Phép biện chứng duy vật và vấn đề phát triển kinh tế

Phép biện chứng duy vật và vấn đề phát triển kinh tế

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Khoa học, xã hội

Cập nhật:

Kiểu file: rar

Người đăng:

Điểm download: 170

Lượt tải: 9

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên ebook24 và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết

LỜI GIỚI THIỆU
Trong xu thế toàn cầu hoá quốc tế hoá hiện nay, các quốc gia trên thế
giới ở mức độ nμy hay mức độ khác đều tuỳ thuộc lẫn nhau, có quan hệ qua
lại với nhau. Vì thế nước nào đóng cửa với thế giới là đi ngược lại xu thế của
thời đại và khó tránh khỏi bị rơi vào lạc hậu, trái lại mở cửa hội nhập kinh tế
quốc tế tuy có phải trả giá nhất định song đó lμ yêu cầu tất yếu hướng tới sự
phát triển của mỗi nước, mỗi quốc gia.
Đứng trước yêu cầu ngày càng cấp bách đó, Đại hội Đảng IX đã đưa ra
văn kiện về vấn đề xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế
quốc tế. Trong bối cảnh hiện nay đặt vấn đề xây dựng nền kinh tế độc lập tự
chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là hoàn toàn đúng đắn và chính xác.
Hai mặt đó có mối quan hệ biện chứng với nhau, bổ sung cho nhau nhằm phát
triển nền kinh tế nước ta ngày càng vững mạnh theo định hướng xã hội chủ
nghĩa.
Trên cơ sở phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến tôi viết bμi tiểu luận
này với mong muốn mọi người có một cách nhìn sâu sắc hơn, cặn kẽ hơn, toμn
diện hơn về những nguy cơ thách thức cũng như thời cơ khi chúng ta tham gia
vào quá trình hội nhập kết hợp với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, và ảnh
hưởng qua lại giữa việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh
tế quốc tế.
Trong khuôn khổ hạn hẹp của một bμi tiểu luận tôi không thể trình bày
tất cả các vấn đề liên quan đến việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội
nhập kinh tế quốc tế mà chỉ có thể đi sâu vào nghiên cứu phân tích mối quan
hệ giữa chúng đồng thời đưa ra những giải pháp, những kiến nghị nhằm góp
phần hoàn thiện đường lối xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ kết hợp với chủ
động hội nhập kinh tế quốc tế.


MỤC LỤC

Chương I . Phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến

1. Phép biện chứng duy vật là khoa học về mối liên hệ phổ biến
1.1. Phép biện chứng duy vật
1.2. Nội dung của phép biện chứng duy vật
2. Một trong hai nguyên lý của phép biện chứng: Nguyên lý về mối
liên hệ phổ biến
2.1. Khái niệm
2.2. Nội dung nguyên lý

2.3. Ý nghĩa của nguyên lý

3. Tại sao phải vận dụng phép duy vật biện chứng về mối lien hệ phổ
biến vào phân tích mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự
chủ với hội nhập kinh tế quốc tế

Chương II . Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế
quốc tế . Thời cơ và thách thức
I. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ
1.1. Thế nào là nền kinh tế độc lập tự chủ
1.2. Thực trạng nền kinh tế nước ta hiện nay
1.3. Khó khăn và thử thách khi xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ
2. Hội nhập kinh tế quốc tế
2.1. Thế nào là hội nhập kinh tế quốc tế
2.2. Bối cảnh quốc tế và khu vực liên quan tới chủ trương hội nhập
kinh tế quốc tế ở nước ta
2.3. Những kết quả đạt được khi Việt Nam tham gia quá trình hội nhập
kinh tế quốc tế

2.4. Những mặt yếu kém và tồn tại khi Việt Nam tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Chương III . Những giải pháp kiến nghị

1. Đường lối xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ
1.1. Mục tiêu
1.2. Một số điều kiện xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ
2. Đường lối hội nhập kinh tế quốc tế
2.1. Mục tiêu của hội nhập kinh tế quốc tế
2.2. Những quan điểm chỉ đạo trong quá trình hội nhập
2.3. Một số nhiệm vụ cụ thể trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Kết luận

Mục lục

Tài liệu tham khảo

 

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên ebook24 đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
tamngahoanguyen
Sẽ chia sẻ cho mọi người biết về thuvien24.com
dinhtuandung9x
Sẽ chia sẻ website này cho bạn bè, người thân biết để hỗ trợ tốt cho họ tìm kiếm tài liệu tham khảo
Rất mong được sự hỗ trợ của quý vị trong tương lai
nguyenthuyan
​​Em xin cảm ơn cộng đồng này và những người đã nghĩ ra ý tưởng này :)
hoaithuongqn92
​Chúc cộng đồng ngày càng phát triển và các anh chị, các bạn sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới lạ để hỗ trợ cho mọi người, đặc biệt là các thế hệ sinh viên tiếp theo :)
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Tham gia xử lý tình huống tranh chấp đất đai

Tham gia xử lý tình huống tranh chấp đất đai

Lượt down: 1

Người đăng: danhtung76

Quản Lý Bán Vé Máy Bay - Công nghệ XML

Quản Lý Bán Vé Máy Bay - Công nghệ XML

Lượt down: 0

Người đăng: vietcui

TỔNG HỢP CÁC BÀI WRITING TASK 2 - BY THUY PHUONG

TỔNG HỢP CÁC BÀI WRITING TASK 2 - BY THUY PHUONG

Lượt down: 1

Người đăng: linhchi_nguyen2014

SO SÁNH ODA VÀ FDI

SO SÁNH ODA VÀ FDI

Lượt down: 0

Người đăng: hanachan

Bipolar and Cmos Analog integrated circuit design by Alan B

Bipolar and Cmos Analog integrated circuit design by Alan B

Lượt down: 0

Người đăng: tailieuvn1221

Design of Analog CMOS Integrated Circuits by Bezad Razavi

Design of Analog CMOS Integrated Circuits by Bezad Razavi

Lượt down: 2

Người đăng: tailieuvn1221

Các quy định về đăng ký thường trú

Các quy định về đăng ký thường trú

Lượt down: 0

Người đăng: thehoi01

Nghiên cứu hệ thống cấp liệu nhà máy xi măng

Nghiên cứu hệ thống cấp liệu nhà máy xi măng

Lượt down: 0

Người đăng: huuthai85

 dạy các bài thơ đường trong sách Ngữ văn 7 có hiệu quả

dạy các bài thơ đường trong sách Ngữ văn 7 có hiệu quả

Lượt down: 0

Người đăng: luongthedung070