Phát triển tư duy cho học sinh thông qua dạy học ở bậc Trung học cơ sở Luận văn Thạc sĩ Toán học

Phát triển tư duy cho học sinh thông qua dạy học ở bậc Trung học cơ sở Luận văn Thạc sĩ Toán học

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học, xã hội

Cập nhật:

Kiểu file: doc

Người đăng:

Điểm download: 1000

Lượt tải: 5

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên thuvien24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

MỤC LỤC

 

MỞ ĐẦU.. 1

1.  Lý do chọn đề tài1

2.Mục đích nghiên cứu. 2

3.Nhiệm vụ nghiên cứu. 2

4.Đối tượng nghiên cứu. 3

5. Phương pháp nghiên cứu. 3

6. Giả thiết khoa học. 3

7.Giới hạn phạm vi nghiên cứu. 4

8.Cấu trúc của luận văn. 4

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.. 5

1.1.Tổng quan về tư duy. 5

1.2.Tổng quan về tư duy toán học. 19

1.3.Những tình huống điển hình trong dạy học toán. 21

1.4.Chương trình Toán THCS……………………………………………....32

1.5.Thực trạng của việc phát triển tư duy toán học cho học sinh trong dạy học Toán ở trường THCS  44

Kết luận chương.46

Chương II. CÁC BIỆN PHÁP SƯ PHẠM NHẰM PHÁT TRIỂN TƯ DUY TOÁN HỌC CHO HỌC SINH.. 47

2.1.Những cơ sở chủ yếu hình thành và phát triển tư duy cho học sinh thông qua dạy học toán  47

2.2.Một số biện pháp hình thành và phát triển tư duy cho học sinh. 51

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ100

Chương III: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM... 101

3.1. Mục đích thực nghiệm.. 101

3.2. Tổ chức và nội dung thực nghiệm.. 101

3.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm.. 104

3.4. Kết luận chung về thực nghiệm.. 108

KẾT LUẬN.. 109

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 110


 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỞ ĐẦU

1.  Lý do chọn đề tài

1.1.Nâng cao chất lượng dạy học nói chung, chất lượng dạy học môn Toán nói riêng đang là một yêu cầu cấp bách đối với ngành Giáo dục nước ta hiện nay. Một trong những khâu then chốt để thực hiện yêu cầu này là đổi mới nội dung và phương pháp dạy học. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học đã được chỉ rõ trong các văn bản có tính chất pháp quy của Nhà nước và ngành Giáo dục nước ta. Có thể dẫn ra một vài văn bản đã được ban hành trong những năm qua như sau:

 - Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII, 1997) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định, "...Phải đổi mới phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo cho người học…".

- Luật Giáo dục (2005) cũng quy định, "Nhà nước phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài…", "Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học…".

- Chương trình môn Toán (2002) đã viết, "Môn Toán có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chung của giáo dục phổ thông… Cùng với việc tạo điều kiện cho học sinh kiến tạo những tri thức và rèn luyện kỹ năng Toán học cần thiết, môn Toán có tác dụng góp phần phát triển năng lực trí tuệ chung…".

1.2.Tuy nhận thức rõ được tầm quan trọng và định hướng đổi mới phương pháp đã được nêu ra ở trên nhưng thực tế dạy học hiện nay vẫn còn chịu ảnh hưởng nhiều của quan niệm và phương pháp dạy học xưa cũ. Nhận định về vấn đề này đã có không ít nhà nghiên cứu đưa ra những ý kiến, đặt ra nhiều vấn đề cho ngành Giáo dục và mỗi giáo viên suy nghĩ, tháo gỡ. Sau đây là một số ý kiến như vậy:

- Ý kiến của GS. Hoàng Tụy: "Ta còn chuộng cách dạy nhồi nhét, luyện trí nhớ dạy mẹo vặt để giải những bài toán oái ăm, giả tạo; chẳng giúp gì mấy để phát triển trí tuệ mà làm cho học sinh thêm xa rời thực tế, mỏi mệt và chán chường".

- Ý kiến của GS. Nguyễn Cảnh Toàn: “Kiến thức, tư duy, tính cách con người chính là mục tiêu của giáo dục. Thế nhưng, hiện nay trong nhà trường tư duy và tính cách bị chìm đi trong kiến thức".

Môn toán có vai trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu chung của giáo dục phổ thông nó góp phần phát triển nhân cách, đức tính, cùng với việc tạo điều kiện cho học sinh kiến tạo những tri thức và rèn kỹ năng toán học cần thiết, nó góp phần quan trọng vào việc phát triển tư duy cho học sinh nói chung và tư duy toán học cho học sinh nói riêng..

1.3.Mục tiêu phát triển tư duy còn được thực hiện một cách có ý thức, có hệ thống, có kế hoạch chứ không phải tự phát. Muốn vậy, người thầy giáo phải có ý thức đầy đủ cần phát triển tư duy cho học sinh. Trong quá trình giảng dạy toán giáo viên cần thường xuyên rèn luyện và phát triển tư duy toán học. Chính vì vậy tôi chọn đề tài: “Phát triển tư duy toán học cho học sinh thông qua dạy học Toán ở bậc THCS”.

2. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu về vấn đề tư duy và tư duy toán học trên cơ sở nghiên cứu lí luận, đề ra một số biện pháp nhằm phát triển tư duy toán học cho học sinh thông qua việc dạy học toán cấp THCS.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

-   Nghiên cứu lý luận về tư duy, tư duy toán học.

-   Nghiên cứu các biện pháp phát triển tư duy cho học sinh thông qua dạy học toán cấp THCS.

-   Thực nghiệm sư phạm

4. Đối tượng nghiên cứu

-   Nghiên cứu về tư duy.

-   Nghiên cứu các tình huống điển hình trong dạy học toán.

-   Nghiên cứu các biện pháp phát triển tư duy trong dạy học toán.

5. Phương pháp nghiên cứu

5.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận:

Nghiên cứu, tìm hiểu một số tài liệu, sách, báo tham khảo có liên quan đến tư duy toán học.

Các sách báo, các bài viết về khoa học toán phục vụ cho đề tài.

Các công trình nghiên cứu có các vấn đề liên quan trực tiếp đến đề tài.

  5.2. Phương pháp nghiên cứu thực tế :

 Sơ bộ tìm hiểu và rút ra một số nhận xét việc “Phát triển tư duy toán học cho học sinh thông qua dạy học toán ở trường Trung học cơ sở  Thường Thới Hậu B huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp qua dự giờ, điều tra, trao đổi với giáo viên và học sinh.

5.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm:

Tiến hành một số giờ dạy thực nghiệm sư phạm ở trường Trung học cơ sở Thường Thới Hậu B huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực nghiệm, so sánh đối chiếu giữa lớp thực nghiệm và lớp đối chứng có cùng trình độ học vấn tương đương nhằm minh họa bước đầu những biện pháp đã được đề ra trong luận văn.

6. Giả thuyết khoa học

Nếu như các biện pháp đề ra được vận dụng một cách linh hoạt và sáng tạo trong quá trình dạy học toán thì góp phần nâng cao khả năng tư duy toán học của học sinh tạo điều kiện cho học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập. Từ đó chất lượng dạy và học toán cũng sẽ được ngày một nâng cao. 

7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu

-   Nghiên cứu trong chương trình toán cấp THCS.

-   Nghiên cứu các biện pháp phát triển tư duy cho học sinh thông qua dạy học khái niệm, định lí, quy tắc, giải bài tập.

-   Trường THCS Thường Thới Hậu B.

8. Cấu trúc của luận văn

Luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn gồm  ba chương:

Chương I: Cơ sở lí luận và thực tiễn.

Chương II: Các biện pháp sư phạm nhằm phát triển tư duy cho học sinh.

Chương III: Thực nghiệm sư phạm.

 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên thuvien24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
thientruongjv
Thật là tuyệt vời!
duongthithuy
Cám ơn BQT đã tạo ra trang tài liệu có ích
phanhaicuong
Cái này được nè, thanks
hoaithuongqn92
​Chúc cộng đồng ngày càng phát triển và các anh chị, các bạn sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới lạ để hỗ trợ cho mọi người, đặc biệt là các thế hệ sinh viên tiếp theo :)
diepquynhchau
thanks bạn rất nhiều
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Cấu hình wireless xác thực với radius server

Cấu hình wireless xác thực với radius server

Lượt down: 0

Người đăng: puti1996

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÃ Ở VIỆT NAM

Lượt down: 0

Người đăng: bosocthoi2010

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Phương Pháp Marketing 4p Cty HABECO

Lượt down: 0

Người đăng: dungyenpro

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Giáo trình cây cà phê và hồ tiêu

Lượt down: 1

Người đăng: hvvang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

Lượt down: 0

Người đăng: ngoclan_vp

Các khuyết tật thị trường

Các khuyết tật thị trường

Lượt down: 0

Người đăng: hocvienbho

20 Điều giáo viên nên biết

20 Điều giáo viên nên biết

Lượt down: 16

Người đăng: nndu79

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Lượt down: 0

Người đăng: kakabinhminh