Phát triển kĩ năng nghe, kể cho học sinh các lớp 1, 2, 3 qua phân môn kể chuyện

Phát triển kĩ năng nghe, kể cho học sinh các lớp 1, 2, 3 qua phân môn kể chuyện

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học, xã hội

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 1000

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết


A. phần mở đầu
    
    1. Lý do chọn đề tài.
    Bước vào thế kỷ XXI, thế kỷ mởi đầu một thiên niên kỷ mới, đất nước ta bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trên thế giới cũng như ở nước ta bước đầu đặt ra nhiều vấn đề mới như nền kinh tế trí thức, sự phát triển của công nghệ thông tin, xu hướng quốc tế hóa, toàn cầu hóa trong kinh tế, vấn đề hội nhập, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Những thay đổi đó trên thế giới đ• phản ánh vào giáo dục và đào tạo, đòi hỏi phải có sự đổi mới trong nhận thức và tư duy.
    Trên cơ sở đó, chương trình và sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học 2000 được soạn thảo theo quan điểm giao tiếp, với mục tiêu cơ bản là hình thành và phát triển cho học sinh năng lực sử dụng tiếng Việt để học tập, giao tiếp trên bình diện sản sinh văn bản (nói, viết) và lĩnh hội văn bản (nghe, đọc).
    Trong chương trình môn Tiếng Việt, phân môn Kể chuyện có một vị trí quan trọng, được xếp liền sau phân môn Tập đọc, Học thuộc lòng. Cùng với các môn học khác, Kể chuyện giúp học sinh có điều kiện để phát triển tối đa năng lực ngôn ngữ của mình, biết sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt để làm công cụ giao tiếp và tư duy. Phân môn Kể chuyện vừa có nhiệm vụ cung cấp tri thức về tiếng Việt, văn học lại vừa góp phần rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt cho học sinh. Trong đó nhiệm vụ cơ bản của phân môn Kể chuyện là rèn luyện kỹ năng nghe, kỹ năng kể chuyện, một kỹ năng nói ở trình độ cao, mang tính nghệ thuật cho học sinh tiểu học.
    Như vậy, có thể khẳng định rằng: việc dạy và học Kể chuyện ở tiểu học có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu rèn luyện kỹ năng của chương trình Tiếng Việt tiểu học 2000. Để thực hiện việc dạy và học Kể chuyện được tốt, thực hiện nhiệm vụ đề ra cần hai yếu tố cơ bản đó là có bộ chương trình, sách giáo khoa tiến bộ, hiện đại và có hệ thống phương pháp dạy học hoàn chỉnh, tối ưu.
    Hiện nay chương trình, sách giáo khoa Kể chuyện tiểu học 2000 đ• được dạy đến lớp 4 với nội dung phong phú, hình thức đa dạng đ• thực sự trở thành một cương lĩnh tiến bộ. Hơn nữa sự thay đổi nội dung chương trình cũng đòi hỏi phải có sự đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp, phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh, tạo điều kiện cho các em được thực hành luyện tập các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Việt , cụ thể là kỹ năng nghe, kể.
    Tuy nhiên, các phương pháp dạy học Kể chuyện được sử dụng trong nhà trường tiểu học hiện nay chưa thích ứng được với yêu cầu của chương trình mới, chưa thực hiện được nhiệm vụ cơ bản của phân môn Kể chuyện là phát triển các kỹ năng nghe, kể cho học sinh. Đặc biệt là ở các lớp 1,2,3, giai đoạn đầu của bậc tiểu học, các em mới đến trường còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu các phương pháp dạy học mới nhằm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của phân môn Kể chuyện chương trình 2000 của các nhà nghiên cứu, những người làm chương trình còn đang bỏ ngỏ, chưa thực sự được quan tâm.
    Chính vì vậy, để mọi người có thể nắm được những điểm chung nhất về chương trình và những yêu cầu kỹ năng của phân môn Kể chuyện lớp 1, 2, 3, đặc điểm của học sinh các lớp 1, 2, 3 đối với việc học tập, rèn luyện các kỹ năng qua chương trình Kể chuyện và những biện pháp nhằm phát triển kỹ năng nghe, kể cho học sinh lớp 1, 2, 3 qua phân môn này là rất thiết thực.
    Đó cũng chính là lý do chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu:
    Phát triển kỹ năng nghe, kể cho học sinh các lớp 1, 2, 3 qua phân môn Kể chuyện
    2. Lịch sử vấn đề.
         Với mục tiêu "xây dựng nội dung- chương trình giáo dục thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhân lực phục vụ công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước, phù hợp với thực tiễn và truyền thống Việt Nam ,tiếp cận trình độ giáo dục  phổ thông ở các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới", Bộ Giáo dục và Đào tạo đ• cho ra đời bộ chương trình tiểu học 2000 , trong đó có phân môn Kể chuyện .Sự ra đời của bộ chương trình này đ• tạo nên một bước ngoặt lớn , nâng cao vị trí của phân môn Kể chuyện ,góp phần tạo nên tính hoàn chỉnh của môn Tiếng Việt nói riêng và toàn bộ chương trình tiểu học nói chung . Vì thế nó được rất nhiều người quan tâm , từ  giáo viên , học sinh cho đến các bậc phụ huynh.
    Đến nay, chương trình Tiếng Việt tiểu học 2000 đ• được dạy đến lớp 4 nhưng việc nghiên cứu về toàn bộ chương trình Tiếng Việt 2000 nói chung và phân môn Kể chuyện nói riêng vẫn còn bó hẹp trong phạm vi các nhà soạn thảo chương trình. Nó mới chỉ được đề cập đến trong phạm vi các tài liệu bồi dưỡng giáo viên, các kỷ yếu khoa học và một số sách tham khảo về việc dạy và học môn Tiếng Việt. Nội dung chủ yếu của bài viết, các tài liệu này mới chỉ đề cập đến việc cần thiết phải đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học mang tính tích cực, chủ động lấy học sinh làm trung tâm. Cụ thể:
    1. Dạy học Kể chuyện ở trường tiểu học - Chu Huy - NXB GD 2000. Nội dung cuốn sách này tác giả chia làm 3 phần chính:
    Phần 1: Một vài cơ sở lý luận và thực tiễn của phân môn Kể chuyện.
    Phần 2: Dạy Kể chuyện ở trường tiểu học.
    Phần 3: Vấn đề tự bồi dưỡng tiềm lực của người giáo viên tiểu học.
    ở đây tác giả chủ yếu đề cập đến nội dung chương trình và phương pháp dạy học phân môn Kể chuyện ở chương trình 165 tuần, song cũng không có phần nào nói đến việc phát triển kỹ năng nghe, kể cho học sinh.
    2. Dạy Tiếng Việt 1- Hoàng Xuân Tâm - Bùi Tất Tươm - NXB GD 2002
    Cuốn sách này đ• đề cập đến phương pháp dạy học và đặc điểm của phân môn Kể chuyện tiểu học 2000 một cách cụ thể. ở đây, các tác giả đ• xác định được nội dung lời kể, kỹ thuật kể, cách đọc tranh của từng bài học.
    3. Dạy và học môn Tiếng Việt ở tiểu học theo chương trình mới  -Nguyễn Trí - NXB GD 2005.
    Nội dung cuốn sách này được các tác giả chia làm 3 phần chính:
    Phần 1: Chương trình mới môn Tiếng Việt ở tiểu học.
    Phần 2: Một số điểm cần lưu ý về phương pháp dạy học môn Tiếng Việt ở bậc tiểu học theo chương trình mới.
    Phần 3: Kiểm tra, đánh giá môn Tiếng Việt ở tiểu học theo chương trình mới.
    Trong cuốn sách này, tác giả chủ yếu đề cập đến những vấn đề cơ sở lý luận của việc xây dựng và thực hiện chương trình Tiếng Việt 2000. Trong đó có một phần nhỏ nói đến những vấn đề chung nhất của việc dạy 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt cho học sinh tiểu học: đặc điểm của từng loại kỹ năng, các yêu cầu luyện tập kỹ năng và những bài luyện tập các kỹ năng trong các phân môn của môn Tiếng Việt.
    4. Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học ( tập 2) - Lê Phương Nga - Nguyễn Trí - NXB ĐHQG Hà Nội - 1995.
    Cuốn sách này được tác giả chia làm 2 phần:
    Phần 1: Bàn về vấn đề chung của phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học.
    Phần 2: Đi sâu vào nghiên cứu phương pháp dạy học các phân môn cụ thể.
    Cuốn sách này dành một phần nhỏ cho phương pháp dạy học Kể chuyện ở tiểu học, nhưng vấn đề phát triển kỹ năng nghe, kể cho học sinh chưa được các tác giả đề cập đến trong cuốn sách này.
    5. Ngoài ra còn có một số bài viết góp ý thêm về chương trình Kể chuyện ở một số báo, tạp chí giáo dục...
    Như vậy, nhìn vào hệ thống các tài liệu phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học ta thấy chưa có một tài liệu nào nghiên cứu về các biện pháp tổ chức dạy học phát triển kỹ năng nghe, kể chuyện cho học sinh tiểu học, đạc biệt là ở các lớp giai đoạn đầu bậc tiểu học. Đây là một vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp tới việc thực hiện mục tiêu chung của chương trình Tiếng Việt 2000. Chính vì vậy, nội dung đề tài của chúng tôi là:
    Phát triển kỹ năng nghe, kể cho học sinh các lớp 1, 2, 3 qua phân môn Kể chuyện.
    3. Mục đích nghiên cứu.
    Thực hiện đề tài này chúng tôi nhằm mục đích:
    - Giúp giáo viên tiểu học vận dụng được các phương pháp dạy học mới nhằm thực hiện được những yêu cầu, nhiệm vụ cơ bản của phân môn Kể chuyện.
    - Bồi dưỡng, phát huy các phẩm chất, năng lực cần có cho học sinh để phát triển các kỹ năng nghe, kể chuyện.
    - Góp phần bổ sung về mặt lý thuyết phương pháp dạy Kể chuyện trong dạy học Tiếng Việt ở tiểu học.
    4. Nhiệm vụ nghiên cứu.
    - Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài.
    - Đề ra một số biện pháp dạy học kể chuyện nhằm phát triển kỹ năng nghe, kể cho học sinh lớp 1, 2, 3.
    - Thực nghiệm sư phạm để chứng minh tính hiệu quả của quy trình xây dựng.
    5. Khách thể nghiên cứu.    
    5.1. Khách thể nghiên cứu.
    - Quá trình dạy học kể chuyện ở các lớp 1, 2, 3.
    5.2. Đối tượng nghiên cứu.
    - Việc tổ chức các hoạt động dạy - học trong giờ Kể chuyện nhằm phát triển kỹ năng nghe, kể cho học sinh lớp 1, 2, 3.
    6. Giả thuyết khoa học.
    - Dạy học Kể chuyện lớp 1, 2, 3 nếu giáo viên tổ chức tốt các hoạt động dạy, học thì sẽ phát triển kỹ năng nghe, kể cho học sinh.
    7. Phương pháp nghiên cứu.
    7.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Phân tích, tổng hợp các tài liệu thực tiễn, tổng hợp và khái quát một số vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu.
    7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn.
    - Phương pháp quan sát.
    - Phương pháp điều tra.
    - Phương pháp thực nghiệm.
- Phương pháp thống kê toán học

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
thanks!!!!!!!!!!! happy lucky day!
kimhoa_08
Xin cảm ơn
cảm ơn ban, tôi cung đang tim kiếm các tài liệu liên quan.
nguyen xuan ngoc
Thuvien24.com chưa làm mình thất vọng lần nào
diepquynhchau
thanks bạn rất nhiều
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 17

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh