳ 
Số H2
mua vào 
hoặc sản xuất trong 
kỳ 
Số xuất khác & 
tồn kho cuối kỳ 
b) Chất lượng sản phẩm, hàng hóa: 
Chất lượng sản phẩm là tổng hợp các tính chất của hàng hóa mà do đó 
hàng hóa có công dụng tiêu dùng nhất định. Chất lượng sản phẩm là điều kiện 
sống còn của doanh nghiệp. Để có thể đứng vững và vươn lên trong cạnh tranh, 
doanh nghiệp phải không ngừng tìm mọi biện pháp nâng cao chất lượng sản 
phẩm. Việc nâng cao chất lượng sản phẩm và uy tín của doanh nghiệp là công 
việc rất quan trọng của các nhà kinh doanh và ảnh hưởng to lớn đến khối lượng 
tiêu thụ. Khi mà sản phẩm của doanh nghiệp đạt chất lượng tốt thì sản phẩm sẽ 
có uy tín trên thị trường, khối lượng tiêu thụ tăng nhanh và kết thúc nhanh vòng 
chu chuyển vốn. 
c) Giá bán sản phẩm 
Giá bán là một nhân tố có ảnh hưởng không ít đến khối lượng sản phẩm 
hàng hóa tiêu thụ (xét cả về mặt giá trị và hiện vật), ảnh hưởng đến lợi nhuận của 
doanh nghiệp. 
Trong nền kinh tế thị trường thì giá bán sản phẩm hàng hóa là do từng 
đơn vị sản xuất kinh doanh định đoạt. Nhìn chung giá bán của đơn vị hànghóa cao thì khối lượng tiêu thụ giảm và ngược lại. Trong điều kiện bình 
thường, giá cả và lượng hàng tiêu thụ có quan hệ ngược chiều với nhau. 
d) Tổ chức công tác tiêu thụ: bao gồm hàng loạt khâu công việc khác 
nhau từ việc quảng cáo, chào hàng, giới thiệu sản phẩm đến việc tổ chức mạng 
lưới tiêu thụ, ký kết hợp đồng tiêu thụ, hợp đồng vận chuyển, điều tra, nghiên 
cứu nhu cầu của khách hàng... Cuối cùng là việc khẩn trương thu hồi tiền bán 
hàng ra. Đây là những biện pháp chủ quan của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy quá 
trình tiêu thụ được nhanh chóng. 
3.2. Những nguyên nhân thuộc về người mua: 
Trong nền kinh tế thị trường, khách hàng được coi là “thượng đế”. Nhu 
cầu (tự nhiên hay mong muốn), mức tiêu thụ, thói quen, tập tính sinh hoạt, 
phong tục... của người tiêu dùng là những nhân tố tác động trực tiếp đến chất 
lượng hàng tiêu thụ. Trong đó, mức thu nhập của khách hàng có tính chất quyết 
định lượng hàng mua. Thông thường, khi có thu nhập tăng thì nhu cầu mua sắm, 
tiêu dùng của khách hàng cũng tăng lên. 
3.3. Các nguyên nhân thuộc về Nhà nước. 
Thuế khóa, chính sách tiêu thụ, chính sách bảo trợ... của Nhà nước đối với 
sản xuất kinh doanh và tiêu dùng là một trong những nguyên nhân tác động 
mạnh mẽ đến mức sản xuất, mức tiêu thụ. Nhà nước sử dụng các chính sách tài 
chính (thuế khóa, lãi suất...) để khuyến khích hay hạn chế việc sản xuất kinh 
doanh, tiêu dùng sản phẩm, hàng hóa. 
4. Nội dung cơ bản của công tác tiêu thụ 
4.1. Hoạch định bán hàng (tiêu thụ) 
a) Nội dung hoạch định 
 Phải xác định được mục tiêu và nhiệm vụ bán hàng bằng những con số 
cụ thể: Sản lượng? Doanh thu? Chi phí? Lãi?... Phải lập được tiến độ bán hàng một cách chi tiết, cụ thể và phải tuân 
thủ một cách nghiêm ngặt: Tháng 1? Quý I?... 
 Phải xác định rõ những điều kiện liên quan đến bán hàng như địa điểm 
giao hàng, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, mức 
chiết khấu... 
 Xác định lượng dự trữ cho bán hàng (đặc tính của sản phẩm, lượng tồn 
kho đầu kỳ, chu kỳ sản xuất...). 
 Phải dự kiến được những biến động trong quá trình bán. 
b) Căn cứ để hoạch định 
Để xác định đúng một chương trình bán hàng, doanh nghiệp cần dựa vào 
những căn cứ chủ yếu sau: 
 Nhu cầu thị trường về sản phẩm của doanh nghiệp đã được xác định 
bao gồm: sản phẩm, chất lượng, số lượng và cơ cấu, giá cả, thời gian 
đáp ứng. 
 Phương án kinh doanh mà doanh nghiệp đã lựa chọn. 
 Chiến lược và chính sách kinh doanh của doanh nghiệp. 
 Các đơn vị đặt hàng, hợp đồng tiêu thụ đã được ký kết. 
 Sự thay đổi của mạng lưới bán hàng, khả năng thu hút khách hàng. 
 Chính sách vĩ mô của Nhà nước. 
c. Các bước tiến hành trong quá trình hoạch định. 
Chương trình bán hàng là một loại kế hoạch hành động của doanh nghiệp. 
Chương trình bán hàng không chỉ đề ra các mục bán hàng cần đạt được 
mà còn xác định trình tự, tổ chức và các điều kiện để thực hiện mục tiêu, nhiệm 
vụ. Bởi vậy, muốn lập chương trình bán hàng có hiệu quả, cần thực hiện những 
bước sau: * Bước 1: Thu nhập thông tin về: 
 + Mục tiêu bán hàng. 
 + Các đơn vị đặt hàng đã ký kết được. 
 + Những dự báo nhu cầu thị trường trong tương lai. 
* Bước 2: Xây dựng các phương án về mục tiêu và nhiệm vụ bán hàng. 
* Bước 3: Lập tiến độ bán hàng, các công việc cần thực hiện. 
* Bước 4: Phân công người chịu trách nhiệm đối với mỗi phần công việc. 
* Bước 5: Lựa chọn và quyết định cách thức hoạt động. 
4.2. Tổ chức mạng lưới bán hàng của doanh nghiệp 
Mạng lưới bán hàng của doanh nghiệp là tập hợp các kênh nối liền giữa 
doanh nghiệp (người sản xuất) và người tiêu dùng sản phẩm. Nói cách khác, đó 
là tập hợp các kênh đưa sản phẩm hàng hóa từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng 
sản phẩm ấy. 
Mạng lưới bán hàng của doanh nghiệp được cấu thành bởi các nhân tố cơ 
bản sau: 
a) Người sản xuất (doanh nghiệp): được coi là người bán hàng thứ nhất, 
họ bán chính những cái mà họ sản xuất ra. 
b) Người tiêu dùng: là người sử dụng sản phẩm mua được vào việc thỏa 
mãn nhu cầu của họ. 
c) Người bán buôn: là người trực tiếp mua sản phẩm của doanh nghiệp 
bán lại cho người bán lẻ. Họ có vai trò rất quan trọng trên thị trường và 
các kênh phân phối, có khả năng đẩy nhanh việc tiêu thụ sản phẩm của 
doanh nghiệp. 
d) Người bán lẻ: là người trực tiếp bán sản phẩm cho người tiêu dùng 
cuối cùng nên họ có điều kiện tiếp xúc thường xuyên và trực tiếp với khách hàng, do đó họ là người hiểu biết và nắm vững nhu cầu của thị 
trường. 
e) Người đại lý: Người đại lý có thể thực hiện việc bán buôn, cũng 
có thể thực hiện việc bán lẻ. Họ có thể trực tiếp làm đại lý cho 
doanh nghiệp hoặc cho người bán buôn, thậm chí người bán lẻ. 
Đại lý được chia thành: 
 Đại lý ủy thác; 
 Đại lý hoa hồng; 
 Đại lý độc quyền. 
f) Người môi giới: là người chắp nối các quan hệ mua bán trên thị 
trường. Công việc của người môi giới thường là: 
 Giúp người bán tìm người mua hoặc ngược lại. 
 Giúp cách mua, cách bán, thậm chí thay mặt hai bên mua 
bán để ra các điều kiện. 
 Thực hiện việc mua, bán theo quan hệ ủy thác từng chuyến 
hàng, lô hàng và được hưởng thù lao của cả hai bên. 
Tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có thể thực hiện bằng nhiều cách 
khác nhau. Căn cứ vào mối quan hệ giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng 
cuối cùng, người ta chia ra hai cách tiêu thụ: 
 Tiêu thụ trực tiếp: là hình thức người sản xuất bán thẳng sản phẩm 
của mình cho người tiêu dùng cuối cùng không qua các trung gian. 
 Tiêu thụ gián tiếp: là hình thức người sản xuất bán sản phẩm của 
mình cho người tiêu dùng cuối cùng thông qua các trung gian bao 
gồm: người bán buôn, người bán lẻ, các đại lý. 
Cả hai cách trên có thể thực hiện thông qua người môi giới. 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên information đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
trinhkimtrang
Tìm mãi cuối cùng cũng tìm ra :)))))))))))))))))) cám ơn, cám ơn!!!!!!!
duongthithuy
Cám ơn BQT đã tạo ra trang tài liệu có ích
tranthao019
xin chân thành cảm ơn
dangson0123
tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến toàn thể quý BQT website!
thientruongjv
Thật là tuyệt vời!
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 16

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh